ບໍ່ມີໃຜສົມບູນແບບ ທຸກຄົນລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີຄວາມ ບາງຄົນລວຍເງິນ ແຕ່ຈົນເວລາ, ບາງຄົນລວຍເວລາ ແຕ່ຈົນໂອກາດ..

ມື້ນີ້ເຮົາຈະມາເບິ່ງຄວາມຈົນ 4 ແບບ ແລະ ໃນ 4 ແບບນັ້ນ ຕົວໃດທີ່ເຮົາຫ້າມຈົນ!!!

  1. ຈົນເງິນ: ບໍ່ມີເງິນໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ຕົວເອງ ຫຼື ບໍ່ມີເງິນພໍທີ່ຈະລ້ຽງຄົນທີ່ເຮົາຮັກໄດ້.

Image result for poor money

2. ຈົນເວລາ: ບໍ່ມີເວລາໃຊ້ຊີວິດ, ບໍ່ມີເວລາເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຕົວເອງຕ້ອງການ.

Image result for poor time

3. ຈົນໂອກາດ: ບໍ່ມີໂອກາດດີໆເຂົ້າມາໃນຊີວິດ ຫຼາຍຄົນຈົ່ມວ່າ ຕົວເອງກໍ່ດຸໝັ່ນ ແຕ່ເປັນຫຍັງຍັງບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນຊີວິດ.

Related image

4. ຈົນຄວາມຄິດ: ຄິດແຕ່ດູຖູກຕົວເອງ, ຄິດລົບ, ຄິດໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ເປັນປະໂຫຍດ, ຄິດແຕ່ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຕົວເອງບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ, ຄິດວ່າຕົວເອງຄົງເຮັດບໍ່ໄດ້ດອກ ແລ້ວກໍ່ປ່ອຍໃຫ້ໂອກາດນັ້ນຫຼຸດລອຍໄປ.

Image result for poor thinking

ໃນ 4 ແບບຄວາມຈົນຂ້າງເທິງ ຈົນອັນອື່ນຈົນໄດ້ ແຕ່ຢ່າຈົນຄວາມຄິດ ເພາະຈົນຄວາມຄິດຈະນຳທຸກໆຄວາມຈົນມາໃຫ້ຕົວເອງ ແລະ ຫາຄວາມສຸກໃຫ້ຕົວເອງບໍ່ໄດ້ເລີກ ຫຼື ແມ້ແຕ່ຊີວິດຂອງຕົວເອງກໍ່ອາດຮັກສາໄວ້ບໍ່ໄດ້.