4 ປະເພດ ບໍລິສັດ ທີ່ບໍ່ຄວນຮ່ວມງານນຳ…

         ຖ້າຫາກວ່າເຈົ້າກຳລັງວ່າງງານແລ້ວຍັງຫາວຽກເຮັດບໍ່ໄດ້ ຫຼື ມີວຽກເຮັດຢູ່ແລ້ວແຕ່ເລີ່ມຮູ້ສຶກເບື່ອວຽກທີ່ກໍາລັງເຮັດຢູ່, ຄວນຕັດສິນໃຈບໍລິສັດທີ່ກຳລັງຈະຮ່ວມງານນຳໃຫ້ດີ ເພາະວ່າການຊອກວຽກບໍ່ໄດ້ມີພຽງແຕ່ປັດໄຈໃນເລື່ອງຂອງເງິນ ແລະ ໜ້າທີ່ການງານເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງມີເລື່ອງທີ່ຕ້ອງຄິດກ່ຽວກັບ ” ບໍລິສັດ ” ທີ່ເຮົາຈະໄປເຮັດວຽກນຳອີກດ້ວຍ ແຕ່ ກ່ອນຈະຍື່ນໃບສະໝັກ ຫຼື ຕອບຕົກລົງຮ່ວມງານກັບບໍລິສັດໃດ ເຖິງແມ່ນວ່າເງິນເດືອນຈະຫຼາຍກວ່າວຽກທີ່ເຈົ້າກຳລັງເຮັດຢູ່ ຫຼື ຕຳແໜ່ງວຽກທີ່ໜ້າສົນໃຈກໍ່ຕາມ. ເຊີງມື້ນີ້ຈະມາແນະນຳວິທີສັງເກດ ບໍລິສັດ 4 ປະເພດທີ່ບໍ່ຄວນຮ່ວມງານນຳ.

                          Image result for ภาพการทำงานกับหัวหน้าใจ

 1. ບໍລິສັດທີ່ມີແຕ່ຄົນລາອອກຕະຫຼອດ.
 • ວິທີສັງເກດ: ມີການລົງປະກາດຮັບສະໝັກງານຕຳແໜ່ງທີ່ສຳຄັນໆ ຕາມເວັບໄຊຕ່າງໆຕະຫຼອດ ຫຼື ບໍລິສັດທີ່ເຂົ້າໄປເຮັດວຽກໃນອາທິດທຳອິດແລ້ວຈະໄດ້ຍິນພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ຫັ້ນເວົ້າວ່າ ຢາກຈະລາອອກ ເຖິງຈະເວົ້າຫຼີ້ນຫຼື ເວົ້າແທ້ກໍ່ຕາມ.
 • ຜົນເສຍ: ປົກກະຕິແລ້ວບໍລິສັດທີ່ດີບໍ່ຄວນມີການເປີດຮັບສະໝັກພະນັກງານຕຳແໜ່ງຜູ້ຈັດການ ຫຼື ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງໃນທຸກໆ 6 ເດືອນ ຖ້າພົບເຫັນບໍລິສັດໃດມີພຶດຕິກຳດັ່ງກ່າວ ສະແດງວ່າບໍລິສັດກຳລັງຕົກຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ບໍ່ຄ່ອຍດີ ອາກກເປັນໄປໄດ້ 3 ສາເຫດຄື: ຜູ້ບໍລິຫານບໍ່ມີຄວາມເປັນຜູ້ນຳທີ່ດີ, ມີວັດທະນະທຳອົງກອນທີ່ບໍ່ສາມາດດຶງດູດຄົນດີໆໃຫ້ຢູ່ຕໍ່ໄດ້ ຫຼື ເປັນໄປໄດ້ວ່າຜູ້ບໍລິຫານລະດັງສູງມີເປົ້າໝາຍສັ້ນໆເທົ່າກັບໄລຍະເວລາທີ່ຢູ່ນຳບໍລິສັດ.
 • ສິ່ງທີ່ຄວນຄິດ: ບໍລິສັດທີ່ມີແຕ່ຄົນລາອອກ ຈະບໍ່ເຮັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງທີ່ເຄີຍບອກໄວ້.

Image result for ภาพการทำงานกับหัวหน้าใจร้าย

2. ບໍລິສັດທີ່ມີວັດທະນະທຳອົງກອນຂັດແຍ່ງກັນເອງ.

