ແບບທົດສອບ ບໍລິສຸດທາງຄວາມຄິດ ວ່າຄວາມຄິດຂອງເຮົາຢູ່ໃນຊ່ວງອາຍຸເທົ່າໃດ

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ອາຍຸທີ່ແທ້ຈິງ ແລະ ອາຍຸທາງຄວາມຄິດຂອງຄົນເຮົາມັນບໍ່ເທົ່າກັນ ທ່ານຄິດວ່າປະໂຫຍກນີ້ແມ່ນແທ້ບໍ່. ຈາກທີ່ເຮົາໄດ້ເຫັນຄົນອ້ອມຂ້າງທີ່ໄດ້ພົບພໍ້ ກໍ່ອາດຈະພໍຮູ້ວ່າ ມີຄົນຫຼາຍຄົນທີ່ອາຍຸທີ່ແທ້ຈິງ ກັບອາຍຸທາງຄວາມຄິດບໍ່ສຳພັນກັນ. ບາງຄົນອາຍຸຫຼາຍແລ້ວແຕ່ກໍ່ຍັງມີຄວາມຄິດຄືເດັກນ້ອຍ. ບາງຄົນອາຍຸນ້ອຍ ແຕ່ວ່າຄວາມຄິດຂອງເຂົາໃຫຍ່ເກີນຕົວ. ພວກເຮົາມິແບບທົດສອບງ່າຍໆໜຶ່ງມາໃຫ້ທ່ານ ທົດສອບເບິ່ງແທ້ຈິງແລ້ວອາຍຸທາງຄວາມຄິດຂອງທ່ານຍມັນຢູ່ໃນຊ່ວງອາຍຸເທົ່າໃດ.

1. ຈົ່ງເລືອກກຸ່ມສີທີ່ເໝົາສົມກັບທ່ານທີ່ສຸດ.

 ກ. ສີໂທນສົດໃສ, ຂ. ສີໂທນມືດ, ຄ. ສີລາຍ, ງ. ສີແບບລ້ຽບໆ

2. ອາຫານເຫຼົ່ານີ້ທ່ານຢາກກິນຫຍັງທີ່ສຸດ

ກ. ພິດຊ່າ, ຂ. ແກງ, ຄ. ພິດຊ່າ, ງ. ອາຫານທະເລ

3. ສີ່ຢ່າງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ທ່ານຢາກໄດ້ຫຍັງທີ່ສຸດ

ກ. ຄວາມຮັກ, ຂ. ຊື່ສຽງ, ຄ. ເງິນຄຳ, ງ. ຄອບຄົວທີ່ອົບອຸ່ນ

4. ປະເພດໜັງທີ່ທ່ານມັກ.

ກ. ກາຕູນ, ຂ. ດຣາມ່າ-ສືບສວນສອບສວນ, ຄ. ຕະລົກ-ໜັງຕໍ່ສູ້, ງ. ໜັງແບບສາລະຄະດີ

5. ທ່ານຢາກຈະຮຽນທັກສະໃໝ່ໆໃດຫຼາຍທີ່ສຸດ

ກ. ພາສາ, ຂ. ກິດຈະກຳ-ກິລາ, ຄ. ທັກສະທາງດ້ານການເງິນ, ງ. ສິນລະປະ

6. ສະຖານນະການທີ່ທ່ານຮູ້ສຶກບໍ່ມັກທີ່ສຸດ

ກ. ຮ້ອງໃສ່ດັງໆແບບບໍ່ສຸພາບ, ຂ. ຄວາມຂາຍໜ້າ, ຄ. ຄວາມບໍ່ຍຸຕິທຳ, ງ. ເອົາໂຕເອງເປັນທີ່ຕັ້ງ

7. ທ່ານຈະສະຫຼອງວັນເກີດຂອງທ່ານແບບໃດ

ກ. ສະຫຼອງຢູ່ບ້ານ, ຂ. ສະຫຼອງຢູ່ຮ້ານອາຫານ, ຄ. ບໍ່ສະຫຼອງ, ງ. ສະຫຼອງກັບຄົນພິເສດ

8. ຖ້າເວົ້າເຖິງອະນາຄົດທ່ານຮູ້ສຶກແນວໃດ?

