Blockchain ເທັກໂນໂລຢິປ່ຽນໂລກ

ໃນໂລດິຈິຕໍ ຜູ້ຄົນສາມາດສື່ສານກັນໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ຜ່ານເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ພ້ອມກັນນັ້ນເຄື່ອງມືສື່ສານ ສະມາດໂຟນ ກໍ່ເປັນຕົວຊ່ວຍໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ເຮັດໃຫ້ທຸລະກຳຕ່າງໆມີຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວ ແລະ ງ່າຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ເຮົາສາມາດເຮັດທຸລະກຳໄດ້ທຸກບ່ອນ ທຸກເວລາ ແລະ ມັນຍັງເອື້ອອຳນວຍຕໍ່ ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານການເຮັດທຸລະກຳ ຂອງໂລກໃນຍຸກໃໝ່ ແລະ ການມາຂອງເທັກໂນໂລຢີ່ໃໝ່ທີ່ກຳລັງມາແຮງໃນປະຈຸບັນຢ່າງເຊັ່ນ Blockchain.

 

Blockchain ແມ່ນເທັກໂນໂລຢີໃນຮູບແບບ data platform ທີ່ຊ່ວຍໃນການ ສ້າງ, ເກັບກຳ ແລະ ບັນທຶກຂໍ້ມູນ ຫຼື ທຸລະກຳຕ່າງໆຜ່ານເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ທີ່ມີຄຸນສົມບັດໂດດເດັ່ນ. ຈາກເທັກໂນໂລຢີ ທີ່ໃຊ້ການບັນທຶກຂໍ້ມູນແບບ Distributed ledger ຫຼື ລາຍການເຮັດບັນຊີ ເຊິ່ງທຸກຂໍ້ມູມຈະມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັນເປັນລະບົບທີ່ທົ່ວເຖິງກັນ ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື, ໂປ່ງໃສ ໄວ້ໃຈໄດ້ ທີ່ຈະຊ່ວຍຮັກສາຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ໃຊ້ງານ ນອກນັ້ນຍັງມີລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພຂັ້ນສູງໃຫ້ກັບຂໍ້ມູນ ແລະ ເປີດກວ້າງໃຫ້ທຸກຄົນ ສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະ ໃຊ້ງານ ຂໍ້ມູນຂອງລະບົບໄດ້ ໂດຍສະເພາະໃນການກວດ ແລະ ການຢືນຢັນຂໍ້ມູນ ທີ່ຜູ້ໃຊ້ສາມາດດຳເນີນການໄດ້ເອງ ໂດຍການລົດການເພິ່ງພາຕົວກາງ ຫຼື  ບຸກຄົນທີສາມລົງໄປໄດ້ຫຼາຍ.

 

Blockchain ຈະປະກອບດ້ວຍ block ຈຳນວນຫຼາຍ ເຊິ່ງແຕ່ລະ block ຈະເຮັດໜ້າທີ່ບັນທຶກຂໍ້ມູນ ຫຼື ທຸລະກຳຕ່າງໆໄວ້ ໃນຮູບແບບຂອງລະຫັດຂໍ້ມູນ ແລະ ໃນແຕ່ລະ block ຂໍ້ມູນຈະເຊື່ອງໂຍງກັນດ້ວຍ chain ທີ່ເຮັດໜ້າທີປຽບເໝືອນເປັນຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຂອງ block ແຕ່ລະ block ໄວ້ຢ່າງປອດໄພ. ທຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ. ເມື່ອມີການອັບເດດ ຫຼື ມີທຸລະກຳໄໝ່ເກີດຂຶ້ນ ຢູ່ບ່ອນໃດໜຶ່ງ  ທຸກຄົນຈະຮູ້ຂໍ້ມູນທີ່ອັບເດດທັງໝົດຄືກັນ ແລະ ແນ່ນອນວ່າຖ້າຕ້ອງການຈະແກ້ໄຂຂໍ້ມູນ ກໍ່ຈະຕ້ອງແກ້ໄຂໝົດທຸກ chain ໃນລະບົບ ເຊິ່ງເປັນຮູບແບບຂອງການກະຈາຍຂໍ້ມູນໃຫ້ສາມາດກວດສອບຮ່ວມກັນ ໂດຍບໍ່ຈຳກັດໄວ້ຢູ່ຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ໃດໜຶ່ງເປັນຫຼັກ ຄື່ກັບລະບົບກ່ອນໆ

 

