ນິທານເລື່ອງ ມົດນ້ອຍ

 

ການລະຄັ້ນໜຶ່ງ… ດົນນານມາແລ້ ມີມົດນ້ອຍຕົວໜຶ່ງ, ທຸກໆມື້ ມົດນ້ອຍຕ້ອງມາເຮັດວຽກແຕ່ເຊົ້າໆ ແລະ ລົງມືເຮັດວຽກທັນທີ,

 

ມົດນ້ອຍສ້າງຜົນງານຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ມົດນ້ອຍກໍ່ມີຄວາມສຸກກັບວຽກງານດີ

image002

ສິງໂຕທີ່ເປັນຫົວໜ້າ ກໍ່ຮູ້ສຶກແປກໃຈທີ່ມົດນ້ອຍເຮັດວຽກໄດ້ດີໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງມີການຄວບຄຸມ

image004

ສິງໂຕເລີຍເກີດມີແນວຄິດ ຄິດໃໝ່ເຮັດໃໝ່

ໂດຍໃຊ້ແນວຄິດວ່າ ຂະໜາດບໍ່ມີຫົວໜ້າເບິ່ງວຽກງານນຳ ຍັງເຮັດວຽກງານໄດ້ດີ, ແລ້ວຖ້າມີຫົວໜ້າ ມົດນ້ອຍຕ້ອງເຮັດວຽກດີຂື້ນກວ່ານີ້ແນ່ນອນ

image006

ສິງໂຕເລີຍຈ້າງ ແມງສາບມາເປັນຫົວໜ້າມົດນ້ອຍ ແລະ ແມງສາບມີຄວາມສາມາດເກັ່ງຫຼາຍເນື່ອງເລື່ອງການຂຽນບົດລາຍງານ,

image008

ແມງສາບ ເລີ່ມດ້ວຍການຕັ້ງລະບົບ ລົງເວລາເຮັດວຽກ ໂດຍການຕັ້ງເຄື່ອງສະແກນນີ້ວ

image010

ແມງສາບຕ້ອງການເລຂາມາຊ່ວຍຂຽນ, ພິມລາຍງານ, ຊົງກາເຟ, ເດີນເອກະສານ, ສົ່ງຈົດໝາຍ ແລະ ຄອຍຈັບຜິດມົດນ້ອຍ. ແມງສາບຈຶ່ງຈ້າງ ຄວາມມາເປັນເລຂາສ່ວນຕົວ.

image012

ສິງໂຕປື້ມກັບການເຮັດວຽກຂອງແມງສາບຫຼາຍ ທີ່ໄດ້ເຮັດບົດລາຍງານ ແລະ ແນວໂນ້ມຕ່າງໆຂອງວຽກງານ ຈາກທີ່ສົ່ງໃຫ້ສິງໂຕພິຈາລະນາ ເຮັດໃຫ້ແມງສາບໄດ້ໜ້າ.

image014

ດ້ວຍເຫດນີ້ ແມງສາບ ຈຶ່ງສະເໜີຂໍຊື້ເຄື່ອງຄອມພີວເຕີ້, ອິນເຕີເນັດ ແລະ ເຄື່ອງພິມ ເພື່ອເຮັດວຽກໃຫ້ສິງໂຕ

image016

ແນ່ນອນວ່າຕ້ອງມີ ພະແນກ ໄອທີ ຕາມມາ

ດັ່ງນັ້ນແມງສາບຈຶ່ງຈ້າງ ເຫັບ ມາເປັນຜູ້ຈັດການດ້ານ ໄອທີ

ຕົວເຫັດກໍ່ໍຂໍງົບປະມານເພື່ອ ຈ້າງລູກນ້ອງ ແລະ ອຸປະກອນສ້ອມແປງຕ່າງໆ

image017

ແຕ່ມົດເບື່ອ ລະບົບການເຮັດວຽກແບບໃໝ່ຫຼາຍ

ເພາະມົວແຕ່ເອົາເວລາມາລາຍງານ, ວຽກເອກະສານກໍ່ຫຼາຍ ແລະ ຕ້ອງມີປະຊຸມຕະຫຼອດ ທີ່ເສຍເວລາຫຼາຍ

image019

ແມງສາບເຫັນມົດນ້ອຍເຮັດວຽກຊ້າລົງ ເພາະຕ້ອງຂຽນບົດລາຍງານ ຈຶ່ງຄັດເລືອກຫາຫົວໜ້າພະແນກມາຄອຍເບິ່ງ ແລະ ຈົດລາຍງານ

image021

ຕໍາແໜ່ງຫົວໜ້າພະແນກນີ້ກໍ່ຕົກເປັນຂອງ ຫອຍທາກ

ຫອຍທາກເປັນບຸກຄະລາກອນທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງຊ້າຫຼາຍ

ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເບີ່ງຄືເປັນຄົນລອບຄອບ ແລະ ໄດ້ຮັບຕໍາແໜ່ງຫົວໜ້າພະແນກໄປ.

image023

ແລະ ພະແນກທີ່ມົດນ້ອຍເຮັດວຽກຢູ່ນັ້ນກໍ່ກາຍເປັນພະແນກທີ່ໂສກເສົ້າ, ບໍ່ມີສຽງຫົວ ທຸກຄົນພາຍໃນພະແນກກໍ່ຂີ້ງຸດຫງິດງ່າຍ

image025

ຫອຍທາກ ຂໍງົບໃນການເຮັດບົດສຳຫຼວດ ສຶກສາ ສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ເໝາະສົມ ຫາສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ພະແນກຂອງມົດນ້ອຍເຮັດວຽກຕົກຕໍ່າລົງ

image027

ສິງໂຕກໍ່ເຫັນວ່າພະແນກຂອງມົດນ້ອຍເຮັດວຽກຕົກຕໍ່າລົງແທ້

ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ສິງໂຕຈ້າງ ຕົວເຮ້ຍ ເຂົ້າມາເປັນທີ່ປຶກສາ ເພື່ອສຶກສາວິທີການທີ່ຈະເພີ່ມປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກຂອງພະແນກມັດນ້ອຍໃຫ້ດີຂຶ້່ນ

image029

ໂຕເຮ້ຍສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ທີ່ພະແນກຂອງມົດນ້ອຍ

ມີການຈ້າງຄົນຫຼາຍເກີນໄປ ເລີຍເຮັດໃຫ້ປະສິດທີພາບບໍ່ດີ

image031

ລອງເດົາເບີ່ງບາດນີ້… ວ່າໃຜຈະຖືກປົດປ່ອຍອອກຈາກວຽກເປັນຄົນທຳອິດ.

…………

……….

………..

ມົດນ້ອຍນັ້ນເອງ

image033

ເພາະຕົວເຮ້ຍບອກວ່າ ມົດນ້ອຍເປັນຄົນທີ່ ບໍ່ມີແຮງຈູງໃຈ ແລະ ມີທັດສະນະຄະຕິດບໍ່ດີ

ລາກ່ອນ… ມົດນ້ອຍ

ແລ້ວທ່ານເດ ເປັນໃຜໃນນີ້ແນ່ ^^

ອີງຕາມ

youtube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s