ກ. ມີຄວາມສຸກ, ຂ. ສັບສົນ, ຄ. ຢ້ານ, ງ. ເສົ້າ

8

9. ສະຖານທີ່ ທີ່ຢາກໄປພັກຜ່ອນໃນວັນພັກ

ກ. ສວນສະນຸກ, ຂ. ສະຖານທີ່ທຳມະຊາດ, ຄ. ຕົວເມືອງ, ງ. ສະຖານທີ່ປະຫວັດສາດ

9.jpg

10. ທ່ານເຫັນຫຍັງໃນຮູບນີ້

ກ. ແບັດແມນ, ຂ. ມັນໜ້າອາຍທີ່ຈະເວົ້າ, ຄ. ຮູ້ໆກັນນ່າ, ງ. ອີ່ຫຍັງຈັກຢ່າງຫັ້ນລະ

******ເອົາຄຳຕອບໃນແຕ່ລະຂໍ້ມາບວກກັນ ກ=1 ຄະແນນ, ຂ=2 ຄະແນນ, ຄ=3 ຄະແນນ, ງ=4 ຄະແນນ******

ຄຳຕອບ.

10-19 ຄະແນນ ອາຍຸທາງຄວາມຄິດ = 9 ປີ: ທ່ານຍັງມີຄວາມເປັນເດັກນ້ອຍທີ່ຫົວໃຈມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນສົນໃຈທຸກສິ່ງຢ່າງ ແລະ ເປີດກວ້າງທາງຄວາມຄິດ. ມີອາລົມຮ່ວມກັບທຸກເຫດການໃນຊີວິດ. ມັກຢູ່ຮ່ວມກັບຄົນອື່ນ.

20-29 ຄະແນນ ອາຍຸທາງຄວາມຄິດ = 15-19 ປີ  ທີ່ເປັນຄົນມີຫົວໃຈໄວລຸ້ນ ເປັນໄວທີ່ກຳລັງຊອກຫາສິ່ງໃໝ່ໆ, ຕ້ອງການອອກໄປສຳຫຼວດໂລກພາຍນອກ, ສຳຫຼວດຕົວເອງ ແລະ ຄົນອ້ອມຂ້າງ

30-33 ຄະນແນນ ອາຍຸທາງຄວາມຄິດ = 20-29 ປີ ທ່ານມີຄວາມເປັນຜູ້ໃຫຍ່ຫຼາຍຂຶ້ນ ເປັນໄວທີ່ດີ ທີ່ເລີ່ມມີສະຕິຢູກັບຕົວເອງ. ຮູ້ໃນສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດ ແລະ ຮູ້ວ່າຈະໃຊ້ຊີວິດໃຫ້ຕົວເອງມີຄວາມສຸກແນວໃດ

34-37 ຄະແນນ ອາຍຸທາງຄວາມຄິດ = 29-55 ປີ ລະດັບຄວາມຄິດຂອງທ່ານຢູ່ໃນໄວກາງຄົນ. ທ່ານມັກຈະຄິດຢູ່ສະເໝີວ່າການກະທຳແຕ່ລະຢ່າງມັນສົ່ງຜົນແນວໃດ ຈຶ່ງບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ອາລົມຢູ່ເໜືອເຫດຜົນ.

38-40 ຄະແນນ ອາຍຸທາງຄວາມຄິດ = 55 ປີຂຶ້ນໄປ ທ່ານມີຄວາມຄິດທີ່ວ່າຕົວເອງສາມາດຢູ່ໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງ ສາມາດພິສູດໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮູ້ວ່າທ່ານຮູ້ສຶກວ່າທີ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ, ມີທັດສະນະຄະຕິສ່ວນຕົວ, ມັກທີ່ຈະຢູ່ກັບຕົວເອງທີ່ສຸດ.

ອ້າງອີງ