ສູດລັບ ທີ່ບໍ່ລັບ ເພື່ອພັດທະນາຕົວເອງ

ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າມີສູດລັບ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຕົວເອງກາຍເປັນຄົນເກັ່ງ ແລະ ມີຊື່ສຽງໄດ້ ຂ້າພະເຈົ້າຄົງບອກທຸກທ່ານທີ່ສົນໃຈໃຫ້ຮູ້ໄປດົນແລ້ວ. ເທົ່າທີ່ຂ້າພະເຈົ້າມີກໍ່ພຽງແຕ່ ສູດທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເປັນຄວາມລັບປານໃດ ເຊິ່ງມັນແມ່ນ "ການສ້າງຜົນງານທີ່ດີ" ແລ້ວເອົາໄປແບ່ງປັນໃຫ້ຄົນອື່ນເບິ່ງນຳ. ເຊິ່ງມັນປະກອບດ້ວຍ 2 ຂັ້ນຕອນຄື: ຂັ້ນຕອນທີ 1: ສ້າງຜົນງານທີ່ດີ ເຊິ່ງຂັ້ນຕອນນີ້ເປັນຂັ້ນຕອນທີ່ຍາກຫຼາຍ ແຖມຍັງບໍ່ມີທາງລັດອີກ. ເຮົາຕ້ອງສ້າງຜົນງານຂອງໂຕເອງອອກມາ ທຸກໆມື້ ແລະ ທຳໃຈໄວ້ກ່ອນເລີຍວ່າ ຜົນງານຂອງເຮົາທີ່ເຮັດມັນອອກມານັ້ນ ອາດຈະບໍ່ເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ອາດຈະລົ້ມເຫຼວ ຢູ່ຫຼາຍຜົນງານ ເຊິ່ງມັນຈະເປັນການສອນໃຫ້ເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ເປັນປະສົບການ…