PRINCO ຍີ່ຫໍ້ CD ແລະ DVD ເປົ່າທີ່ຫຼາຍຄົນຄຸ້ນເຄີຍ ເປັນຍີ່ຫໍ້ຈາກປະເທດໄຕ້ຫວັນ ໄດ້ປະກາດຢຸດການຜະລິດແລ້ວ. ແຕ່ວ່າຍັງມີເຄື່ອງໃນສາງຫຼາຍພໍສົມຄວນ ເຊິ່ງຈະຍັງຄົງຂາຍຕໍ່ໄປຈົນກວ່າເຄື່ອງຈະໝົດສາງ.

 

 

Related image

ສ່ວນອຸປະກອນບັນທຶກແບບແຜ່ນກໍ່ມີເທັກໂນໂລຢີໃໝ່ກວ່າເຊັ່ນ Blu-ray ເຊິ່ງເລີ່ມໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ແລະ ໃນອະນາຄົດຄາດວ່າຈະມີລາຄາທີ່ຖືກລົງ ແລະ ຊອກຊື້ໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.

ດ້ວຍເຫດຜົນເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ເທັກໂນໂລຢີນີ້ເລີ່ມຈາງຫາຍໄປເລື້ອຍໆ.

 

ອ້າງອີງ