ອ່ານໃຫ້ຈົບ ແລ້ວຈະເຂົ້າໃຈວ່າ “ ການເຮັດໂຕໂງ່ບາງເທືອ ມັນກໍ່ດີຄືກັນ ”

ປັດສະຍາແຫ່ງຄວາມສຸກຂອງຊີວິດ “ ການເຮັດໂຕໂງ່ບາງເທືອ ມັນກໍ່ດີຄືກັນ ”

  • ປັດຊະຍາທີ່ 1 : ສາຍຕາສັ້ນ ແລະ ສາຍຕາຍາວ.

ຊາຍສອງຄົນເປັນສ່ຽວກັນ. ຄົນໜື່ງສາຍຕາຍາວ ອີກຄົນໜື່ງແມ່ນສາຍຕາສັ້ນ. ທັງສອງປະສົບອຸປະຕິເຫດເຮືອຫລົ້ມກາງທະເລ ຂະນະທີ່ແຕ່ລະຄົນ ຕ່າງກໍ່ພາກັນກະວົນກະວາຍພະຍຸງໂຕເອງໃຫ້ລອຍຢູ່ກາງທະເລ. ໃນເວລາບໍ່ດົນ ຄົນສາຍຍາວກໍ່ເຫັນເຮືອນ້ອຍລຳໜື່ງລອຍຢູ່ຫ່າງຈາກພວກເຂົາບໍ່ໄກປານໃດ ແລະ ເບີ່ງຄືມັນກຳລັງລອຍມາທາງບ່ອນທີ່ພວກເຂົາກຳລັງລອຍພະຍຸງໂຕຢູ່.

ສ່ຽວຄົນທີ່ສາຍຕາສັ້ນກໍ່ເຫັນຄືກັນ ແຕ່ເຫັນແບບ ລາງໆ ມົວໆ. ທັງສອງສ່ຽວກໍ່ພາກັນອອກແຮງລອຍອີກຄັ້ງເພື່ອຈະໄປໃຫ້ຮອດເຮືອລຳນ້ອຍລຳນັ້ນ. ເມື່ອລອຍໄປໄດ້ບໍ່ດົນ ຄົນທີ່ສາຍຕາຍາວ ກໍ່ຢຸດລອຍ ເພາະລາວເຫັນແລ້ວວ່ານັ້ນບໍ່ແມ່ນເຮືອ ແຕ່ມັນເປັນພຽງຂອນໄມ້ລຳໜື່ງເທົ່ານັ້ນເອງ.

ແຕ່ຄົນທີ່ສາຍຕາສັ້ນບໍ່ຮູ້ວ່ານັ້ນແມ່ນທ່ອນໄມ້, ລາວຍັງພະຍາຍາມພາໂຕເອງໄປໃຫ້ຮອດເຮືອລຳນັ້ນໃຫ້ໄດ້ ເມື່ອລາວລອຍໄປຮອດທ່ອນໄມ້ລຳນັ້ນ ລາວກໍ່ເຫັນວ່າຕາຝັ່ງນັ້ນ ຢູ່ບໍ່ໄກຈາກຈຸດທີ່ລາວຢູ່ ພຽງນ້ອຍດຽວເທົ່ານັ້ນເອງ. ສ່ຽວທີ່ສາຍຕາຍາວ ໄດ້ເສຍຊີວິດກາງທະເລ ສ່ວນຄົນທີ່ສາຍຕາສັ້ນນັ້ນແມ່ນລອດຊີວິດ.


  • ປັດສະຍາທີ 2 : ຫູດີ ແລະ ຫູໜວກ.

ຍີງສອງຄົນເປັນມະເຮັ່ງ, ມື້ທີ່ໄປກວດ ລາວທັງສອງຄົນນັ່ງລໍຖ້າຟັງຜົນຢູ່ໃນຫ້ອງດຽວກັນ.

