5 ຂໍ້ຄິດ ສຳລັບຄົນທີ່ຢາກມີເງິນ 100 ລ້ານ ກ່ອນອາຍຸ 30

ການຫາເງິນ 100 ລ້ານດ້ວຍຕົວເອງ ກັບການໄດ້ເງິນ 100 ລ້ານຈາກມໍລະດົກພໍ່-ແມ່ ມັນຕ່າງກັນຫຼາຍ ເພາະເງິນທີ່ຫາໄດ້ເອງເຮົາຈະຮູ້ຈັກເອົາເງິນນັ້ນໄປຕໍ່ຍອດໄດ້ ສ່ວນທີ່ເງິນໄດ້ມາລ້າໆຈາກມໍລະດົກພໍ່-ແມ່ ເຮົາອາດຈະຕໍ່ຍອດບໍ່ເປັນ.. ໄດ້ມາກໍ່ໝົດໄປ. ດັ່ງນັ້ນເຮົາມາລອງເບິີ່ງວ່າການທີ່ຈະຫາເງິນໄດ້ຮອດ 100 ລ້ານກ່ອນອາຍຸ 30 ເຮົາຕ້ອງເຮັດແນວໃດແນ່? 1.ແລ່ນນຳເງິນ. ໃນຍຸກປະຈຸບັນ ຈະຫວັງແຕ່ເອົາເງິນເດືອນມາທ້ອນ ເປັນເສດຖີ 100 ລ້ານມັນຄົງຈະຍາກ.. ເຮົາຈະຕ້ອງມີລາຍໄດ້ເສີມ ເຊັ່ນ ຖ້າເຮົາເຮັດວຽກເປັນພະນັກງານກິນເງິນເດືອນ ເຮົາກໍ່ຕ້ອງມີອາຊີບເສີມໂດຍການຂາຍເຄື່ອງ ຂາຍອາຫານໃນເວລາເລີກວຽກ ຫຼື ເຮັດທຸລະກິດຂາຍເຄື່ອງອອນໄລນ໌. ເງິນມັນບໍ່ໄດ້ແລ່ນມາເຮົາເອງ…

ບອກລາເຂັມສັກຢາ ດ້ວຍນະວັດຕະກຳແຜ່ນຕິດ Microneedle Patch.

ອາດຈະມີບາງຄົນທີຢ້ານເຂັມສັກຢາ ເວລາທີ່ຈະຕ້ອງສັກຢາກບຳລຸງ ຫຼື ປົວພະຍາດຕ່າງໆ ຈົນບາງຄົນອາດຈະຖາມວ່າ ມັນບໍ່ມີວິທີອື່ນແລ້ວບໍ່ ເພາະຢ້ານເຂັມສັກຢາ. ມາຮອດປະຈຸບັນທີມວິໄຈຈາກ Georgia Institute of Technology ແລະ the Emory ຈາກປະເທດອັງກິດ ກໍ່ໄດ້ອອກແບບອຸປະກອນສັກຢາໃນຮູບແບບແຜ່ນຕິດ patch sticker ເພື່ອລົດຄວາມເຈັບປວດ ແລະ ງ່າຍຕໍ່ການຂົນສົ່ງ. ຈາກການໃຫ້ສຳພາດຂອງຫົວໜ້າທີມວິໄຈ ທ່ານ Mark Peausnitz ກັບທີມງານງານ BBC ທ່ານກ່າວວ່າ ຖ້າເຮົາໃຊ້ກ້ອງຈຸລະທັດສ່ອງເບີ່ງແຜ່ນຕິດດັ່ງກ່າວ…