7 ເຫດຜົນ ທີ່ບອກວ່າ ຄົນຂີ້ຄ້ານ ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໃນຊີວິດ

“ຄວາມຂີ້ຄ້ານ ’’ ເປັນສີ່ງທີ່ທຸກຄົນມີຢູ່ໃນຕົວ ພຽງແຕ່ວ່າຄົນໃດຈະມີຫລາຍຫຼືໜ້ອຍເທົ່ານັ້ນ ຫລາຍຄົນມັກເບີ່ງວ່າ “ ຄວາມຂີ້ຄ້ານ ’’ ເປັນສີ່ງທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ຈະນໍາພາຊີວິດລົ້ມຈົມແລະມີແຕ່ຈະກ້າວຖອຍຫຼັງ ແຕ່ຈະເກີດຫຍັງຂື້ນແນ່ ຖ້າເຮົາກໍາລັງຈະບອກວ່າ “ ຄວາມຂີ້ຄ້ານ ’’ ຂອງຄົນເປັນສ່ວນໜື່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາມີແນວໂນ້ມຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດ! ເຈົ້າເຄີຍຮູ້ມາກ່ອນຫຼືບໍ່ ແທ້ໆແລ້ວ ຄົນທີ່ມີນິໄສຂີ້ຄ້ານຈໍານວນຫຼາຍຄົນ ກາຍເປັນຄົນທີ່ປະສົບຄວາມສໍາເລັດໃນຊີວິດຫລາຍທີສຸດ ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ Charles Darwin ທີ່ວ່າກັນວ່າ ລາວເປັນຄົນຂີ້ຄ້ານຍີ່ງກວ່າສະລອດຊະອີກ ຂີ້ຄ້ານສໍ່າໃດຮູ້ບໍ່ ? ຂີ້ຄ້ານຈົນອາຈານແລະພໍ່ແມ່ຂອງລາວ ຮູ້ສຶກທໍລະມານ ແລະ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງໜັກ…