8 ວິທີ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດກ້າວໜ້າ

1 ຮັກຕົວເອງ

ຄິດແຕ່ສິ່ງດີໆ, ຢາກໄດ້ສິ່ງດີໆໃຫ້ຕົວເອງ ຕ້ອງກິນອາຫານທີ່ດີ ແລະ ມີປະໂຫຍດ, ບໍ່ແມ່ນກິນຕາມໃຈປາກ. ພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ບໍ່ແມ່ນວ່າມີແຕ່ໄປຫຼິ້ນກິນດື່ມກັບໝູ່ຄູ່ຕະຫຼອດຈົນບໍ່ມີເວລາພັກຜ່ອນ. ອອກກຳລັງກາຍຢ່າງສະໝຳ່ສະເໝີ ກິນເຂົ້າໄປເທົ່າໃດ ກໍ່ຄວນອອກກຳລັງກາຍໃຫ້ເຜົາຜານໄດ້ເທົ່ານັ້ນ. ຖ້າຮັບຜິດຊອບຕົວເອງບໍ່ໄດ້ແລ້ວຈະເອົາປັນຍາໃດໄປຮັບຜິດຊອບຄົນອື່ນ.

2 ໄປໃຫ້ຖືກທາງ.

ຕັ້ງເປົ້າໝາຍແລ້ວໃຫ້ໄປຕາມນັ້ນ. ຈົ່ງສ້າງຄວາມຝັນແລ້ວຊອກຫາມັນໃຫ້ພົບ. ຄົນສ່ວນຫຼາຍທີ່ໄປບໍ່ຮອດໃສນັ້ນ ກໍ່ຍ້ອນວ່າເຂົາພາກັນເອົາແຕ່ແລ່ນນຳຄວາມຝັນຂອງຄົນອື່ນ. ສິ່ງທີ່ຄົນອື່ນຢາກໄດ້ ອາດຈະບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງການສະເໝີໄປ. ຢ່າມີແຕ່ແລ່ນນຳຄວາມຝັນຂອງຄົນອື່ນ ຈົນລືມຄວາມຝັນຂອງຕົວເອງ.

3 ຮຽນຮູ້ຈາກປະສົບການ.

ຄວາມສຳເລັດເຮັດໃຫ້ມີກຳລັງໃຈ ແຕ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າມັນຈະບໍ່ໃຫ້ຫຍັງເຮົາເລີຍ. ລອງທຳຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ວິເຄາະໃຫ້ໄດ້ວ່າຍ້ອນຫຍັງຕົວເອງຈຶ່ງຍັງບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະ ຈົ່ງຈື່ໄວ້ໃນສະໝອງ ແລະ ບໍ່ເຮັດມັນຊຳ້ອີກ.

4 ຮູ້ຈັກຄົນໃໝ່ໆ.

ການໄດ້ຮູ້ຈັກຄົນໃໝ່ໆໃນຊີວິດບໍ່ໄດ້ດີສະເພາະໃນເລື່ອງຂອງການຂາຍ. ແຕ່ມັນມີປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ທັງໃນດ້ານສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ Net work ຫຼື ຕາໜ່າງ ເຖິງວ່າເຮົາຈະລົ້ມລົງແຕ່ກໍ່ຍັງມີຕາໜ່າງມາຖ້າຮັບ. ຖ້າຢາກໄປໃຫ້ຮອດຂອບຟ້າ ຕ້ອງຮູ້ຈັກຄົນໃຫ້ຫຼາຍ ເພື່ອມາເປັນຕາໜ່າງຂອງຊີວິດ.

5 ຕັ້ງຄຳຖາມ.

