ມິບົດຄວາມໜຶ່ງຂອງທ່ານ ຊຸນວູ ທີ່ແອດມິ້ນ ໄດ້ອ່ານຜ່ານໆໃນສື່ສັງຄົມອອນໄລນ໌ ແລະ ຍັງໄດ້ຍິນຫົວໜ້າທີ່ທັງເປັນອາຈານເວົ້າ ກໍ່ເລີຍຢາກເອົາມາແຊຣ໌ໃຫ້ໝູ່ເພື່ອນໄດ້ ມາວິເຄາະນຳກັນເບິ່ງວ່າມັນແມ່ນຕາມທີ່ເພິ່ນໄດ້ກ່າວໄວ້ບໍ່?

ຄົນ 4 ປະເພດທີ່ທ່ານ ຊຸນວູກ່າວໄວ້ມີຄື:

  1. ຄົນສະຫຼາດ ແລະ ດຸໝັ່ນ.

ໃຫ້ລ້ຽງໄວ້ ຖ້າສົ່ງເສີມໃຫ້ດີ ພາຍພາກໜ້າຈະເປັນເຈົ້າຄົນ ນາຍຄົນ, ເປັນຫົວໜ້າໜ່ວຍງານທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ສະໄໝກ່ອນແມ່ນຈະໃຫ້ຄົນກຸ່ມນີ້ເປັນແມ່ທັບ.

2. ຄົນສະຫຼາດແຕ່ຂີ້ຄ້ານ.

ຄົນກຸ່ມນີ້ໃຫ້ສົ່ງເສີມເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມຄິດ ແລະ ການວາງແຜນ ເຊິ່ງຈະເໝາະສົມທີ່ສຸດ, ສະໄໝກ່ອນຄົນກຸ່ມນີ້ແມ່ນຈະໃຫ້ເປັນເສນາທິການ ເຊັ່ນ ຂົງເບັ້ງ.

3. ຄົນໂງ່ ແລະ ຂິ້ຄ້ານ.

ຄົນກຸ່ມນີ້ຕ້ອງໄດ້ຕິດຕາມເປັນພິເສດ ແລະ ຄອຍໃຫ້ຄຳແນະນຳ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາເຮັດຕາມເທົ່າ ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ເຂົາເຮັດເອງ. ສະໄໝກ່ອນແມ່ນໃຫ້ເປັນພຽງພົນທະຫານ ຫຼື ໃຊ້ເປັນແຮງງານເທົ່ານັ້ນ ມີໜ້າທີ່ເຮັດວຽກຕາມຄຳສັ່ງຢ່າງດຽວ.

4. ໂງ່ແຕ່ດຸໝັ່ນ.

ຄົນກຸ່ມນີ້ເປັນອັນຕະລາຍ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງໜ້າທີ່ໃດກໍ່ຕາມ ມັກຈະກໍ່ເລື່ອງວຸ້ນວາຍໃຫ້ຕະຫຼອດ, ລ້ຽງໄວ້ກໍ່ບໍ່ເປັນປະໂຫຍດ ຄວນກຳຈັດຖິ້ນເສຍ.

ບລິວເກດ ກ່າວໄວ້ວ່າ ລາວມັກຈະເລືອກຄົນທີ່ຂີ້ຄ້ານເຮັດວຽກຍາກໆ ເພາະພວກເຂົາຈະຫາວິທີທີ່ງານທີ່ສຸດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກນັ້ນສຳເລັດ.

 

ແລະ ທ່ານເດມີຄວາມຄິດເຫັນແນວໃດ? ປະກອບຄຳຄິດເຫັນຂອງທ່ານໃນ comment ເລີຍ!!

ອ້າງອີງ