ນັກວິໃຈພົບຊ່ອງຫວ່າງໃໝ່ ຂອງ CPU intel ໃນຊື່ PortSmash ເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍ!!

ທີມນັກວິໄຈດ້ານຄວາມປອດໄພຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຂອງຟິນແລນ ແລະ ຄິວບາ ຄົ້ນພົບຊ່ອງຫວ່າງໃໝ່ທີ່ຮ້ານແຮງໃນຟີເຈີ Hyper-Threading ເທິງຊີພີຢູຂອງ ອິນເທວ ເຊິ່ງຊ່ອງຫວ່າງນີ້ເປີດໃຫ້ຜູ້ໂຈມຕີສາມາດດຶງເອົາຂໍ້ມູນອອນໄລນ໌ເປັນຕົ້ນແມ່ນບະຫັດຜ່ານ ແລະ ຄີຖອດລະຫັດຕ່າງໆຈາກ ໂພເຊສອື່ນໆ ທີ່ຣັນໃນຊີພີຢູຕົວດຽວກັນໄດ້. ຊ່ອງຫວ່າງດັ່ງກ່າວໃຊ້ຊື່ໂຄດວ່າ PortSmash (CVE-2018-5407) ຖືໄດ້ວ່າເປັນລູກຫຼ້າຂອງລາຍການຊ່ອງຫວ່າງທີ່ພົບເຫັນເທິງຊີພີຢູຂອງອິນເທວໃນຮອບປີທີ່ຜ່ານມາ ຕໍ່ຈາກ Meltdown ແລະ Spectre, TLBleed ແລະ MultiThreading (SMT) ຟີເຈີ SMT  ນີ້ຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນໂດຍການແບ່ງສ່ວນຄໍຣ໌ທາງກາຍະພາບດຽວກັນອອກເປັນຫຼາຍເວີຊົວຄໍຣ໌ທີ່ເອີ້ນວ່າ Thread ເຮັດໃຫ້ແຕ່ລະຄໍຣ໌ກາຍະພາບສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ສອງຄຳສັ່ງພ້ອມກັນ ເຊິ່ງໂປຣເຊສຕ່າງໆທີ່ນຳມາລວມກັນນັ້ນຈະແຍກຈາກກັນຢ່າງອິດສະຫຼະ…