5 ຂໍ້ຄິດ ສຳລັບຄົນທີ່ຢາກມີເງິນ 100 ລ້ານ ກ່ອນອາຍຸ 30

ການຫາເງິນ 100 ລ້ານດ້ວຍຕົວເອງ ກັບການໄດ້ເງິນ 100 ລ້ານຈາກມໍລະດົກພໍ່-ແມ່ ມັນຕ່າງກັນຫຼາຍ ເພາະເງິນທີ່ຫາໄດ້ເອງເຮົາຈະຮູ້ຈັກເອົາເງິນນັ້ນໄປຕໍ່ຍອດໄດ້ ສ່ວນທີ່ເງິນໄດ້ມາລ້າໆຈາກມໍລະດົກພໍ່-ແມ່ ເຮົາອາດຈະຕໍ່ຍອດບໍ່ເປັນ.. ໄດ້ມາກໍ່ໝົດໄປ. ດັ່ງນັ້ນເຮົາມາລອງເບິີ່ງວ່າການທີ່ຈະຫາເງິນໄດ້ຮອດ 100 ລ້ານກ່ອນອາຍຸ 30 ເຮົາຕ້ອງເຮັດແນວໃດແນ່?

1.ແລ່ນນຳເງິນ.

ໃນຍຸກປະຈຸບັນ ຈະຫວັງແຕ່ເອົາເງິນເດືອນມາທ້ອນ ເປັນເສດຖີ 100 ລ້ານມັນຄົງຈະຍາກ.. ເຮົາຈະຕ້ອງມີລາຍໄດ້ເສີມ ເຊັ່ນ ຖ້າເຮົາເຮັດວຽກເປັນພະນັກງານກິນເງິນເດືອນ ເຮົາກໍ່ຕ້ອງມີອາຊີບເສີມໂດຍການຂາຍເຄື່ອງ ຂາຍອາຫານໃນເວລາເລີກວຽກ ຫຼື ເຮັດທຸລະກິດຂາຍເຄື່ອງອອນໄລນ໌. ເງິນມັນບໍ່ໄດ້ແລ່ນມາເຮົາເອງ ເຮົາຕ້ອງແລ່ນນຳໄປຫາມັນ.

2.ຢ່າເຮັດໂຕລວຍ.

ຄົນຈະລວຍບໍ່ແມ່ນໃຊ້ຊີວິດແບບຄົນລວຍ ຂັບລົດລາຄາແພງ, ຖືກະເປົ໋າແບຣນເນມ, ກິນສະຕາບັກ ໃຊ້ຊີວິດແສນແພງ… ສີ່ງນີ້ມັນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຮົາລວຍຂຶ້ນເລີຍ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມມັນຈະພາເຮົາທຸກແທນ ຍ້ອນໃຊ້ເງິນເກັ່ງໂພດ ຈົນບໍ່ສາມາດທ້ອນເງິນໄດ້.  ຄົນທີ່ຈະລວຍຕ້ອງຮຽນແບບການເຮັດວຽກແບບຄົນລວຍ. ເຮັດວຽກແບບຄົນລວຍ ແຕ່ຢ່າໃຊ້ຊີວິດແບບຄົນລວຍ.

3. ທ້ອນເງິນເພື່ອລົງທຶນ, ຢ່າທ້ອນເກັບໄວ້ລ້າໆ.

ເງິນທີ່ຫາມາໄດ້ຢ່າເອົາເກັບໄວ້ລ້າໆ ເພາະໃນຍຸກປະຈຸບັນເງິນເຟີນັ້ນມີຫຼາຍ ຍິ່ງທ້ອນເງິນໄວ້ລ້າໆ ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ທຸກ ຕ້ອງຮູ້ຈັກເອົາເງິນທີ່ຫາມາໄປລົງທຶນ.. ຮຽນລົງທຶນ ຮຽນເອົາເງິນມາເຮັດວຽກໃຫ້ເຮົາ ແລ້ວເຮົາຈະມີຄວາມຮູ້ແບບຄົນລວຍແນ່ນອນ.

4. ຢ່າສ້າງໜີ້ທີ່ບໍ່ສ້າງລາຍໄດ້.

ກັບດັກທີ່ໄວ້ລຸ້ນມັກຕິດແມ່ນ ການເລັ່ງສ້າງໜີ້ ໂດຍການ ດາວລົດ, ດາວໂທລະສັບ ເຄື່ອງໃຊ້ລາຄາແພງ ເພື່ອມາອວດກັນ ເຊິ່ງມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາເປັນໜີ້ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນ ແລະ ໜີ້ເຫຼົ່ານີ້ກໍ່ເປັນຕົວດຶງຄວາມຈະເລີນຂອງເຮົານຳອີກ ເພາະມັນຈະດຶງເງິນອອກຈາກກະເປົ໋າເຮົາທຸກໆເດືອນ. ຖ້າສ້າງໜີ້ຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າໜີ້ນັ້ນສ້າງລາຍໄດ້ ແລະ ສ້າງໂອກາດໃຫ້ເຮົາ.  ໃນຍຸກນີ້ໃໍຊ້ເງິນໜ້ອຍດຽວກໍ່ສາມາດສ້າງທຸລະກິດຂອງຕົວເອງໄດ້ແລ້ວ.

5. ເບິ່ງແຍງເງິນຂອງທ່ານແບບແຟນທີ່ຂີ້ຫືງ.

ໃສ່ໃຈເງິນຄືໃສ່ໃຈແຟນຂີ້ຫຶງ ຕ້ອງໝັ່ນກວດກາຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ໃຫ້ການຫາເງິນເປັນເລື່ອງສຳຄັນອັນດັບທຳອິດຂອງເຮົາ ແລ້ວເຮົາຈະສາມາດໄປຮອດເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້.

ທັງ 5 ຂໍ້ຂ້າງເທິງນີ້ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງໃໝ່ ເຮົາຈະເຫັນເດັກນ້ອຍໄວລຸ້ນ, ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ອອນໄລນ໌ ຈຳນວນຫຼາຍ ທີ່ເລີ່ມຕົ້ນເຮັດທຸລະກິດຂອງຕົວເອງ ຕັ້ງແຕ່ຕອນທີ່ຍັງຮຽນຢູ່.

 

ທີ່ມາ: ໜັງສື ມືໃໝ່ມາກ ຢາກຫຼິີ້ນຮຸ້ນ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s