ວັນທີ 20/08/2018 ສຳນັກງານນາຍົກໄດ້ອອກແຈ້ງເຕືອນດ່ວນໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ຕາມແຄມແມ່ນຳ້ ໃຫ້ກຽມພ້ອມຮັບມື ໄພນຳ້ຖ້ວມຕະຫຼອດເວລາ ລາຍລະອຽດຕາມຮູບຂ້າງລຸ່ມ

WhatsApp Image 2018-08-20 at 15.44.18-2WhatsApp Image 2018-08-20 at 15.44.18