21 ຂໍ້ຄິດດີໆ ຄວນເອົາໄປນຳໃຊ້!!

ມື້ນີ້ໄດ້ມີໂອກາດອ່ານບົດຄວາມໜຶ່ງຈາກອາຈານທີ່ເຄົາລົບຮັກຜູ້ໜຶ່ງ ໄດ້ສົ່ງໃຫ້ອ່ານ ແອດມິ້ນ ກໍ່ເລີຍຢາກເອົາມາໃຫ້ແຊຣໃຫ້ບັນດາທ່ານໄດ້ມາອ່ານ ແລະ ນຳເອົາໄປໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ຂອງບັນດາທ່ານ. ເຮົາມາເບີ່ງກັນເລີຍວ່າ 21 ຂໍ້ທີ່ວ່າມານັ້ນມີຫຍັງແນ່…

 1. ໃນແຕ່ລະປີ.. ຈົ່ງເຮັດໃຫ້ຊີວິດ “ດີຂື້ນ’’ ເພາະໃນແຕ່ລະມື້… ຊີວິດກໍາລັງ “ສັ້ນລົງ’’
 2. ການ “ຢູ່ກັບປະຈຸບັນ’’ ບໍ່ແມ່ນການ “ຢຸດເຮັດ’’ ໃນເລື່ອງສໍາຄັນ ແຕ່ມັນຄືການ “ຢຸດທຸກ’’ ໄປກັບເລື່ອງທີ່ບໍ່ສໍາຄັນ
 3. ອາລົມ “ລົບ’’ ທຸກຊະນິດຈະທໍາຮ້າຍເຮົາ ກ່ອນທີ່ຈະທໍາຮ້າຍຄົນອື່ນສະເໜີ…ສ່ວນອາລົມ “ບວກ’’ ທຸກຊະນິດຈະໃຫ້ພອນເຮົາກ່ອນທີ່ຈະໃຫ້ພອນຄົນອື່ນສະເໜີ ເຊັນກັນ …
 4. ວິຈານຄົນອື່ນທຸກມື້… ເຮັດໃຫ້ໃຈຕໍ່າລົງທຸກມື, ວິໃຈໂຕເອງທຸກມື້… ເຮັດໃຈສູງຂື້ນທຸກມື້
 5. ຖ້າບໍ່ມີຄົນມາເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຄຽດ…. ຈະບໍ່ຮູ້ເລີຍວ່າລະດັບຈິດໃຈຂອງເຈົ້າຢູ່ໃນລະດັບໃດ ຖ້າບໍ່ມີຄົນມາເຮັດໃຫ້ເຈົ້າທຸກໃຈ… ເຈົ້າຈະບໍ່ຮູ້ເລີຍວ່າໂຕເອງຈະຕ້ອງມີຫຍັງໃຫ້ພັດທະນາ
 6. ບໍ່ວ່າ “ພາຍນອກ’’ ເຮົາຈະຢູ່ນໍາຄົນຫລາຍເທົ່າໃດແຕ່  “ພາຍໃນ’’ ເຮົາຍັງຢູ່ໂຕຄົນດຽວສະເຫມີ ຈົ່ງຫາວິທີ  “ຮັກໂຕເອງ’’ ໃຫ້ພົບ ເພາະບໍ່ມີໃຜໃນໂລກນີ້ ທີ່ຈະຢູ່ນໍາເຈົ້າສະໜໍ່າສະເໜີເທົ່າກັບ “ໂຕເຈົ້າເອງ ‘’
 7. ການຝືກຈິດແລະພັດທະນາໂຕເອງອາດບໍ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາ “ພົ້ນທຸກຕະຫຼອດການ’’ ແຕ່ມັນເຮັດໃຫ້ເຮົາ “ເປັນທຸກໜ້ອຍລົງ’’
 8. ການ “ແກ້ກໍາ’’ ທີ່ດີທີສຸດຄືການແກ້ໄຂ “ຄວາມຄິດ’’ “ຄໍາເວົ້າ’’ ແລະ “ການກະທໍາ’’ ຂອງໂຕເອງ
 9. ຄວາມດີໜ້ອຍໆ ແຕ່ເຮັດໄປດົນໆ ສຸດທ້າຍອາດຈະສ້າງ “ປະຕິຫານ’’ ໃຫ້ຊີວິດ
 10. “ໄປ’’ ໄດ້ໄວເທົ່າໃດ ກໍ່ຮອດໄວເທົ່ານັ້ນ… “ປ່ອຍ’’ ໄດ້ໄວເທົ່າໃດ ກໍ່ມີຄວາມສຸກໄດ້ໄວເທົ່ານັ້ນ
