E-commerce ແມ່ນຫຍັງ??

ໃນປະຈຸບັນກະແສການຊື້ຂາຍເຄື່ອງອອນໄລນ໌ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະປະຢັດເວລາ ສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ ດັ່ງນັ້ນເມື່ອເວົ້າເຖີງການຊື້ຂາຍເຄື່ອງອອນໄລນ໌ ທຸກຄົນຄົງຈະຄຸ້ນເຄີຍກັນເປັນຢ່າງດີຈົນກາຍເປັນເລື່ອງທຳມະດາໄປແລ້ວ. ແຕ່ຖ້າເວົ້າເຖີງ E-commerce ຂຶ້ນມາ ຫຼາຍຄົນອາດຈະງົງ ແລະ ສົງໃສວ່າ ຄືອີ່ຫຍັງ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຊື້ຂາຍສິນຄ້າອອນໄລນ໌ແນວໃດ ແລະ ມີປະໂຫຍດຫຍັງແນ່ໃດ......? E-commerce ແມ່ນຫຍັງ......? E-commerce ມາຈາກຄໍາວ່າ “ Electronic Commerce ” ຫຼື ເອີ້ນວ່າ “ ການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ”…