ຄວາມຮັກ ໃນຊີວິດຄູ່

ວຽງວິໄລ  ເປັນຜູ້ຍິງນິໄສແຂງກະດ້າງ ແຕ່ມີຄວາມສະຫຼາດ ແລະ ຄວາມສາມາດຫຼາກຫຼາຍ. ວຽງວິໄລ ໄດ້ກໍ່ຕັ້ງ ແລະ ເຮັດທຸລະກິດ ກັບຜົວຂອງນາງ. ຕໍ່ມາ ວຽງວິໄລ ຮູ້ວ່າຜົວຂອງນາງນອກໃຈໄປມີຜູ້ຍິງອື່ນ ດ້ວຍນິໄສເດັດດ່ຽວ ແລະ ຕັບດຽວຂອງນາງ ນາງຈຶ່ງຂໍຢ່າຮ້າງກັບຜົວ. ຜ່ານໄປສອງປີຫຼັງຈາກທີ່ນາງໄດ້ຢ່າງຮ້າງກັບຜົວໄປ ນາງກໍ່ໄດ້ຮູ້ຈັກກັບ ສອນເພັດ. ສອນເພັດ ເປັນຄົນໄທບ້ານດຽວກັນກັບວຽງວິໄລ ເມຍສອນເພັດ ຢ່າຮ້າງກັບສອນເພັດ ໄປມີຜົວໃຫມ່ ແລະ ຖິ້ມສອນເພັດ ກັບລູກສາວ ໂດຍບໍ່ໄຍດີ. ສອນເພັດ ແລະ ວຽງວິໄລ ມີປະສົບການຊີວິດທີ່ຄ້າຍໆກັນ ບວກກັບຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ຈິງໃຈຂອງສອນເພັດ ເຮັດໃຫ້ສອນເພັດ ແລະ ວຽງວິໄລ ຕົກລົງປົງໃຈທີ່ຈະໃຊ້ຊີວິດຮ່ວມກັນ ແລະ ຕໍ່ມາບໍ່ດົນທັງສອງກໍ່ຈົດທະບຽນສົມຣົດ ແລະ ແຕ່ງງານກັນ.

Image result for คาดหวังในตัวคยรัก

ຫຼັງຈາກທີ່ແຕ່ງງານກັນໄປ ວຽງວິໄລ ທີ່ມີນິໄສແຂງກະດ້າງ ແລະ ຊິນເຄີຍກັບການໃຊ້ຊີວິດແບບກິນດີຢູ່ດີ ກໍ່ຕ້ອງມາຕິດຕາມ ສອນເພັດໄປເຮັດວຽງຕ່າງແຂວງ ນາງຄ່ອຍໆເລີ່ມຮູ້ຄວາມຈິງຢ່າງໜຶ່ງຂອງສອນເພັດທີ່ວ່າ ນອກຈາກຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ຄວາມຈິງໃຈຂອງສອນເພັດແລ້ວ ສອນເພັດບໍ່ມີອັນອື່ນທີ່ດີຈັກຢ່າງເລີຍ ເຊັ່ນ ຫາເງິນກໍ່ບໍ່ເກັ່ງ, ເປັນຄົນບໍ່ຊ່າງບໍ່ເວົ້າຊ່າງວ່າ… ວຽງວິໄລເລີ່ມຮູ້ສຶກ ຂີນຫູຂີນຕາກັບ ສອນເພັດຫຼາຍຂຶ້ນ ຖ້າວຽງວິໄລບໍ່ເວົ້າໃສ່ໃຫ້ ສອນເພັດກໍ່ບໍ່ສົນໃຈ ບໍ່ໃສ່ໃຈນາງເລີຍ ເຫັນໄດ້ວ່າຊີວິດການແຕ່ງງານຄັ້ງທີ່ສອງເລີ່ມມີບັນຫາເກີດຂຶ້ນອີກແລ້ວ.

