ການຕັ້ງຊື່ພາຍຸໝຸນເຂດຮ້ອນ


ສະບາຍດີ ທ່ານຜູ້ອ່ານທຸກຄົນ ທ່ານເຄີຍສົງໄສບໍ່ວ່າ ອັນຊື່ພາຍຸແຕ່ລະໜ່ວຍນັ້ນເຂົາເຈົ້າພາກັນຕັ້ງກັນແນວໃດ ເອົາມາດຕະຖານໃດມາເປັນຕົວກຳນົດຕັ້ງຊື່ຂອງພາຍຸແຕ່ລະໜ່ວຍ. ມື້ນີ້ແອດມິ້ນໄດ້ເຫັນບາງເຫດຜົນ ແລະ ວິທີການຕັ້ງຊື່ຂອງພາຍຸ ແລະ ຢາກເອົາມາເຜີຍແຜ່ໃຫ້ທຸກທ່ານໄດ້ຮູ້ໄວ້ເພື່ອເປັນຄວາມຮູ້. ເຮົາມາເບິ່ງກັນເລີຍ!!

ປະຫວັດການຕັ້ງຊື່ພາຍຸໝຸນເຂດຮ້ອນ.

ການຕັ້ງພາຍຸໝຸນເຂດຮ້ອນ ຕາມຫຼັກການເກົ່າພາຍຸເຮີຣິເຄນທີ່ເກີດໃນບໍລິເວນ ທະເທຄາຣິບຽນ ຈະຕັ້ງຊື່ເປັນຊື່ຂອງນັກສະແຫວງບຸນ ເປັນພາສາສະເປນ. ແຕ່ມາຮອດຊ່ວງປະມານທ້າຍສະຕະວັດທີ່ 19 ຕໍ່ຕົ້ນສະຕະວັດທີ 20 ໄດ້ມີນັກພະຍາກອນອາກາດຄົນອົດສຕາຣີ ຊື່ວ່າ ທ່ານ ຄຼີເມັ້ນ ແວຼັກກີ້ (Clement Wragge) ໄດ້ເກີດມີແນວຄວາມຄິດໃນການຕັ້ງຊື່ພາຍຸໂດຍໃຊ້ຊື່ຄົນທົ່ວໄປມາຕັ້ງເປັນຊື່ພາຍຸ ເຊິ່ງມີ 2 ແບບຄື: 1) ໃຊ້ຊື່ຂອງຜູ້ຍິງ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຟັງຮືກສຶກອ່ອນໂຍນ ແລະ 2) ໃຊ້ຊື່ນັກການເມືອງ ໃຊລັກສະນະເພື່ອປຽບທຽບວ່ານັກການເມືອງຄົນນັ້ນນຳຄວາມເສຍຫາຍມາໃຫ້ ຄືກັບພາຍຸ.

ຕໍ່ມາໃນຊ່ວງສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2 ບັນດານັກອຸຕຸນິຍົມ ໃນກອງທັບ ອາເມຣິກາ ໄດ້ມັກແນວຄິດການຕັ້ງຊື່ພາຍຸໝຸນເຂດຮ້ອນຕາມຊື່ຂອງຜູ້ຍິງ ຍ້ອນຄວາມຄິດຮອດ ຄົນຮັກ ຫຼື ຄອບຄົວ ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຂົາກໍ່ເລີຍໃຊ້ຊື່ຂອງຄົນຮັກ ຫຼື ເມຍຂອງພວກເຂົາ ມາຕັ້ງເປັນຊື່ພາຍຸ.

ຈົນມາຮອດປີ ພສ 2493 ໄດ້ມີການຕົກລົງກັນໃຫ້ຕັ້ງຂື່ພາຍຸ ໂດຍລຽງແຕ່ຕົວອັກສອນ A-Z (ເຊັ່ນວ່າ Able, Baker, Charlie…) ແຕ່ໃນອີກ 3 ປີຕໍ່ມາກໍ່ໄດ້ປ່ຽນໃຈເລືອກແຕ່ສະເພາະຊື່ຂອງຜູ້ຍິງ (ຕົວຢ່າງ Alice, Barbara…) ວິທີການນີ້ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ຢູ່ໃນຊ່ວງໄລຍະໜຶ່ງ ຈົນມາຮອດຊ່ວງປີ ພສ 2521 – 2522 ຈຶ່ງໄດ້ມີການໃຊ້ຊື່ຂອງຜູ້ຊາຍມາເປັນຊື່ຂອງພາຍຸນຳ.

