ອາດຈະມີບາງຄົນທີຢ້ານເຂັມສັກຢາ ເວລາທີ່ຈະຕ້ອງສັກຢາກບຳລຸງ ຫຼື ປົວພະຍາດຕ່າງໆ ຈົນບາງຄົນອາດຈະຖາມວ່າ ມັນບໍ່ມີວິທີອື່ນແລ້ວບໍ່ ເພາະຢ້ານເຂັມສັກຢາ.

ມາຮອດປະຈຸບັນທີມວິໄຈຈາກ Georgia Institute of Technology ແລະ the Emory ຈາກປະເທດອັງກິດ ກໍ່ໄດ້ອອກແບບອຸປະກອນສັກຢາໃນຮູບແບບແຜ່ນຕິດ patch sticker ເພື່ອລົດຄວາມເຈັບປວດ ແລະ ງ່າຍຕໍ່ການຂົນສົ່ງ.

2

ຈາກການໃຫ້ສຳພາດຂອງຫົວໜ້າທີມວິໄຈ ທ່ານ Mark Peausnitz ກັບທີມງານງານ BBC ທ່ານກ່າວວ່າ ຖ້າເຮົາໃຊ້ກ້ອງຈຸລະທັດສ່ອງເບີ່ງແຜ່ນຕິດດັ່ງກ່າວ ເຮົາຈະເຫັນເຂັມນ້ອຍໆຢູ່ໃນນັ້ນ ມັນຈະແທງເຂົ້າໄປໃນຜິວໜັງໂດຍທີ່ບໍ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກເຈັບເລີຍ.

ນະວັດຕະກຳແຜ່ນຕິດນີ້ມີຊື່ວ່າ Microneedle Patch ເຊິີງເປັນແຜ່ນຕິດ ແລະ ມີເຂັມນ້ອຍໆທີ່ສາມາດລະລາຍໄດ້ຫຼັງຈາກທີ່ຕິດປະໄວ້ຢູ່ຂໍ້ມື ປະມານ 20 ນາທີ. ມັນເປັນນະວັດຕະກຳທີ່ປອດໄພ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມເຈັບປວດ ຄືເຂັມສັກຢາ.

1

ຈາກຜົນການທົດລອງໃນຄີນິກແຫ່ງໜຶ່ງ ທີ່ໃຊ້ແຜນຕີິດນີ້ເພື່ອໃຫ້ຢາວັກຊີນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ໃນອັງກິດ ຈຳນວນ 100 ຄົນ ທີ່ໄດ້ລົງເຜີຍແຜ່ນໃນ The Lancet ພົບວ່າ ພວກເຂົາມີຄວາມເຈັບປວດໜ້ອຍລົງ ເມື່ອທຽບກັບການໃຊ້ເຂັມສັກຢາ, ບາງຄົນມີຜົນຂ້າງຄຽງເລັກນ້ອຍ ເຊິ່ງຈະເກີດເປັນຜື່ນແດງ ຫຼື ມີອາການຄັນຄາຍ ແຕ່ມັນຈະເຊົາເອງໃນ 2-3 ວັນ

ຜົນການວິໄຈເບື້ອງຕົ້ນເຫັນວ່າ ການສົ່ງຜ່ານຢາວັກຊີນໄຂຫວັດໃຫຍ່ດ້ວຍແຜ່ນຕິດນັ້ນ ແມ່ນຮັດໄດ້ແທ້ ແຕ່ກໍ່ຍັງຕ້ອງມີການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງຕື່ມ ເຊິ່ງຈະໃຊ້ເວລາອີກ 2-3 ປີ

 

 

 

ທີ່ມາ