ຊ່ວງທີ່ເລີ່ມເຮັດວຽກໃໝ່ໆ  ຫຼາຍໆຄົນມັກຈະພົບບັນຫາຄ້າຍໆກັນ ຄື ສັບສົນກັບຊີວິດ ບາງຄັ້ງກໍ່ມີອາການເບື່ອວຽກ, ຢາກປ່ຽນວຽກໃໝ່ ແຕ່ຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດຫຍັງ ຫຼື ບາງຄັ້ງກໍ່ເຜີເຮັດຜິດໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວ. ເຮົາມາລອງເບິ່ງຂໍ້ຄິດເຕືອນໃຈ ສຳລັບນ້ອງໆ ໄວກຳລັງເລີ່ມເຮັດວຽກໃໝ່ເບິ່ງວ່າມີຫຍັງແດ່.

  1. ສະເຕຕັສ Facebook ເປັນ Dead-book ຂ້ານ້ອງໆຈົບໃໝ່ ມາຫຼາຍລາຍແລ້ວ. ຖ້າມີເລື່ອງຢາກລະບາຍກ່ຽວກັບບ່ອນເຮັດວຽກແລ້ວ ຄວນເກັບໄວ້ໄປລະບາຍບ່ອນອື່ນດີກວ່າ. ຫຼາຍຄົນມັກຈະບໍ່ເພີ່ມຫົວໜ້າເປັນໝູ່ ໃນສັງຄົມອອນໄລນ໌ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວ ການເປັນໝູ່ ກັບຫົວໜ້າໃນສັງຄົມອອນໄລນ໌ມັນກໍ່ເປັນເລື່ອງດີຢ່າງໜຶ່ງ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາລະວັງການໂພສຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງເປັນຜົນດີຕໍ່ເຮົາໃນໄລຍະຍາວ.
  2. ພິສູດຕົວເອງດ້ວຍຜົນງານ ຍ່ອມດີກວ່າຄຳເວົ້າ  ຖ້າຮູ້ວ່າຕົວເອງຍັງບໍ່ເກັ່ງ ບໍ່ຕ້ອງຢ້ານ ຫາເວລາພັດທະນາຕົວເອງໃຫ້ເກັ່ງ. ຖ້າຢາກເຮັດວຽກກັບຄົນເກັ່ງ ເຮົາເອງກໍ່ຕ້ອງເກັ່ງເຂົາຈຶ່ງເຫັນເຮົາໃນສາຍຕາ.
  3. ຖ້າເຮັດວຽກມາດົນແລ້ວ ຍັງຮູ້ສຶກວ່າຕົວເອງບໍ່ພັດທະນາ ແລະ ຍັງຢູ່ບ່ອນເກົ່າ ນັ້ນອາດຈະເປັນຕົວຊີ້ບອກວ່າເຮົາອາດຈະບໍ່ທະນັດກັບວຽກນັ້ນ ມັນຈະເປັນການດີ ຖ້າເຮົາຈະລອງເປີດໂອກາດໃໝ່ໆໃຫ້ຕົວເອງ.
  4. ຢ່າຫຼິ້ນ-ກິນຈົນບໍ່ມີເງິນເກັບ ແລະ ຢ່າເກັບຈົນບໍ່ມີເວລາຫຼິ້ນ-ກິນ ຈະເກັບເງິນໄດ້ຫຼາຍໜ້ອຍປານໃດມັນຂຶ້ນກັບເງຶ່ອນໄຂການໃຊ້ຊີວິດຂອງແຕ່ລະຄົນ. ຄວນຢ່າງໃນທາງສາຍກາງ ຫຼິ້ນ-ກິນ ກໍ່ໃຫ້ພໍປະມານ ເຮັດວຽກກໍ່ຢ່າເຮັດຈົນລືມເວລາກິນເຂົ້າງ.
  5. ຖ້າຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດວຽກຫຍັງດີ ໃຫ້ລອງຄິດຕອນສະໄໝກຳລັງຮຽນຢູ່ວ່າ ມີວິຊາໃດແນ່ທີ່ຮຽນແລ້ວມ່ວນ, ວຽກໃດທີ່ຕື່ນມາແລ້ວເຮົາຢາກໄປເຮັດ. ຖ້າວ່າບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ລອງເຮັດຫຍັງມາກ່ອນເລີຍ ມີແຕ່ຮຽນ ອັນນີ້ກໍ່ເວົ້າຍາກ ແນະນຳໃຫ້ເວລາຮຽນໃຫ້ລອງໄປຝຶກງານ ຫຼື ຫາວຽກເຮັດໄປນຳ ຈະດີກວ່າ.
  6. ການດຳລົງຊີວິດຂອງແຕ່ລະຄົນມັນບໍ່ຄືກັນ ຫາຈຸດພໍດີຂອງຕົນເອງໃຫ້ໄດ້ ແລະ ຢ່າມັກເອົາຕົວເອງໄປປຽບທຽບກັບຄົນອື່ນຫຼາຍ.
  7. ໝັ່ນລົມກັບຕົວເອງແນ່ ສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດ ເຮົາເປັນຢູ່ປະຈຸບັນດີພໍແລ້ວບໍ່, ເຮົາມັກ ບໍ່ມັກມັນແນວໃດ, ແລ້ວຍ້ອນຫຍັງ ແລະ ຊີວິດຂອງເຮົາຈະກ້າວໄປໃນທາງໃດຕໍ່ໄປ.

 

 

 

ອ້າງອີງ