ຄົນທີ່ຫູດີ ໄດ້ຍິນທຸກຄຳເວົ້າທີ່ທ່ານໝໍສື່ມລົມກັນໃນຫ້ອງຂ້າງໆ ລາວຈະມີຊີວິດລອດຢູ່ໄດ້ອີກ 6 ເດືອນ, ສ່ວນຜູ້ຍິງອີກຄົນໜື່ງຈະມີຊິວີດລອດໄດ້ອີກພຽງ 3 ເດືອນເທົ່ານັ້ນ

ຄົນທີ່ຫູໜວກ ບໍ່ໄດ້ຍິນສີ່ງທີ່ທ່ານໝໍສື່ມລົມກັນ, ຢ່າວ່າແຕ່ສຽງສື່ມລົມກັນເລີຍ ຕໍ່ໃຫ້ເຈົ້າເວົ້າຢູ່ຕໍ່ໜ້າລາວ ລາວກໍ່ຍັງຖາມສຽງດັງໃສ່ໜ້າອີກວ່າ “ ຫ໋ະ… ເຈົ້າເວົ້າອັນໃດນະ ເວົ້າດັງໆແນ່ແມະ!! ”

ຫຼັງຈາກນັ້ນ 1 ເດືອນ ຜູ້ຍິງຫູດີກໍ່ເສຍຊີວິດລົງ, ສ່ວນຄົນຫູໜວກຍັງມີຊີວິດຕໍ່ມາຈົນຮອດທຸກມື້ນີ້ ແລະ ມັນກໍ່ຜ່ານມາເປັນປີທີ 3 ແລ້ວ.


  • ປັດຊະຍາທີ 3 : ວິເຄາະ ແລະ ລົງມືເຮັດ.

ທ້າວ ວິໄນ ແລະ ທ້າວມົງຄຸນ ເປີດບໍລິສັດນ້ອຍໆຄືກັນ. ຊ່ວງວິກິດຕົ້ມຍຳກຸງ ທ້າວ ວິໄນ ເປັນຜູ້ທີ່ຄຳນວນ ແລະ ວິເຄາະເຫດການໄດ້ຢ່າງຕົງເປະ.

ລາວຮູ້ວ່າຈະມີເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ 30% ຕ້ອງປິດໂຕລົງ ແລະ ບໍລິສັດຂອງລາວກໍ່ຄົງບໍ່ລອດຄືກັນ. ລາວຕັດສິນໃຈປິດກິດຈະການ ແລະ ປັນເງິນສ່ວນໜື່ງໃຫ້ລູກນ້ອງໃນບໍລິສັດເພື່ອໄປເຮັດທຶນ.

ສ່ວນ ທ້າວ ມົງຄຸນ ລາວບໍ່ຄ່ອຍຮູ້ທິດທາງຂອງເສດຖະກິດ. ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈະເບີ່ງວ່າ ທ້າວ ມົງຄຸນ ເປັນເຈົ້າຂອງກິດຈະການທີ່ໂງ່ ແລະ ປຶກທີ່ສຸດ. ເມື່ອໄດ້ຍິນ ທ້າວ ວິໄນ ເລົ່າເຖິງສີ່ງທີ່ກຳລັງຈະເກີດຂື້ນ ທ້າວ ມົງຄຸນ ບອກກັບ ວິໄນ ວ່າ: “ອານາຄົດເປັນເລື່ອງທີ່ຢາກຈະຄາດຄະເນ ມັນອາດຈະບໍ່ເປັນຄືຈັ່ງທີ່ເຈົ້າຄິດ”

ທ້າວ ມົງຄຸນຄິດວ່າ ຖ້າຫາກລາວຍັງຄົງຊອກວຽກໃຫ້ລູກນ້ອງເຮັດໃນແຕ່ລະມື້ໄດ້ ໂອກາດກໍ່ເປັນຂອງລາວ ແລະ ລູກນ້ອງໃນບໍລິສັດ. ສຸດທ້າຍ ບໍລິສັດຂອງ ທ້າວ ມົງຄຸນຍັງຄົງດຳເນີນກິດຈະການມາຈົນຮອດທຸກມື້ນີ້

…………………………………….

ເລື່ອງບາງເລື່ອງບໍ່ຮູ້ດີກວ່າຮູ້, ຫູໜວກສະຫງົບກວ່າຫູດີ, ວິເຄາະເກັ່ງບໍ່ເທົ່າລົງມືເຮັດ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮົາມັກຈະເວົ້າກັນສະເໝີວ່າ “ເຮັດໂງ່ແນ່ກໍ່ດີຄືກັນ”

ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ຄວາມສຸກ ແລະ ຄວາມສະຫງົບອາດຈະລີ້ຢູ່ກັບຄວາມໂງ່ຈ້ານັ້ນ ເພາະເມື່ອໃດທີ່ເຮົາສະຫຼາດ ແລະ ຮູ້ທັນຄົນ ຄວາມສຸກ ແລະ ຄວາມສະຫງົບນັ້ນກໍ່ອາດຈະຫາຍໄປຈາກຊີວິດເຮົາທັນທີ.

ຂອບໃຈທີມາ  http://san-sabai.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s