ລາຍຊື່ພາຍຸໝູນເຂດຮ້ອນໃນມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ພາກຕະເວັນຕົກ (180  ໍ ຫາ 100  ໍ ຕະເວັນອອກ)

ລາຍຊື່ພາຍຸທີ່ກໍ່ໂຕຂຶ້ນໃນບໍລິເວນ ມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ຕະເວັນຕົກ ແລະ ທະເລຈີນໃຕ້ ໂດຍມີປະທດທີ່ຢູ່ໃນພູມພາກດຽວກັນສະເໜີບັນຊີລາຍຊື່ປະໄວ້ທັງໝົດ 5 ຊຸດ. ປະເທດທີ່ສະເໜີຊື່ມີ 14 ປະເທດ ໄດ້ແກ່ ກຳປູເຈຍ, ຈີນ, ເກົາຫຼີເໜືອ, ຮ່ອງກົງ, ຢີ່ປຸ່ນ, ລາວ, ມາເກົ້າ, ມາເລເຊຍ, ໄມໂຄຣນີເຊຍ, ຟີລິປິນ, ເກົາຫຼີໃຕ້, ໄທ, ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ແລະ ຫວຽດນາມ.

ລາຍຊື່ພາຍຸມີ 140 ຊື່ ເອົາມາແຍກເປັນ 5 ຊຸດຫຼັກ ຊຸດລະ 28 ຊື່ ໂດຍລຽງຕາມຊື່ປະເທດ ຕາມຕົວອັກສອນອັງກິດ ຈາກຊ້າຍຫາຂວາ ແລະ ເທິງລົງລຸ່ມ ຕາມທາງຂວາງ ເຊິ່ງມີຂໍ້ຕົກລົງຄື:

  1. ເມື່ອມີພາຍຸທີ່ມີຄວາມໄວລົມສຸງສຸດໃກ້ສູນກາງຂອງພາຍຸຫຼາຍກວ່າ 34 kn (39 mph; 63 km/h) (ກາຍເປັນພາຍຸເຂດຮ້ອນ) ພາຍຸນັ້ນຈະໄດ້ຮັບການຕັ້ງຊື່.
  2. ຊື່ຂອງພາຍຸຈະເລີ່ມໃຊ້ຊື່ເທິງສຸດຂອງແຖວ ຫຼື ຊຸດທີ 1 ກ່ອນ ເຊັ່ນເມື່ອງມີພາຍຸເກີດຂຶ້ນມີຄວາມໄວລົມໃກ້ຈຸດສູນກາງຕາມທີ່ກຳນົດໃນຂໍ້ 1 ເປັນລູກທຳອິດ ພາຍຸໜ່ວຍນັ້ນຈະມີຊື່ວ່າ Damrey
  3. ເມື່ອມີພາຍຸລູກຕໍ່ມາເກີດຂຶ້ນອີກ ແລະ ຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ 1 ພາຍຸນັ້ນຈະໃຊ້ຊື່ ຕໍ່ໄປໃນຊຸດທີ 1  ເຊັ່ນພາຍຸໜ່ວຍທີສອງຈະມີຊື່ວ່າ Haikui
  4. ເມື່ອໃຊ້ຈົນຄົບຊຸດທຳອິດເຊັ່ນພາຍຸເທີ່ເກີດຕໍ່ມາຈາກ Trami ຈະໃຊ້ຊື່ເປັນ Kong-rey ແລະ ເຮັດແບບນີ້ໄປຈົນຄົບ 5 ຊຸດ.
  5. ເມື່ອໃຊ້ຈົນຄົບ 5 ຊຸດ ໃຫ້ກັບມາໃຊ້ຊຸດທຳທີໜຶ່ງຕົວທຳອິດຄືເກົ່າ ຕົວຢ່າງພາຍຸທີ່ເກີດຂຶ້ນຕໍ່ຈາກ Saola ກໍ່ຈະໃຊ້ຊື່ Damrey
  6. ຖ້າວ່າພາຍຸໜ່ວຍໃດທີ່ມີສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຮ້າຍແຮງຫຼາຍກໍ່ຈະປ່ຽນຊື່ພາຍຸໜ່ວຍນັ້ນ ໂດຍການຕັ້ງຊື່ໃໝ່ແທນຕົວທີ່ໄດ້ຕັ້ງໄວ້ແລ້ວ.

ທີ່ມາ wikipedia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s