ລະຫັດໄປສະນີຂອງປະເທດລາວ

ລະຫັດໄປສະນີຂອງປະເທດລາວປະກອບດ້ວຍຕົວເລກ 5 ຫລັກ ຊື່ງມີລາຍລະອຽດ ດັ່ງນີ້:

– ຕົວເລກສອງຫຼັກທຳອິດໝາຍເຖິງແຂວງ ຕົວຢ່າງ : 01 – ໝາຍເຖິງແຂວງນະຄອນຫຼວງ ຫຼື 17 – ໝາຍເຖິງແຂວງອັດຕະປື
– ຕົວເລກສາມຫຼັກທາງຫຼັງໝາຍເຖິງຫ້ອງການໄປສະນີເມືອງທີ່ຢູ່ໃນແຂວງນັ້ນ ຕົວຢ່າງ : 01000 – ໝາຍເຖິງແຂວງນະຄອນຫຼວງ-ຫ້ອງການໄປສະນີເມືອງຈັນທະບູລີ( 01 – ລະຫັດແຂວງນະຄອນຫຼວງ, 000 – ລະຫັດຫ້ອງການເມືອງຈັນທະບູລີ)

ລາຍລະອຽດລະຫັດແຕ່ລະແຂວງ

ນະຄອນຫຼວງ  
ລະຫັດໄປສະນີ ຊື່ຫ້ອງການໄປສະນີ ຕັ້ງຢູ່ເມືອງ
01000 ໄປສະນີກາງ ຈັນທະບູລີ
01010 ສີໄຄ ສີໂຄດຕະບອງ
01020 ວັດໄຕ ສີໂຄດຕະບອງ
01030 ຈີ່ນາຍໂມ້ ສີສັດຕະນາກ
01070 ທ່າງ່ອນ ໄຊທານີ
01080 ດົງໂດກ ໄຊທານີ
01110 ທ່າເດື່ອ ຫາດຊາຍຟອງ
01120 ບ້ານຫ້ອມ ຫາດຊາຍຟອງ
01140 ນາຊາຍທອງ ນາຊາຍທອງ
01160 ທາດຫຼວງ ໄຊເສດຖາ
01170 ດອນໜູນ ໄຊທານີ
01180 ທ່ານາແລ້ງ ຫາດຊາຍຟອງ
01190 ສັງທອງ ສັງທອງ
01200 ປາກງື່ມ ປາກງື່ມ
01210 ຊ້າງຄູ້ ໄຊທານີ
01220 ດົງຄຳຊ້າງ ຫາດຊາຍຟອງ

 

 ຜົ້ງສາລີ    
ລະຫັດໄປສະນີ ຊື່ຫ້ອງການໄປສະນີ ຕັ້ງຢູ່ເມືອງ
02000 ຜົ້ງສາລີ ຜົ້ງສາລີ
02010 ເມືອງຂວາ ຂວາ
02030 ສຳພັນ ສຳພັນ
02040 ເມືອງໃໝ່ ໃໝ່
02050 ບຸນເໜືອ ບຸນເໜືອ
02060 ບຸນໃຕ້ ບຸນໃຕ້
02070 ຍອດອູ ຍອດອູ

 

 ຫຼວງນໍ້າທາ    
ລະຫັດໄປສະນີ ຊື່ຫ້ອງການໄປສະນີ ຕັ້ງຢູ່ເມືອງ
03000 ຫຼວງນ້ຳທາ ຫຼວງນ້ຳທາ
03010 ເມືອງສິງ ສິງ
03020 ນາແລ ນາແລ
03030 ວຽງພູຄາ ວຽງພູຄາ
03040 ເມືອງລອງ ລອງ

 

 ອຸດົມໄຊ    
ລະຫັດໄປສະນີ ຊື່ຫ້ອງການໄປສະນີ ຕັ້ງຢູ່ເມືອງ
04000 ອຸດົມໄຊ ໄຊ
04010 ເມືອງຫຼາ ຫຼາ
04020 ນາໝໍ້ ນາໝໍ້
04030 ເມືອງງາ ງາ
04040 ເມືອງແບ່ງ ແບ່ງ
04050 ເມືອງຮຸນ ຮຸນ
04053 ນາຊຽງດີ ຮຸນ
04060 ປາກແບ່ງ ປາກແບ່ງ

 

 ບໍ່ແກ້ວ    
ລະຫັດໄປສະນີ ຊື່ຫ້ອງການໄປສະນີ ຕັ້ງຢູ່ເມືອງ
05000 ຫ້ວຍຊາຍ ຫວ້ຍຊາຍ
05010 ຕົ້ນເຜິ້ງ ຕົ້ນເຜິ້ງ
05020 ເມືອງເມິງ ເມິງ
05030 ປາກທາ ປາກທາ
05040 ຜາອຸດົມ ຜາອຸດົມ

 

