ແບບທົດສອບຈິດຕະວິທະຍາທາງ ຄວາມຮັກ.

ແບບທົດສອບທາງຈິດຕະວິທະຍາທາງຄວາມຮັກ. 1.     ຖ້າອີ່ແມ່ໃຊ້ໄປຊື້ເຄື່ອງ ທ່ານຄິດວ່າອີ່ແມ່ຈະໃຊ້ໄປຊື້ຫຍັງ? ກ. ນົມ ຂ. ຂະໜົມປັງ ຄ. ເຄັກ ງ. ໜັງສືພິມ 2.     ຖ້າທ່ານແລ່ນໜີ້ຈາກໝາກໂຕໜຶ່ງ ເຫດຜົນແມ່ນ. ກ. ຢ້ານມັນ ຂ. ຢ້ານໂຕໝາຍາດກິນຂອງກິນຢູ່ມື ຄ. ຫຼິ້ນກັບມັນ ”ໃຫ້ມັນແລ່ນນຳກົ້ນ” 3.     ຖ້າແລ່ນໜີໝາໂຕນັ້ນ ຈົນມາເຈີກຳແພງສູງທ່ານຈະເຮັດແນວໃດ? ກ. ລອດປ່ອງນ້ອຍໆຢູ່ກຳແພງອອກໄປ ຂ. ປີນຂັ້ນໄດໜີອອກໄປ ຄ.…