 11. ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າ “ຄວາມທຸກ’’ ແລະ “ຄວາມເຈັບປວດ’’ ທັງໝົດທັງມວນບໍ່ໄດ້ຜ່ານເຂົ້າມາໃນຊີວິດເຮົາ… ເພື່ອມອບ  “ຄໍາສາບ’’ ແຕ່ມັນຜ່ານເຂົ້າມາໃນຊີວິດເຮົາ… ເພື່ອມອບ “ຄໍາສອນ’’
 12. ກ້າວແລກຂອງການໃຊ້ຊີວິດຢ່າງ “ຜູ້ຕື່ນ’’ ຄືການຢຸດຫຍຸ້ງ ວຸ່ນວາຍເລື່ອງຂອງ “ຄົນອື່ນ’’ ແລ້ວຫັນກັບມາວິເຄາະໃຈ “ໂຕເອງ’’
 13. ຄວາມທຸກທັງໝົດໃນຊິວີດ ບໍ່ໄດ້ເກີດມາຈາກ “ສີ່ງທີ່ຄົນອື່ນຄິດກ່ຽວກັບເຈົ້າ ‘’ ແຕ່ມັນເກີດຈາກ “ສີ່ງທີ່ເຈົ້າຄິດ ວ່າຄົນອື່ນຄິດກ່ຽວກັບເຈົ້າ’’
 14. ຕ້ອງຂອບໃຈຄົນທີ່ເຮັດ “ບໍ່ດີ’’ ທີ່ຊ່ວຍເປັນຕົວຢ່າງທີ່ “ດີ’’ ວ່າອັນໃດ “ບໍ່ຄວນເຮັດ’’
 15. ບໍ່ວ່າຈະທຸກໜາສາຫັດເທົ່າໃດ ທາງອອກກໍ່ບໍ່ເຄີຍຢູ່ໄກໄປກວ່າ “ໃຈ’’ ຂອງເຮົາເອງ…
 16. ຊັງເຂົາ “ເຮົາທຸກ’’ ເມດຕາເຂົາ’’ “ເຮົາສຸກເອງ’’
 17. ຄົນເຮົາຝຶກຍ່າງຈົນເກັ່ງໄດ້ ເທົ່າໃດກໍ່ສາມາດຝຶກຈິດໃຈຈົນເປັນສຸກໄດ້ເທົ່ານັ້ນ…
 18. “ຄວາມຕາຍ’’ ເປັນເລື່ອງທໍາມະດາ ແຕ່ການໄດ້ໃຊ້ຊີວິດຢູ່ຢ່າງມີຄຸນຄ່າເປັນເລື່ອງ “ອັດສະຈັນ’’
 19. ຈົ່ງສັງເກດເບີ່ງໃຫ້ດີ…. ວ່າສີ່ງທີເຮົາທຸກຕະຫຼອດທີສຸດໃນແຕ່ລະມື້ບໍ່ແມ່ນ “ພຶດຕະກໍາ’’ ຂອງຄົນອື່ນ ແຕ່ຄື “ຄວາມຄິດ’’ ຂອງເຮົາເອງ
 20. ຢ່າຖືໂທດ ຊັງຄົນ ບໍ່ຄວນຜູກມັດໂຕເອງໄວ້ກັບ ອະດີດຊະຕາຂອງເຮົາ ຢ່າໃຫ້ໃຜມາຂີກຂຽນ ຢ່າເອົາຄໍາເວົ້າຄືກັບ ມີດ ມາກີດໃຈ
 21. ຖ້າເຈົ້າຄິດວ່າໂຕເອງມີຄຸນຄ່າເພາະມີ “ເງິນ’’ ມື້ໃດບໍ່ມີເງິນ ຄຸນຄ່າເຈົ້າກໍ່ໝົດ ຖ້າເຈົ້າຄິດວ່າໂຕເອງມີຄຸນຄ່າເພາະ “ໜ້າຕາດີ’’ ມື້ໃດເຈົ້າເຖົ້າລົງ ຈົນໜ້າຕາບໍ່ດີຄຸນຄ່າເຈົ້າກໍ່ໝົດລົງ ແຕ່ມື້ໃດທີ່ເຈົ້າຮູ້ວ່າເຈົ້າມີຄຸນຄ່າເພາະເປັນ “ຄົນດີ’’ ມື້ໃດທີ່ເຈົ້າມີຄວາມດີເຈົ້າກໍ່ຈະມີ “ມີຄຸນຄ່າ’’ ໄດ້ຕະຫຼອດໄປ

 

Cr: ຂຸນຄັງ

by Kito

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s