 ຫຼວງພະບາງ    
ລະຫັດໄປສະນີ ຊື່ຫ້ອງການໄປສະນີ ຕັ້ງຢູ່ເມືອງ
06000 ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ
06010 ຊຽງເງິນ ຊຽງເງິນ
06020 ເມືອງນານ ນານ
06030 ປາກອູ ປາກອູ
06040 ນ້ຳບາກ ນ້ຳບາກ
06050 ເມືອງງອຍ ງອຍ
06060 ປາກແຊງ ປາກແຊງ
06070 ໂພນໄຊ ໂພນໄຊ
06080 ເມືອງຂາຍ ຫຼວງພະບາງ
06090 ວຽງຄຳ ວຽງຄຳ
06100 ພູຄູນ ພູຄູນ
06110 ຈອມເພັດ ຈອມເພັດ
06130 ກິ່ວກະຈຳ ຊຽງເງິນ
06140 ນ້ຳຖ້ວມ ນ້ຳບາກ
06160 ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ຫຼວງພະບາງ

 

 ຫົວພັນ    
ລະຫັດໄປສະນີ ຊື່ຫ້ອງການໄປສະນີ ຕັ້ງຢູ່ເມືອງ
07000 ຊຳເໜືອ ຊຳເໜືອ
07010 ຊຽງຄໍ້ ຊຽງຄໍ້
07020 ວຽງທອງ ວຽງທອງ
07030 ວຽງໄຊ ວຽງໄຊ
07040 ຫົວເມືອງ ຫົວເມືອງ
07050 ຊ້ຳໃຕ້ ຊຳໃຕ້
07060 ເມືອງແອດ ແອດ
07070 ສົບເບົາ ສົບເບົາ

 

 ໄຊຍະບຸລີ    
ລະຫັດໄປສະນີ ຊື່ຫ້ອງການໄປສະນີ ຕັ້ງຢູ່ເມືອງ
08000 ໄຊຍະບຸລີ ໄຊຍະບູລີ
08010 ເມືອງພຽງ ພຽງ
08020 ປາກລາຍ ປາກລາຍ
08030 ແກ່ນທ້າວ ແກ່ນທ້າວ
08050 ຫົງສາ ຫົງສາ
08060 ຊຽງຮ່ອນ ຊຽງຮ່ອນ
08070 ເມືອງເງິນ ເງິນ
08080 ເມືອງຄອບ ຄອບ
08090 ທົ່ງມີໄຊ ທົ່ງມີໄຊ
08100 ນ້ຳປຸຍ ພຽງ

 

 ຊຽງຂວາງ    
ລະຫັດໄປສະນີ ຊື່ຫ້ອງການໄປສະນີ ຕັ້ງຢູ່ເມືອງ
09000 ໂພນສະຫວັນ ແປກ
09010 ເມືອງຄຳ ຄຳ
09030 ເມືອງຄູນ ຄູນ
09040 ໜອງແຮດ ໜອງແຮດ
09050 ຜາໄຊ ຜາໄຊ
09060 ນ້ຳຫງຳ ແປກ
09070 ໜອງເປັດ ແປກ
09080 ເມືອງໝອກ ໝອກ
09090 ພູກູດ ພູກູດ
09100 ທ່າວຽງໄຊ ທ່າໂທມ
09110 ລ້ອງມັດໃຕ້ ຄຳ
09130 ບ້ານສຸຍ ພູກູດ

 

 ວຽງຈັນ    
ລະຫັດໄປສະນີ ຊື່ຫ້ອງການໄປສະນີ ຕັ້ງຢູ່ເມືອງ
10000 ໂພນໂຮງ ໂພນໂຮງ
10010 ບ້ານເກິນ ທຸລະຄົມ
10020 ທ່າລາດ ແກ້ວອຸດົມ
10030 ວັງວຽງ ວັງວຽງ
10040 ໄຊສົມບູນ ໄຊສົມບູນ
10050 ເມືອງເຟືອງ ເຟືອງ
10060 ຊະນະຄາມ ຊະນະຄາມ
10070 ກາສີ ກາສີ
10080 ຜາລະແວກ ຮົ່ມ
10100 ຫຼັກ52 ໂພນໂຮງ
10110 ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ ວຽງຄຳ
10120 ໂນນໄຮ ວຽງຄຳ
10130 ລ້ອງຊານ ຮົ່ມ
10140 516 ຮົ່ມ
10150 ເມືອງແມດ ແມດ
10160 ຫີນຫົວເສືອ ໄຊສົມບູນ
10170 ນ້ຳຍອນ ໄຊສົມບູນ

 