ຂໍ້ດີຢ່າງໜຶ່ງຂອງລະບົບ blockchain ແມ່ນ ສາມາດກວດສອບຂໍ້ມູນທຸລະກຳຕ່າງໆ ຍ້ອນຫຼັງໄດ້ໃນທຸກໆທຸລະກຳ ຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ ຫາ ປະຈຸບັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການປອມແປງ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນແມ່ນເປັນໄປໄດ້ຍາກ. ເນື່ອງຈາກລະບົບມີການເຊື່ອມຕໍ່ຫາກັນ ຂອງ block ແຕ່ລະອັນ ການທີ່ແຮັກເກີຈະເຂົ້າມາ ກໍ່ກວນ ຫຼື ທຳລາຍລະບົບ ກໍ່ເປັນເລື່ອງທີ່ຍາກເຊັນດຽວກັນ ເພາະຖ້າແຮັກເກີ້ຈະເຮັດໄດ້ກໍ່ຈະຕ້ອງເຂົ້າໄປ block ທຸກໆອັນໃຫ້ໄດ້ ເພາະນັ້ນ ແມ່ນເລື່ອງທີ່ເປັນໄປໄດ້ຍາກ ທີ່ແຮັກເກີ້ຈະສາມາດເຮັດໄດ້.

 

ໃນປະຈຸບັນໄດ້ມີການສ້າງສະກຸນເງິນໃນໂລກດິຈິຕໍຂຶ້ນມາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເພື່ອໃຊ້ໃນການໂອນຊຳລະໃຫ້ແກ່ກັນ ຜ່ານຊ່ອງທາງອອນໄລນ໌ ມີການໃຊ້ຄືກັບເງິນແທ້, ມີອັດຕາການແລກປ່ຽນເປັນຂອງຕົວເອງ ບາງສະກຸນເງິນກໍ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ ແລະ ມີຄວາມນິຍົມກັນເປັນວົງກວ້າງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ bitcoin ເຊິ່ງສະກຸນເງິນດິຈິຕໍພວກນີ້ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ນຳເອົາເທັກໂນໂລຢີຂອງ blockchain ມາໃຊ້ເປັນກົນໄກພື້ນຖານໃນການຊື້-ຂາຍ ແລກປ່ຽນ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍມູນຄ່າ ເພາະຍ້ອນວ່າເທັກໂນໂລຢີຂອງມັນມີ ຄວາມປອດໄພ, ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້.

 

ໃນດ້ານທຸລະກິດ ແລະ ອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆກໍ່ສາມາດນຳເອົາເທັກໂນໂລຢີນີ້ມາປະຍຸກໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ ເຊັ່ນກັນ ເຊັ່ນກັນ ເຊັ່ນ:

  1. ດ້ານການເງິນ ແລະ ຫຼັກຊັບ:

ສາມາດນຳເອົາຫຼັກຖານການເຮັດທຸລະກຳທາງການເງິນຕ່າງໆເຊັ່ນ ການຊື້-ຂາຍສິນຄ້າ, ການໂອນເງິນລະຫວ່າງບຸກຄົນ ຫຼື ແມ້ແຕ່ການຊື້ຂາຍຮຸ້ນ ມາບັນທຶກລົງໃນ blockchain ໄດ້ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ການຊື້-ຂາຍ ແລກປ່ຽນສາມາດເຮັດໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍ, ວ່ອງໄວ, ປອດໄພ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນ.

  1. ດ້ານອະສັງຫາລິມະຊັບ:

ການບັນທຶກເອກະສານສັນຍາຊື້-ຂາຍ ຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງ ຊັບສິນ ຫຼື ສິ່ງໃດກໍ່ຕາມທີ່ສາມາດໂອນປ່ຽນມືກັນໄດ້ ເຊັ່ນ: ເຮືອນ ຫຼື ທີ່ດິນ ກໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວຂື້ນ ແລະ ຄາດການວ່າ ເຮົາຈະສາມາດເຮັດທຸລະກຳເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງຜ່ານທາງຊ່ອງທາງອອນໄລນ໌ ເຊິງມັນຈະເຮັດໃຫ້ປະຫຍັດເວລາການເດີນທາງໄປເຮັດທຸລະກຳຢູ່ບ່ອນໃຫ້ບໍລິການໄດ້ໂດຍກົງ.

