ປະເທດສິງກະໂປຍົກເລິກ ‘ ການຈັດລຳດັບທີ ແລະ ການສອບເສັງ ’ ການຮຽນຮູ້ບໍ່ແມ່ນການແຂ່ງຂັນ

ປະເທດສິງກະໂປຍົກເລິກ ‘ ການຈັດລຳດັບທີ ແລະ ການສອບເສັງ ’ ເລີ່ມທີ່ນັກຮຽນໃຫ້ໂຟກັດຄວາມຮູ້ ບໍ່ແມ່ນແຂ່ງກັນຮຽນ.

ປະເທດສິງກະໂປເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່ນອນຢູ່ໃນອາຊີຕະເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແລະ ມີອັນດັບດ້ານການສຶກສາຕິດອັນດັບຕົ້ນໆຂອງໂລກ ຍ້ອນນະໂຍບາຍ ໃນການຈັດການລະບົບການສຶກສາໃນປະເທດສິງກະໂປ.

ເປັນທີ່ຮູ້ດີກັນວ່າ, ນັກຮຽນໃນພູມມິພາກອາຊີ ຈະຕ້ອງຮຽນໜັກ ແຂ່ງຂັນກັນສອບເສັງກັນເປັນເລື່ອງທຳມະດາ, ອັນເປັນຜົນທີ່ຕາມມາຈາກການຈັດລຳດັບທີທາງດ້ານການສຶກສາທີ່ມີມາຢ່າງດົນນານ.

สกป

ແຕ່ວ່າງບໍ່ດົນມານີ້, ກະຊວງສຶກສາທິການປະເທດສິງກະໂປໄດ້ປະກາດເຮັດການຍົກເລິກລະບົບ ‘ການຈັດລຳດັບທີໃນຊັ້ນຮຽນ ’  ແລະ ຍົກເລິກການ ‘ ສອບເສັງ ’ ສຳລັບນັກຮຽນຊ່ວງລະດັບຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ ຕາມນະໂຍບາຍ ‘ ການຮຽນຮູ້ເພື່ອຊີວິດ ’ ( Learn For Life ).

ໂດຍແນໃສ່ ເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ນັກຮຽນຈົດຈໍ່ກັບຂະບວນການຮຽນຮູ້ ແລະ ປ່ຽນແປງລະບົບການສອນໃນໂຮງຮຽນ, ໃຫ້ເປັນການຮຽນຮູ້ຢ່າງແທ້ຈີງ ບໍ່ແມ່ນການແຂ່ງຂັນກັນຮຽນຄືທີ່ຜ່ານມາ.

สกป2

ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລື ແລະ ມີການເວົ້າຖຽງກັນພາຍໃນກະຊວງເຖິງຈຳນວນການບ້ານ ແລະ ການສອບເສັງມະຍິບມະຍ່ອຍ, ໄປຈົນເຖິງການສອບເສັງທ້າຍປີ, ການຈັດລຳດັບທີນັກຮຽນໃນຊັ້ນຈາກ ເກຣດ໌ຮຽນທ້າຍປີ, ທັງໜົດນີ້ຈະຖືກທົດແທນດ້ວຍການເກັບຂໍ້ມູນປະເມິນຜົນການຮຽນຮູ້ແທນ.

600-monling-8

ນອກຈາກນີ້, ປະເທດສິງກະໂປຈະເລີ່ມປ່ຽນລະບົບການສຶກສາໃນປີ 2019 ດັ່ງລາຍການຕໍ່ໄປນີ້:

  • ບໍ່ມີການຕັດເກຣດ໌ບັນທຶກລົງໃນປື້ມບັນທຶກ ແລະ ຈະບໍ່ມີການຈັດລຳດັບທີພາຍໃນຊັ້ນຮຽນ, ຫຼີກລ້ຽງບັນຫາການຖືກປຽບທຽບ.
  • ຍົກເລິກການສອບເສັງທຸກຊະນິດໃນລະດັບຊັ້ນປະຖົມ 1 ແລະ 2 ແຕ່ຈະໃຊ້ລະບົບສອບຖາມປະເມີນຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈແທນ.
  • ຍົກເລິກການສອບເສັງກາງເດືອນໃນລະດັບຊັ້ນມັດທະຍົມປີທີ 1 ແລະ ພາຍໃນປີ 2020-2021 ຈະນຳໄປໃຊ້ກັບຊັ້ນປະຖົມ 3, ປະຖົມ 5 ແລະ ມັດທະຍົມ 3 ໂດຍມີເປົ້າໝາຍເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນໃນຊ່ວງຊັ້ນດັ່ງກ່າວມີເວລາວ່າງ, ເລືອກຮຽນເພີ່ມເຕີມໃນວິຊາທີ່ຕົນເອງສົນໃຈ.
  • ໃນແຕ່ລະວິຊາຈະການສອບເສັງພຽງຄັ້ງດຽວຕໍ່ເທີມ, ທີ່ຈະຖືກນຳໄປຄິດເປັນຄະແນນລວມທ້າຍພາກຮຽນ.
  • ທຶນການສຶກສາທີ່ລັດມອບໃຫ້ໃນລະດັບຊັ້ນນັກຮຽນປະຖົມ 1 ແລະ 2 ປ່ຽນກົດການຕັດສິນຈາກຜົນການຮຽນ ມາເປັນທັດສະນະຄະຕິທາງດ້ານການຮຽນຮູ້ແທນ.

ອອງເດຮ໌ ເຍ່ ຄຸງ ( Ong Ye Kung ) ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການປະເທດສິງກະໂປ.

สิงคโปร-4

ອອງເດຮ໌ ເຍ່ ຄຸງ ( Ong Ye Kung ) ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການປະເທດສິງກະໂປກ່າວວ່າ “ ການຮຽນຮູ້ບໍ່ແມ່ນການແຂ່ງຂັນ ” ໂດຍເຊື່ອວ່າການປ່ຽນແປງໃນຄັ້ງນີ້, ຈະຊ່ວຍເນັ້ນໄປທີ່ຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຮຽນເປັນຫຼັກ.

ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງບັນຫາໝົດກຳລັງໃຈຂອງຜູ້ຮຽນ ຈາກການຖືກປຽບທຽບພາຍໃນຊັ້ນຮຽນ ແລະ ຫວັງໃຊ້ເປັນການກະຕຸ້ນໃຫ້ນັກຮຽນ ຈົດຈໍ່ຢູ່ກັບການພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ດີທີ່ສຸດ.

ທີ່ມາ=> http:www.catdumb.com/singapore-learn-for-life-policy-290/

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s