Image result for คาดหวังในตัวคยรัก

ສິ່ງທີ່ລະອຽດອ່ອນທີ່ສຸດໃນຊີວິດຄູ່ກໍ່ຄື ຄວາມພໍ່ດີ ຖ້າຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງຫາກດູຖູກຄົນຮັກແລ້ວ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ເວົ້າອອກມາ ແຕ່ອີກຝ່າຍກໍ່ຮູ້ສຶກໄດ້ຢູ່ດີ ແລະ ຄວາມສຳພັນຂອງທັງສອງກໍ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໄປນຳ. ຄົນສາມຄົນ ເຮົາທີ່ຢ້ານຈະຖືກດູຖູກທີ່ສຸດໃນຊີວິດກໍ່ຄື ໜຶ່ງ ພໍ່ແມ່ຂອງເຮົາເອງ, ສອງ ຄົນຮັກຂອງເຮົາ ແລະ ສາມ ແມ່ນລູກຂອງເຮົາ. ລູກທີ່ຖືກພໍ່ແມ່ດູຖູກຈະກາຍເປັນຄົນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມນ້ອຍໃຈ ແລະ ເບິ່ງໂລກໃນແງ່ຮ້າຍ ມັກໜີບັນຫາ ແລະ ຄວາມຈິງ. ຖ້າຖືກຜົວ ຫຼື ເມຍດູຖູກ ຄວາມສຳພັນທີ່ມີຕໍ່ກັນກໍ່ເລີ່ມຈະຕຶງຄຽດຂຶ້ນ ແລະ ບີບໃຫ້ອີກຝ່າຍນອກໃຈໄດ້ງ່າຍ. ສຳລັບຜູ້ຍິງທີ່ມັກດູຖູກຜົວ ຫຼື ມັກເວົ້າໃສ່ຜົວ ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ຜົວອາລົມບໍ່ດີແລ້ວ ມັນຍັງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ສົນໃຈ ແລະ ໃຍດີຕໍ່ກັນອີກ. ພໍ່ແມ່ທີ່ຖືກລູກໆດູຖູກຈະເຮັດໃຫ້ໃນຄອບຄົວບໍ່ມີຄວາມປອງດອງ ເດັກນ້ອຍຈະບໍ່ມີແບບຢ່າງທີ່ດີ.

Image result for คาดหวังในตัวคยรัก

ສາຍສຳພັນລະຫວ່າງຜົວເມຍ ຜູ້ຍິງມັກຈະຕັ້ງຄວາມຫວັງກັບຄົນຮັກຂອງຕົວເອງໄວ້ຂ້ອນຂ້າງສູງ ບວກກັບການສະແດງອອກຂອງຝ່າຍຊາຍທີ່ສະແດງອອກຢ່າງກະຕືລືລົ້ນຕະຫຼອນເວລາກ່ອນແຕ່ງງານ ແຕ່ຫຼັງຈາກແຕ່ງກັນໄປແລ້ວຊໍ້າພັດເຮັດບໍ່ສົນໃຈ ແລະ ໃສ່ໃຈຝ່າຍຍິງ ເຊີ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຍິງຮູ້ສຶກຜິດຫວັງໄດ້ງ່າຍ.

Image result for คาดหวังในตัวคยรัก

ຫຼັກການຢ່າງໜຶ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈກໍ່ຄື ຫາກຈະເລືອກຂໍ້ດີຂອງຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງ ເຮົາຕ້ອງຍອມຮັບໃນຂໍ້ເສຍຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ໄດ້ເຊັ່ນກັນ ແລະ ອາດຈະເວົ້າໄດ້ວ່າ ຖ້າເຮົາເລືອກໃນຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ຄວາມຈິງໃຈຂອງລາວແລ້ວ ເຮົາກໍ່ຕ້ອງຍອມຮັບໃນຄວາມ ອື້ອຶງບໍ່ສົນໃຈເຂົານຳ. ເມື່ອເຮົາຍອມຮັບໃນຄວາມທະເຍີທະຍານໃນໜ້າທີ່ການງານຂອງເຂົາ ກໍ່ຕ້ອງຍອມຮັບວ່າເຂົາເບິ່ງແຍງຄອບຄົວໄດ້ບໍ່ດີເທົ່າທີ່ຄວນ. ເມຍທີ່ມີຄວາມເປັນຜູ້ໃຫຍ່ພໍ ມັກຈະເຫັນໃນຂໍ້ດີຂອງຜົວ ແລະ ຍອມຮັບໃນຂໍ້ເສຍຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃນເວລາດຽວກັນ. ປ່ຽນຄວາມຄາດຫວັງທີ່ສູງເກີນໄປໃຫ້ເປັນຄວາມຄາດຫວັງທີ່ພໍດີພໍງາມ ລວມທັງເຂົ້າໃຈໃນຫຼັກການທີວ່າ ຜູ້ຊາຍດີໆບໍ່ໄດ້ເກີດມາຈາກຄຳສົມທຽບ ປຽບເປີຍ ແຕ່ເກີດຈາກຄຳຍ້ອງຍໍໃຫ້ກຳລັງໃຈ.

 

ທີ່ມາ: ໜັງສື ຄູ່ມືຂ້າງໝອນ ຈິດຕະວິທະຍາຄວາມຮັດ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s