ແຜ່ນເປົ່າ CD-DVD Princo ຢຸດການຜະລິດແລ້ວ (ຍັງຂາຍແຕ່ຕົວທີ່ເຫຼືອໃນສາງ ຈົນກວ່າຈະໝົດ)

PRINCO ຍີ່ຫໍ້ CD ແລະ DVD ເປົ່າທີ່ຫຼາຍຄົນຄຸ້ນເຄີຍ ເປັນຍີ່ຫໍ້ຈາກປະເທດໄຕ້ຫວັນ ໄດ້ປະກາດຢຸດການຜະລິດແລ້ວ. ແຕ່ວ່າຍັງມີເຄື່ອງໃນສາງຫຼາຍພໍສົມຄວນ ເຊິ່ງຈະຍັງຄົງຂາຍຕໍ່ໄປຈົນກວ່າເຄື່ອງຈະໝົດສາງ.   ຈາກທີ່ຄວາມນິຍົມຂອງແຜ່ນ CD/DVD ລົດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ສັງເກດໄດ້ຈາກຄອມພີວເຕີ້ ແລະ ໂນດບຸກລຸ່ນໃໝ່ໆຫຼາຍໆລຸ້ນຈະບໍ່ມີຊ່ອງ CD/DVD. ມີອຸປະກອນບັນທຶກຂໍ້ມູນອື່ນໆເຂົ້າມາແທນຕັ້ງແຕ່ External HDD/SSD, Flash Drive USB ແລະ Memory Card ຕ່າງໆ ທີ່ນັບມື້ຈະມີຂະໜາດບັນຈຸສູງຂື້ນເລື້ອຍໆ ແລະ ມີລາຄາທີ່ຖືກລົງ ລວມເຖິງອິນເຕີເນັດທີ່ໄວຂຶ້ນອັນເຮັດໃຫ້ການບັນທຶກຂໍ້ມູນເທິງ Cloud ກໍ່ເປັນທີ່ນິຍົມຫຼາຍຂຶ້ນ.  …