 ບໍລິຄຳໄຊ    
ລະຫັດໄປສະນີ ຊື່ຫ້ອງການໄປສະນີ ຕັ້ງຢູ່ເມືອງ
11000 ປາກຊັນ ປາກຊັນ
11010 ບໍລິຄັນ ບໍລິຄັນ
11020 ປາກກະດິງ ປາກກະດິງ
11030 ທ່າບົກ ທ່າພະບາດ
11040 ຫຼັກ20 ຄຳເກີດ
11050 ວຽງທອງ ວຽງທອງ
11060 ທົ່ງນາມີ ປາກກະດິງ
11070 ຜາເມືອງ ບໍລິຄັນ

 

 ຄຳມ່ວນ    
ລະຫັດໄປສະນີ ຊື່ຫ້ອງການໄປສະນີ ຕັ້ງຢູ່ເມືອງ
12000 ຄຳມ່ວນ ທ່າແຂກ
12010 ມະຫາໄຊ ມະຫາໄຊ
12020 ໜອງບົກ ໜອງບົກ
12030 ຫີນບູນ ຫີນບູນ
12050 ຍົມມະລາດ ຍົມມະລາດ
12060 ບົວລະພາ ບົວລະພາ
12070 ເຊບັ້ງໄຟ ເຊບັ້ງໄຟ
12080 ນາກາຍ ນາກາຍ
12090 ໄຊບົວທອງ ໄຊບົວທອງ

 

 ສະຫວັນນະເຂດ    
ລະຫັດໄປສະນີ ຊື່ຫ້ອງການໄປສະນີ ຕັ້ງຢູ່ເມືອງ
13000 ສະຫວັນນະເຂດ ໄກສອນ ພົມວິຫານ
13020 ອຸທຸມພອນ ອຸທຸມພອນ
13030 ອາດສະພັງທອງ ອດາສະພັງທອງ
13040 ເມືອງພີນ ພີນ
13050 ເຊໂປນ ເຊໂປນ
13060 ຈຳພອນ ຈຳພອນ
13070 ສອງຄອນ ສອງຄອນ
13080 ອຸດົມວິໄລ ໄກສອນ ພົມວິຫານ
13090 ວິລະບູລີ ວິລະບູລີ
13100 ທ່າປາງທອງ ທ່າປາງທອງ
13110 ຊົນນະບູລີ ຊົນນະບູລີ
13120 ໄຊບູລີ ໄຊບູລີ
13140 ເມືອງນອງ ນອງ
13150 ອາດສະພອນ ອາດສະພອນ
13160 ໄຊພູທອງ ໄຊພູທອງ
13170 ພະລານໄຊ ພະລານໄຊ

 

 ສາລະວັນ    
ລະຫັດໄປສະນີ ຊື່ຫ້ອງການໄປສະນີ ຕັ້ງຢູ່ເມືອງ
14000 ສາລະວັນ ສາລະວັນ
14010 ຕະໂອ້ຍ ຕະໂອ້ຍ
14020 ຕຸມລານ ຕຸມລານ
14040 ວາປີ ວາປີ
14050 ຄົງເຊໂດນ ຄົງເຊໂດນ
14060 ເລົ່າງາມ ເລົ່າງາມ
14070 ລະຄອນເພັງ ລະຄອນເພັງ

 

 ເຊກອງ    
ລະຫັດໄປສະນີ ຊື່ຫ້ອງການໄປສະນີ ຕັ້ງຢູ່ເມືອງ
15000 ເຊກອງ ລະມາມ
15010 ທ່າແຕ໋ງ ທ່າແຕ໋ງ
15020 ກະລຶມ ກະລຶມ
15030 ດັກຈຶງ ດັກຈຶງ

 

 ຈຳປາສັກ    
ລະຫັດໄປສະນີ ຊື່ຫ້ອງການໄປສະນີ ຕັ້ງຢູ່ເມືອງ
16000 ປາກເຊ ປາກເຊ
16010 ຈຳປາສັກ ຈຳປາສັກ
16020 ເມືອງໂຂງ ໂຂງ
16030 ມູນລະປະໂມກ ມູນລະປະໂມກ
16040 ສຸຂຸມາ ສຸຂຸມາ
16050 ປະທຸມພອນ ປະທຸມພອນ
16060 ໂພນທອງ ໂພນທອງ
16070 ຊະນະສົມບູນ ຊະນະສົມບູນ
16080 ປາກຊ່ອງ ປາກຊ່ອງ
16090 ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ
16100 ຂີ້ນາກ ໂຂງ
16120 ເດີ່ນບິນ ປາກເຊ

 

 ອັດຕະປື    
ລະຫັດໄປສະນີ ຊື່ຫ້ອງການໄປສະນີ ຕັ້ງຢູ່ເມືອງ
17000 ອັດຕະປື ສາມັກຄີໄຊ
17010 ໄຊເສດຖາ ໄຊເສດຖາ
17020 ສະໜາມໄຊ ສະໜາມໄຊ
17030 ພູວົງ ພູວົງ
17040 ສານໄຊ ສານໄຊ
 
ທີ່ມາ
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s