ຄວາມຈົນ 4 ແບບ

ບໍ່ມີໃຜສົມບູນແບບ ທຸກຄົນລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີຄວາມ ບາງຄົນລວຍເງິນ ແຕ່ຈົນເວລາ, ບາງຄົນລວຍເວລາ ແຕ່ຈົນໂອກາດ..

ມື້ນີ້ເຮົາຈະມາເບິ່ງຄວາມຈົນ 4 ແບບ ແລະ ໃນ 4 ແບບນັ້ນ ຕົວໃດທີ່ເຮົາຫ້າມຈົນ!!!

  1. ຈົນເງິນ: ບໍ່ມີເງິນໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ຕົວເອງ ຫຼື ບໍ່ມີເງິນພໍທີ່ຈະລ້ຽງຄົນທີ່ເຮົາຮັກໄດ້.

Image result for poor money

2. ຈົນເວລາ: ບໍ່ມີເວລາໃຊ້ຊີວິດ, ບໍ່ມີເວລາເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຕົວເອງຕ້ອງການ.

Image result for poor time

3. ຈົນໂອກາດ: ບໍ່ມີໂອກາດດີໆເຂົ້າມາໃນຊີວິດ ຫຼາຍຄົນຈົ່ມວ່າ ຕົວເອງກໍ່ດຸໝັ່ນ ແຕ່ເປັນຫຍັງຍັງບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນຊີວິດ.

Related image

4. ຈົນຄວາມຄິດ: ຄິດແຕ່ດູຖູກຕົວເອງ, ຄິດລົບ, ຄິດໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ເປັນປະໂຫຍດ, ຄິດແຕ່ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຕົວເອງບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ, ຄິດວ່າຕົວເອງຄົງເຮັດບໍ່ໄດ້ດອກ ແລ້ວກໍ່ປ່ອຍໃຫ້ໂອກາດນັ້ນຫຼຸດລອຍໄປ.

Image result for poor thinking

ໃນ 4 ແບບຄວາມຈົນຂ້າງເທິງ ຈົນອັນອື່ນຈົນໄດ້ ແຕ່ຢ່າຈົນຄວາມຄິດ ເພາະຈົນຄວາມຄິດຈະນຳທຸກໆຄວາມຈົນມາໃຫ້ຕົວເອງ ແລະ ຫາຄວາມສຸກໃຫ້ຕົວເອງບໍ່ໄດ້ເລີກ ຫຼື ແມ້ແຕ່ຊີວິດຂອງຕົວເອງກໍ່ອາດຮັກສາໄວ້ບໍ່ໄດ້.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s