ບໍ່ແມ່ນມີແຕ່ຕອບຄຳຖາມໃຫ້ຖືກ ແຕ່ຄຳຖາມທີ່ຕັ້ງທຸກຄັ້ງກໍ່ຕ້ອງເປັນຄຳຖາມທີ່ຖືກຕ້ອງນຳ. ຖ້າຖາມຕົວເອງວ່າ ເປັນຫຍັງຊີວິດຄືເປັນເຮ້ຍແບບນີ້ ຄຳຕອບກໍ່ມີແຕ່ ຍ້ອນເຈົ້າເອງໂງ່, ທຸກ, ບໍ່ມີພັກພວກ, ພໍ່ແມ່ບໍ່ລວຍ, ບໍ່ມີເສັ້ນສາຍ, ປະຈົບໃຜບໍ່ເປັນ ສົມຄວນແລ້ວທີ່ຊິວິດເປັນແບບນີ້. ຖ້າຕັ້ງຄຳຖາມແບບນີ້ ກໍ່ໄດ້ຄຳຕອບແບບນີ້ ສຸດທ້າຍຊີວິດກໍ່ເຮ້ຍຄືເກົ່າ.

ແຕ່ຖ້າຕັ້ງຄຳຖາມວ່າ ຈະເຮັດແນວໃດຊີວິດຈື່ງຈະດີກວ່ານີ້ ຄຳຕອບກໍ່ມີຄື ຕ້ອງໄປຮຽນຕໍ່, ຫາວຽກເຮັດເພີ່ມ, ຮຽນພາສາ, ສຶກສາການຂາຍອອນໄລນ໌ ເມື່ອຕອບຈົບແລ້ວກໍ່ຈະເຫັນແສງສະຫວ່າງໃນຊີວິດຂຶ້ນມາທັນທີ.

6 ຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆ.

ໜັງທີ່ຂຶ້ນຕົ້ນດ້ວຍຄຳວ່າ the end ໃນຕ້ອງທ້າຍ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ມັນຈົບ ເຖິງວ່າພະເອກຈະສົມຫວັງ ໄດ້ຮັກກັບນາງເອກ ມັນເປັນພຽງຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງຕອນໃໝ່ເທົ່ານັ້ນ. ການຮຽນຈົບຈາກຮົ້ວສະຖາບັນ ມັນບໍ່ໄດ້ແປວ່າ ຈົບ. ການຮຽນຈົບໃນມະຫາໄລ ແມ່ນມີຄວາມຮູ້ ພໍປະກອບອາຊີບໄດ້ເທົ່ານັ້ນ. ແຕ່ຖ້າຢາກກ້າວໜ້າແມ່ນໃຫ້ຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົວເອງ. ດັ່ງນັ້ນ ເວລາມີຄົນຖາມວ່າ ຮຽນຈົບຫຍັງມາ ໃຫ້ຕອບໄປເລີຍວ່າ ຍັງບໍ່ທັນຈົບຫຍັງ ເພາະການຮຽນຮູ້ບໍ່ມີວັນຈົບ.

7 ສອນຄົນອື່ນຕໍ່

ການຫວງຄວາມຮູ້ ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ນັ້ນບໍ່ຂະຫຍາຍ ຮູ້ແບບຄັບແຄບ ຮູ້ຢູ່ຜູ້ດຽວ. ແຕ່ຖ້າຮູ້ແລ້ວເອົາໄປສອນຕໍ່ ນອກຈາກຈະໄດ້ທວນຄືນໃນສິ່ງທີ່ຮູ້ແລ້ວ ຍັງຊ່ວຍຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ໄປໃນວົງກວ້າງ ເກີດມີການພັດທະນາຕໍ່ຍອດໃຫ້ກວ້າງໄກ. ການທີ່ມີຄວາມຮູ້ແລ້ວ ຮູ້ຢູ່ຜູ້ດຽວ ກໍ່ຄືກັບເວລາເຮົາຟັງເພງໃສ່ສະເບົ້າຕໍ່ໃຫ້ເພງດີ ສຽງດີເທົ່າໃຫ້ ກໍ່ມີໃຜຮູ້ນຳ.

ແຕ່ການສອນກໍ່ຄວນເບິ່ງວ່າເຂົາມີຄວາມສົນໃຈບໍ່ ເພາະຖ້າເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມສົນໃຈແລ້ວ ຕໍ່ໃຫ້ສອນ ຫຼື ແນະນຳໃຫ້ຕາຍເທົ່າໃດເຂົາກໍ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈ ຈົນກວ່າຈະຮູ້ໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ.

