7 ຂໍ້ຄິດເຕືອນໃຈ ສຳລັບຄົນທີ່ກຳລັງເລີ່ມເຮັດວຽກໃໝ່

ຊ່ວງທີ່ເລີ່ມເຮັດວຽກໃໝ່ໆ  ຫຼາຍໆຄົນມັກຈະພົບບັນຫາຄ້າຍໆກັນ ຄື ສັບສົນກັບຊີວິດ ບາງຄັ້ງກໍ່ມີອາການເບື່ອວຽກ, ຢາກປ່ຽນວຽກໃໝ່ ແຕ່ຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດຫຍັງ ຫຼື ບາງຄັ້ງກໍ່ເຜີເຮັດຜິດໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວ. ເຮົາມາລອງເບິ່ງຂໍ້ຄິດເຕືອນໃຈ ສຳລັບນ້ອງໆ ໄວກຳລັງເລີ່ມເຮັດວຽກໃໝ່ເບິ່ງວ່າມີຫຍັງແດ່.

  1. ສະເຕຕັສ Facebook ເປັນ Dead-book ຂ້ານ້ອງໆຈົບໃໝ່ ມາຫຼາຍລາຍແລ້ວ. ຖ້າມີເລື່ອງຢາກລະບາຍກ່ຽວກັບບ່ອນເຮັດວຽກແລ້ວ ຄວນເກັບໄວ້ໄປລະບາຍບ່ອນອື່ນດີກວ່າ. ຫຼາຍຄົນມັກຈະບໍ່ເພີ່ມຫົວໜ້າເປັນໝູ່ ໃນສັງຄົມອອນໄລນ໌ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວ ການເປັນໝູ່ ກັບຫົວໜ້າໃນສັງຄົມອອນໄລນ໌ມັນກໍ່ເປັນເລື່ອງດີຢ່າງໜຶ່ງ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາລະວັງການໂພສຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງເປັນຜົນດີຕໍ່ເຮົາໃນໄລຍະຍາວ.
  2. ພິສູດຕົວເອງດ້ວຍຜົນງານ ຍ່ອມດີກວ່າຄຳເວົ້າ  ຖ້າຮູ້ວ່າຕົວເອງຍັງບໍ່ເກັ່ງ ບໍ່ຕ້ອງຢ້ານ ຫາເວລາພັດທະນາຕົວເອງໃຫ້ເກັ່ງ. ຖ້າຢາກເຮັດວຽກກັບຄົນເກັ່ງ ເຮົາເອງກໍ່ຕ້ອງເກັ່ງເຂົາຈຶ່ງເຫັນເຮົາໃນສາຍຕາ.
  3. ຖ້າເຮັດວຽກມາດົນແລ້ວ ຍັງຮູ້ສຶກວ່າຕົວເອງບໍ່ພັດທະນາ ແລະ ຍັງຢູ່ບ່ອນເກົ່າ ນັ້ນອາດຈະເປັນຕົວຊີ້ບອກວ່າເຮົາອາດຈະບໍ່ທະນັດກັບວຽກນັ້ນ ມັນຈະເປັນການດີ ຖ້າເຮົາຈະລອງເປີດໂອກາດໃໝ່ໆໃຫ້ຕົວເອງ.
  4. ຢ່າຫຼິ້ນ-ກິນຈົນບໍ່ມີເງິນເກັບ ແລະ ຢ່າເກັບຈົນບໍ່ມີເວລາຫຼິ້ນ-ກິນ ຈະເກັບເງິນໄດ້ຫຼາຍໜ້ອຍປານໃດມັນຂຶ້ນກັບເງຶ່ອນໄຂການໃຊ້ຊີວິດຂອງແຕ່ລະຄົນ. ຄວນຢ່າງໃນທາງສາຍກາງ ຫຼິ້ນ-ກິນ ກໍ່ໃຫ້ພໍປະມານ ເຮັດວຽກກໍ່ຢ່າເຮັດຈົນລືມເວລາກິນເຂົ້າງ.
  5. ຖ້າຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດວຽກຫຍັງດີ ໃຫ້ລອງຄິດຕອນສະໄໝກຳລັງຮຽນຢູ່ວ່າ ມີວິຊາໃດແນ່ທີ່ຮຽນແລ້ວມ່ວນ, ວຽກໃດທີ່ຕື່ນມາແລ້ວເຮົາຢາກໄປເຮັດ. ຖ້າວ່າບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ລອງເຮັດຫຍັງມາກ່ອນເລີຍ ມີແຕ່ຮຽນ ອັນນີ້ກໍ່ເວົ້າຍາກ ແນະນຳໃຫ້ເວລາຮຽນໃຫ້ລອງໄປຝຶກງານ ຫຼື ຫາວຽກເຮັດໄປນຳ ຈະດີກວ່າ.
  6. ການດຳລົງຊີວິດຂອງແຕ່ລະຄົນມັນບໍ່ຄືກັນ ຫາຈຸດພໍດີຂອງຕົນເອງໃຫ້ໄດ້ ແລະ ຢ່າມັກເອົາຕົວເອງໄປປຽບທຽບກັບຄົນອື່ນຫຼາຍ.
  7. ໝັ່ນລົມກັບຕົວເອງແນ່ ສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດ ເຮົາເປັນຢູ່ປະຈຸບັນດີພໍແລ້ວບໍ່, ເຮົາມັກ ບໍ່ມັກມັນແນວໃດ, ແລ້ວຍ້ອນຫຍັງ ແລະ ຊີວິດຂອງເຮົາຈະກ້າວໄປໃນທາງໃດຕໍ່ໄປ.

 

 

 

ອ້າງອີງ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s