ຂັ້ນຕອນການເຮັດໜັງສືເດີນທາງ Passport

  1. ເຂົ້າໄປທີ່ເວັບໄຊທ໌ http://www.mofa.gov.la/index.php/e-passport-form ເພື່ອດາວໂຫລດແບບຟອມ.

Screen Shot 2561-07-15 at 08.43.28

 

2. ປະກອບຟອມ ພ້ອມຕິດຮູບຖ່າຍຂະໜາດ 4×6 ພື້ນສີຂາວ ແລະ ສຳເນົາ (ກ໋ອບປີ້) ບັດປະຈຳຕົວໃສ່ນຳ ແລະ ເອົາໄປເຊັນນາຍບ້ານ.

app form

 

3.  ເອກະສານຄັດຕິດ

  • ປື້ມສຳມະໂນຄົວແທ້ ແລະ ກ໋ອບປີ້ 1 ຊຸດ (ໃນປື້ມຕ້ອງມີຮູບຜູ້ກ່ຽວ ແລະ ກາປະທັບຈາກ ປກສ ເມືອງ)
  • ບັດປະຈຳຕົວແທ້ ແລະ ກ໋ອບປີ້ 1 ໃບ
  • ສຳລັບຜູ້ມີອາຍຸຕຳ່ກວ່າ 18 ຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາດຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ເຊັນອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ 1 ໃບ
  • ໜັງສືເດີນທາງເຫຼັ້ມເກົ່າ (ຖ້າມີ)

Screen Shot 2561-07-15 at 09.07.18             Screen Shot 2561-07-15 at 09.08.54

 

4. ເອົາເອກະສານໄປຍື່ນຢູ່ຊ່ອງຂໍບັດຄີວ ເພື່ອຂໍເຂົ້າສຳພາດ

Screen Shot 2561-07-15 at 09.11.34

5. ຫຼັງຈາກໄດ້ບັດຄິວແລ້ວເຂົ້າສຳພາດແລ້ວ ກໍ່ເຂົ້າໄປນັ່ງລໍຖ້າປ່ອງສຳພາດເພີ່ນກໍ່ຈະມີຫຼາຍປ່ອງ ລໍຖ້າຈົນກວ່າຈະຮອດຄິວຂອງເຮົາ.

Screen Shot 2561-07-15 at 09.14.55

 

6. ໃນເວລາສຳພາດ ຈະມີໜັງສືເດີນທາງ (Passport) 2 ແບບໃຫ້ເລືອກຄື:

  • ແບບທຳມະດາ  Passport: ເປັນໜັງສືເດີນທາງແບບເກົ່າມີ 32 ໜ້າ ເປັນແບບທີ່ຕ້ອງໄດ້ຂຽນຟອມເວລາເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກປະເທດ.
  • ແບບໃໝ່ E-passport: ມີ 48 ໜ້າ ແບບໃໝ່ນີ້ຈະບໍ່ໄດ້ຂຽນຟອມ ເພາະຈະໄດ້ສະແກນລາຍນີ້ວມືແທນ.

Screen Shot 2561-07-15 at 09.23.43

Screen Shot 2561-07-15 at 09.23.56                   Screen Shot 2561-07-15 at 09.24.04

7. ຫຼັງຈາກສຳພາດ ຖ່າຍຮູບ ແລະ ຈຳ້ລາຍນີ້ວມືເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ເພິ່ນກໍ່ຈະເຮັດບິນໃຫ້ເຮົາໄປຊຳລະເງິນຢູ່ຊ່ອງໝາຍເລກຕາມທີ່ເພິ່ນກຳນົດໃຫ້ ເມື່ອຊຳລະສຳເລັດແລ້ວ ພະນັກງານກໍ່ຈະນັດເຮົາມາເອົາໜັງສືເດິນທາງ passport

Screen Shot 2561-07-15 at 09.22.46

 

ທີ່ມາ: cvconnet.la

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s