  1. ດ້ານກົດໝາຍ

ລະບົບ blockchain ຈະຊ່ວຍແກ້ໄຂໃນການບິດເບືອນຂໍ້ມູນ ແລະ ລົດບັນຫານການຢືນຢັນຄວາມຖືກຕ້ອງ ລະຫວ່າງສອງຝ່າຍໄດ້ເປັນຢ່າງດີ

  1. ດ້ານພາກລັດ.

ຕົວຢ່າງຈາກຕ່າງປະເທດເຫັນວ່າການນຳເອົາ blockchain ມາໃຊ້ຈະເປັນຜົນດີຕໍ່ພຶ້ນຖານໂຄງລ່າງ ຂອງປະເທດ ໃນອະນາຄົດເຊັ່ນ: ການສ້າງເລກປະຈຳຕົວ ດິຈິຕໍ ໃຫ້ປະຊາຊົນພາຍໃນປະເທດ, ໃຊ້ໃນການຢືນຢັນຕົວຕົນລົງທະບຽນທາງເອເຣັກໂຕນິກ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງພາກລັດ, ການອອກສຽງເລືອກຕັ້ງທາງອອກໄລນ໌ເປີດໂອກາດໃຫ້ປະຊາຊົນສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ ແລະ ການບໍລິການຂອງພາກລັດ ໄດ້ຢ່າງສະດວກ, ວ່ອງໄວ ແລະ ປອດໄພ ນອກນີ້ຍັງຊ່ວຍລົດໂອກາດໃນການ ສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງພະນັກງານລັດລົງໄດ້.

 

ນອກຈາກການເຄື່ອນຍ້າຍຕົວເງິນແລ້ວ ການເຄື່ອນຍ້າຍຊັບສິນທາງປັນຍາເຊັ່ນ ຜົນງານເພງ, ສິລະປະ, ຮູບຖ່າຍ ແລະ ຊັບສິນທີ່ມີມູນຄ່າອື່ນໆ ເຊັ່ນ ທີ່ດິນ, ຮຸ້ນ, ທອງຄຳ ຫຼື ເພັດກໍ່ເປັນໄປໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.

 

ນັກແຕ່ງເພງຈະມີໂອກາດຂາຍຜົນງານຂອງຕົວເອງໃຫ້ກັບຜູ້ຟັງໂດຍກົງ ແລະ ຮັບເງິນເອງໂດຍບໍ່ຕ້ອງຖືກຫັກເປີເຊັນຈາກຕົວກາງ ແລະ ຍັງປອດໄພຕໍ່ບັນຫານການລະເມີດລິຂະສິດ.

 

ການຊື້ຂາຍອັນຍະມະນີ ແລະ ສິ່ງຂອງມີຄ່າຈະສາມາດກວດສອບໄດ້ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນທາງການຜະລິດ ຈົນຮອດສະຖານທີ່ວາງຂາຍ ເຊິ່ງຊ່ວຍໃນການປ້ອງກັນການປອມແປງ ແລະ ສໍ້ໂກງຈາກຜູ້ບໍ່ຫຍັງດີໄດ້.

 

ການເກີດມາຂອງເທັກໂນໂລຢີ blockchain ສົ່ງຜົນໄປຮອດຮາກຖານ ແລະ ໂຄງສ້າງ ຂອງລະບົບຕ່າງໆເຊັ່ນ ລະບົບເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ວັດທະນະທຳ, ລະບົບລັດ ລວມໄປເຖິງ ຮູບແບບ ການດຳລົງຊີວິດ ຂອງຄົນໃນສັງຄົມ ທີ່ຈະຜູກພັນກັນແບບຕ່ອງໂສ້ ແລະ ສ້າງແຮງເໜັງຕີງໄປຫາກັນໄດ້ ເພາະ blockchain ຈະເຂົ້າໄປກ່ຽວພັນກັບທຸກຢ່າງ ແລະ ສາມາດສ້າງຄວາມປ່ຽນແປງໄດ້ໃນທຸກໆດ້ານ.

 

ການຮຽນຮຸ້ ແລະ ປັບຕົວ ເພື່ອຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງ ຈຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ທຸກໆພາກສ່ວນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຢ່າງໄວທີ່ສຸດ ເພືອກ້າວເດີນຕໍ່ໄປໃນອະນາຄົດໄດ້ຢ່າງໝັ້ນຄົງ ໃນຍຸກຂອງດິຈິຕໍ ບົນພຶ້ນຖານຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື, ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ຄວາມປອດໄພໄດ້ຢ່າງພ້ອມພຽງກັນ.

 

ອ້າງອີງ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s