9 ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ລູກນ້ອງເບື່ອຫົວໜ້າ

      ມື້ນິ້ໄດ້ອ່ານໜັງສື Thank God It’s Monday ຂອງ Anontawong’s Musing ນັກຂຽນ Webblog ແລະ ເຫັນບົດໜຶ່ງຊື່ວ່າ 9 ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ລູກນ້ອງເບື່ອຫົວໜ້າ ທີ່ອ່ານແລ້ວຢາກເອົາມາແຊຣໃຫ້ບັນດາທ່ານຟັງທັງຜູ້ທີ່ຍັງເປັນລູກນ້ອງຢູ່ ຫຼື ຜູ້ທີ່ເປັນຫົວໜ້າຢູ່ແລ້ວ ແລະ ເປັນການເຕືອນຕົວເອງນຳ ໃນເວລາທີ່ເປັນຜູ້ນຳ ຫຼື ຫົວໜ້າໃນໜ່ວຍງານ ຫຼື ພະແນກ ຂອງບໍລິສັດ ຫຼື ອົງກອນໃດໜຶ່ງ ເຮົາຄວນມີການວາງຕົວແນວໃດເພື່ອບໍ່ໃຫ້ລູກນ້ອງເບື່ອ ເພື່ອໃຫ້ລູກນ້ອງຊ່ວຍວຽກເຮົາຢ່າງມີຄວາມສຸກ ແລະ ທຸກເທກັບວຽກ. ເຮົາມາເບິ່ງກັນເລີຍວ່າ 9 ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ລູກນ້ອງເບື່ອຫົວໜ້າມີຫຍັງແນ່.

 1. ບໍ່ເຫັນຄຸນຄ່າໃນວຽກທີ່ລູກນ້ອງເຮັດອອກມາ
 2. ບໍ່ມີທິດທາງທີ່ຊັດເຈນ
 3. ບໍ່ມີເວລາໃຫ້ລູກນ້ອງ
 4. ປະຕິເສດທີ່ຈະລົມກັບລູກນ້ອງ
 5. ເອົາໜ້າໃນເລື່ອງທີ່ຕົວເອງບໍ່ໄດ້ເຮັດ/ຄິດ
 6. ບໍ່ໃຫ້ Feedback ໃນທາງທີ່ສ້າງສັນ
 7. ຈຶ່ຊື່ພະນັກງານບໍ່ໄດ້
 8. ບໍ່ລົມກັບຄົນອື່ນທັງທາງໂທລະສັບ ຫຼື ແບບເຫັນໜ້າ (ເດົາວ່າອາດຈະໃຫ້ລູກນ້ອງຮັບໜ້າແທນ)
 9. ບໍ່ຖາມໄຖ່ລູກນ້ອງເລື່ອງຊີວິດນອກຫ້ອງການ

ໃນບົດຄວາມນີ້ຍັງແນະນຳອີກ 7 ຂໍ້ ເພື່ອປ້ອງກັນບັນຫາທີ່ກ່າວມາໄດ້ແກ່:

 1. ສະແດງໃຫ້ລູກນ້ອງເຫັນວ່າເຮົາເຫັນຄຸນຄ່າໃນຕົວເຂົາ ໂດຍຕ້ອງຍົກຕົວຢ່າງທີ່ຈັບຕ້ອງໄດ້ ເພື່ອໃຫ້ລູກນ້ອງເຫັນວ່າເຮົາໃສ່ໃຈຫຼາຍພໍທີ່ຈະສັງເກດຫັນສິ່ງດີໆທີ່ເຂົາເຮັດໃຫ້ອົງກອນ.
 2. ກ່າວຄຳຂອບໃຈ ທັງເປັນການສ່ວນຕົວ ຫຼື ຕໍ່ໜ້າຄົນອື່ນ ໂດຍຕົວທຳອິດແມ່ນອາດຈະເວົ້າດ້ວຍວາຈາ ຫຼື່ ສົ່ງຂໍ້ຄວາມກໍ່ ໄດ້ ສ່ວນຕົວທີ່ສອງແມ່ນອາດຈະກ່າວໃນກອງປະຊຸມ ຫຼື ຂຽນລົງໃນຈົດໝາຍຂ່າວກໍ່ໄດ້.
 3. ຖາມຄວາມຄິດເຫັນຂອງລູກນ້ອງ ຖ້າຫົວໜ້າຮູ້ດີໄປໝົດທຸກເລື່ອງລູກນ້ອງກໍ່ຄົງບໍ່ຢາກນຳສະເໜີໄອເດຍຫຍັງ. ຫົວໜ້າຄວນຈະໝັ່ນຖາມລູກນ້ອງຕະຫຼອດ ເຊັ່ນ “ນ້ອງຄິດວ່າເຮົາຈະປັບປຸງເລື່ອງນີ້ແນວໃດ” ຫຼື “ອ້າຍ/ເອື້ອຍ/ນ້ອງ ຄິດວ່າຕົ້ນເຫດຂອງບັນຫາມັນໜ້າຈະຢູ່ບ່ອນໃດ” ເປັນຕົ້ນ ເພາະຫົວໜ້າທີ່ດີແມ່ນຄົນທີ່ສາມາດສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອຍອຳນວຍຕໍ່ການສະແດງອອກທາງຄວາມຄິດຂອງຄົນໃນທີມ.
 4. ອະທິບາຍທີ່ມາທີ່ໄປຂອງການປ່ຽນແປງ ອົງກອນຍ່ອມມີການປ່ຽນແປງຢູ່ສະເໝີ ເພາະເຮົາເອງອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮູ້ທຸກຢ່າງ ຫຼື ເລື່ອງບາງເລື່ອງກໍ່ຍັງບໍ່ເຖິງເວລາທີ່ຈະເວົ້າ. ແຕ່ການບໍ່ບອກຫຍັງລູກນ້ອງເລີຍ ຈະເຮັດໃຫ້ລູກນ້ອງກັງວົນ ແລະ ເກັບເອົາໄປຄິດກັນເອງຕ່າງໆນາໆ. ການໃຫ້ຂໍ້ມູນເທົ່າທີ່ໃຫ້ໄດ້ຈຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດ ເພາະຄຳອະທິບາຍບົນພື້ນຖານຄວາມເປັນຈິງນັ້ນຍ່ອມດີກວ່າການທີ່ບໍ່ອະທິບາຍຫຍັງເລີຍ.
 5. ໃຫ້ Feedback ກັບລູກນ້ອງ ເພາະຄົນລຸ່ນໃໝ່ນັ້ນຕ້ອງການ Feedback  ແລະ ການໃຫ້ຄຳແນະນຳຫຼາຍກວ່າຄົນລຸ້ນກ່ອນໆ.
 6. ເລົ່າຄວາມຜິດພາດຂອງຕົນເອງໃຫ້ຟັງ ເພື່ອເປັນການສະແດງວ່າຫົວໜ້າເອງກໍ່ເປັນມະນຸດຄົນໜຶ່ງຄືກັນ ແລະ ລູກນ້ອງຍ່ອມຈະເຄົາລົບຫົວໜ້າທີ່ພ້ອມຈະເປີດເຜີຍ ແລະ ຍອມຮັບໃນສິ່ງທີ່ຕົວເອງເຄີຍເຮັດຜິດພາດ ເພື່ອທີ່ລູກນ້ອງຈະບໍ່ພາດຄືກັບຫົວໜ້າອີກ.
 7. ຈື່ຊື່ພະນັກງານໃຫ້ໄດ້ ຖ້າອົງກອນໃຫຍ່ເກີນໄປກໍ່ເລີ່ມຈາກການຈື່ຊື່ຄົນໃນທີມງານກ່ອນ ການຈະບອກວ່າຕົວເອງເປັນຄົນຈຶ່ຊື່ບໍ່ເກັ່ງນັ້ນເປັນຂໍ້ອ້າງທີ່ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ ເພາະຄົນທີ່ຈື່ຊື່ຄົນອື່ນໄດ້ນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນຄວາມຈຳດີ ແຕ່ຍ້ອນເຂົາໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ຄວາມໃສ່ໃຈຫຼາຍກວ່າຄົນອື່ນ.

ການເປັນເຈົ້າຄົນນາຍຄົນມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ ເພາະໂດຍທົ່ວໄປຄົນທີ່ເກັ່ງໃນດ້ານໃດໜຶ່ງ ມັກຈະຖືກເລືອກຂຶ້ນມາເປັນຫົວໜ້າ ທັ້ງໆທີ່ຄວາມຈິງແລ້ງເຂົາອາດຈະຍັງບໍ່ມີທັກສະການເປັນຜູ້ນຳ ຫຼື ມີຄວາມຄິດເປັນຜູ້ໃຫຍ່ພຽງພໍ.

ສົມມຸດວ່າທ່ານເປັນໂປຣແກຣມເມີທີ່ເກັ່ງ ຖ້າອົງກອນເລື່ອນທ່ານຂຶ້ນມາເປັນຫົວໜ້າ ນັ້ນອາດຈະໝາຍຄວາມວ່າອົງກອນໄດ້ຂາດໂປຣແກຣເມີດີໆໄປໜຶ່ງຄົນ ແລະ ໄດ້ຫົວໜ້າຫ່ວຍໆມາໜຶ່ງຄົນ.

ດັ່ງນັ້ນເຮົາຄວນພັດທະນາທັກສະທີ່ເປັນ soft skill ນີ້ໄວ້ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນໆ ເພື່ອມື້ໜຶ່ງໂອກາດມາຮອດ ເຮົາຈະເປັນພະນັກງານທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ສ້າງປະໂຫຍດໃຫ້ກັບຄົນອ້ອມຂ້າງລວມເຖິງຕົວເອງນຳ.

 

ຈາກໜັງສື Thank God It’s Monday

Related image

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s