8 ມີທ່າທີ ທີ່ໝັ້ນໃຈ

ນັກກິລາທີ່ກຳລັງຈະເສຍ  ເບິ່ງຈາກພາສາກາຍແລ້ວ ເຮັດແນວໃດເຂົາກໍ່ເສຍ ເພາະສະແດງຄວາມເມື່ອ, ອາລົມເສຍ, ໂທດອຸປະກອນ, ດ່າໂຕເອງ ໃນແວວຕາສະແດງຄວາມໝົດຫວັງ.

ຍ້ອນເຂົາເຈົ້າເສຍ ຈື່ງສະແດງອອກມາແບບນັ້ນ ຫຼື ຍ້ອນເຂົາສະແດງອອກມາແບບນີ້ເຂົາເຈົ້າເລີຍເສຍ. ໃຈທີ່ຄິດວ່າເສຍແນ່ນອນ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ສະແດງອາການອອກມາ.

ແຕ່ນັກກິລາບາງຄົນ ເຖິງຈະເບິ່ງວ່າ ເຮັດແນວໃດລາວກໍ່ເສຍແນ່ນອນ ແຕ່ຍັງມີຄວາມ ຫຶກເຫີມ, ມຸ່ງໝັ້ນກັບເກມການຫຼີ້ນ ໃນແວວຕາມີສະມາທິ, ນັກກິລາແບບນີ້ຈະບໍ່ເສຍໃຜງ່າຍໆ ດີບໍ່ດີອາດຈະຫັກມຸມເອົາຊະນະໄດ້ກໍ່ມີຫຼາຍ.

ດັ່ງນັ້ນ ລອງສະແດງອອກທຸກຄັ້ງທີ່ຢືນ, ຍ່າງ ເວົ້າດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ ໂດຍບໍ່ມີອາການອື່ນ ທີ່ສື່ໃຫ້ເຫັນວ່າເຮັດບໍ່ໄດ້ ຫຼື ບໍ່ເຊື່ອໝັ້ນສິ່ງທີ່ທ່ານສະແດງອອກໄປ ເຖິງວ່າຈະກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມຮູ້ສຶກໃນໃຈ ວ່າບໍ່ໝັ້ນໃຈວ່າຈະເຮັດໃດ້ຫຼືບໍ່. ແຕ່ສິ່ງທີ່ທ່ານເຮັດ ສະແດງວ່າ ສາມາດຄວບຄຸມສະຖານະການທັງໝົດໄວ້ໄດ້ ຖ້າທ່ານເຮັດຕໍ່ໄປ ໃຈກໍ່ຈະເຊື່ອວ່າທ່ານເຮັດໄດ້ແທ້ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ທ່ານເຮັດໄດ້ໃນທີ່ສຸດ.

 

ທີ່ມາ ອຈ ເຊນ ຊົມພູນຸດ

4 Comments

 1. ສະບາຍດີທ່ານ! ຂ້ອຍເລີ່ມເຮັດເວບໃໝ່ ບໍ່ຮູ້ວ່າຖືກຫລືຜິດ ແຕ່ສຶ່ງໜຶ່ງທີ່ຂ້ອຍຢາກປຶກສາຂໍຄຳເຫັນນຳຄືວ່າ ເປັນຫຍັງຊື່ເວບໄຊ້ຂອງເຮົາເຖິງມີWordPress.comຕໍ່ທ້າຍຊື່ເວບຂອງເຮົາ ມີວິທີເອົາອອກແບບໃດນໍ້

  Like

  1. ສະບາຍດີ, ຖ້າເຮົາຢາກເອົາ .wordpress.com ອອກເຮົາຕ້ອງອັບເກຼດເປັນ personal ເຊິ່ງຈະຕ້ອງເສຍຄ່າທຳນຽມເດືອນລະ 4$ . ໃນນັ້ນເຮົາຈະໄດ້ໂດເມນ ແລະ ພື້ນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ

   Like

   1. ສົມມຸດວ່າ ເຮົາໄປຈົດໂດເມນ ແລະ ເຊົ່າໂຮສະຕິງທີ່ອື່ນ ແລ້ວເຮົາຈະມາໃຊ້ກັບ WordPressແນວໃດນໍ້
    ຂໍຄຳແນະນຳແດ່ທ່ານ
    ຂ້າພະເຈົ້າມືໃໝ່ ບໍ່ຮູ້ຈະເຮັດແນວໃດ

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s