ຄວາມຮັກ ໃນຊີວິດຄູ່

ວຽງວິໄລ  ເປັນຜູ້ຍິງນິໄສແຂງກະດ້າງ ແຕ່ມີຄວາມສະຫຼາດ ແລະ ຄວາມສາມາດຫຼາກຫຼາຍ. ວຽງວິໄລ ໄດ້ກໍ່ຕັ້ງ ແລະ ເຮັດທຸລະກິດ ກັບຜົວຂອງນາງ. ຕໍ່ມາ ວຽງວິໄລ ຮູ້ວ່າຜົວຂອງນາງນອກໃຈໄປມີຜູ້ຍິງອື່ນ ດ້ວຍນິໄສເດັດດ່ຽວ ແລະ ຕັບດຽວຂອງນາງ ນາງຈຶ່ງຂໍຢ່າຮ້າງກັບຜົວ. ຜ່ານໄປສອງປີຫຼັງຈາກທີ່ນາງໄດ້ຢ່າງຮ້າງກັບຜົວໄປ ນາງກໍ່ໄດ້ຮູ້ຈັກກັບ ສອນເພັດ. ສອນເພັດ ເປັນຄົນໄທບ້ານດຽວກັນກັບວຽງວິໄລ ເມຍສອນເພັດ ຢ່າຮ້າງກັບສອນເພັດ ໄປມີຜົວໃຫມ່ ແລະ ຖິ້ມສອນເພັດ ກັບລູກສາວ ໂດຍບໍ່ໄຍດີ. ສອນເພັດ…