ບົດທົດສອບການທວາຍນິໃສການກິນອາຫານຂອງເຈົ້າ ຈະເປັນແນວໃດ ??

ເລືອກຮູບພາບການກິນທີ່ຕົງກັບເຈົ້າ ມາ 1 ຮູບ ແລ້ວຈະມີຄຳຕອບທາງດ້ານລຸ່ມ : ຄຳຕອບຈາກຮູບພາບທີ່ຖືກເລືອກ ເຈົ້າມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ເປັນຄົນເຮັດອັນໃດແລ້ວຕ້ອງເຮັດໃຫ້ເຖິງທີ່ສຸດ ຮູ້ຈັກໃຊ້ເງິນ ແລະ ເວລາຢ່າງມີປະສິດທີ່ພາບ ມີນິໃສແບບສະບາຍສະບາຍ ແຕ່ກໍ່ຄ່ອຍໆເຮັດຕາມແຜນຂອງໂຕເອງໄປເລື່ອຍໆ. ເຈົ້າເປັນຄົນທີ່ລົງມືເຮັດຫຍັງແລ້ວ ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ສຳເລັດຈະບໍ່ຍອມແພ້ເດັດຂາດ ເປັນຄົນໃຈຮ້ອນ ແລະ ງໍແງຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອ ແຕ່ຮັບມືກັບວິກິດຕ່າງໆ ທີ່ຜ່ານເຂົ້າມາໃນຊີວິດໄດ້ດີ. ເຈົ້າມັກສູນເສຍເງິນໄປລ້າໆ ຢູ່ບາງເທືອ ແລະ ມັກປ່ອຍໂອກາດທີ່ຜ່ານເຂົ້າມາຫຼຸດລອຍໄປ ເວລາເຈົ້າຕັ້ງໃຈຈະຫາກຳລິກຳໄລ ໂຊກກໍ່ມັກບໍ່ເຂົ້າຂ້າງທຸກເທື່ອ ຖ້າເປັນລູກຈ້າງຈະເໝາະຫຼາຍກວ່າ. ເຈົ້າເປັນຄົນເຮຮາ ແລະ ຄິດບວກ…