 • ວິທີສັງເກດ: ມີຄົນວົງໃນ ຫຼື ໝູ່ເພື່ອນຕໍ່ໆກັນມາທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນຫັ້ນເວົ້າໃຫ້ຟັງເຖິງບັນຍາກາດການເຮັດວຽກ ຫຼື ມີຄົນສະແດງຄວາມຄິດເຫັນໃນທາງທີ່ບໍ່ດີຢູ່ເລື່ອຍໆ.
 • ຜົນເສຍ: ບໍລິສັດນີ້ອາດບໍ່ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເລືອກທີ່ຈະບໍ່ສົ່ງໃບສະໝັກຕັ້ງແຕ່ທຳອິດ ແຕ່ຮັບຮອງໄດ້ວ່າມັນຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກແນ່ນອນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກ ໄປຈົນເຖິງດ້ານການເງິນຂອງບໍລິສັດ.
 • ສິງທີ່ຄວນເຮັດ: ຖ້າສາມາດຫຼີກລ້ຽງໄດ້ກໍ່ຄວນຫຼີກ ພະຍາຍາມຢ່າຕົກລົງເຮັດສັນຍາກັບບໍລິສັດແບບນີ້ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ມັນມີບັນຫາໃນໄລຍະຍາວກໍ່ເປັນໄດ້.

Related image

3. ບໍລິສັດທີ່ເນັ້ນລົມວຽກແຕ່ບໍ່ເນັ້ນເຮັດວຽກ.

 • ວິທີສັງເກດ: ໃນແຕ່ລະມື້ຜູ້ບໍລິຫານມີແຕ່ເອີ້ນປະຊຸມ ແຕ່ບໍ່ມອບວຽກ ຫຼື ບໍ່ຕັດສິນໃຈຫຍັງເລີຍ.
 • ຜົນເສຍ: ລອງຄິດພາບເບີ່ງວ່າເຈົ້າຕ້ອງເຮັດວຽກໃນບໍລິສັດທີ່ມີຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງເຖິງ 3 ຄົນ, ນັ່ງລົມປະຊຸມລະດົມຄວາມຄິດກັນເອງຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມໜົດມື້ ແຕ່ເມື່ອຮອດແລງມາກໍ່ພາກັນແຍກຍ້າຍກັບບ້ານ ໂດຍບໍ່ທີ່ເຈົ້າຍັງບໍ່ຮູ້ເລີຍວ່າຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່ ຫຼື ຮ້າຍແຮງໄປກວ່ານັ້ນພວກເຂົາຈະກັບມາທວງວຽກກັບເຈົ້າ ໃນຂະນະທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ບອກໃຫ້ເຈົ້າເຮັດຫຍັງເລີຍໃນມື້ນັ້ນ.
 • ສິງທີ່ຄວນເຮັດ: ລອງຖາມໂຕເອງດ້ວຍຄຳຖາມເຫຼົ່ານີ້ ເຊັ່ນ: ມີສະເພາະແຕ່ຄົນໃນເທົ່ານັ້ນບໍ່ທີ່ຈະຖືກສະໜັບສະໜູນ ຫຼື ບໍລິສັດກຳລັງຫາຄົນນອກເຂົ້າໄປເຮັດວຽກຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ ຫຼື ບໍ່ ຫຼື ເປັນຫຍັງບໍລິສັດນັ້ນມີຜູ້ບໍລິຫານລະດັບໃຫຍ່ເປັນ 10 ຄົນ ໃນຂະນະທີ່ມີພະນັກງານທັງໝົດພຽງແຕ່ 100 ຄົນ ຖ້າເຈົ້າເກີດຄຳຖາມໃນຂະນະທີ່ອ່ານເບີ່ງລາຍລະອຽດຂອງບໍລິສັດນັ້ນ ສະແດງວ່າເປັນສັນຍາທີ່ບອກວ່າບໍລິສັດນັ້ນ ເປັນບໍລິສັດທີ່ເນັ້ນລົມວຽກ ແຕ່ບໍ່ເນັ້ນເຮັດວຽກຖ້າຫາກເຈົ້າເລືອກໄດ້ກໍ່ຢ່າເຂົ້າໄປເຮັດວຽກກັບບໍລິສັດແບບນັ້ນເລີຍ.

Image result for ภาพการทำงานกับหัวหน้าใจร้าย

4. ບໍລິສັດທີ່ບໍ່ຈິງໃຈກັບພະນັກງານ.

 • ວິທີສັງເກດ: ບໍລິສັດທີ່ເຈົ້າເຮັດວຽກຢູ່ບໍ່ມີການຕັ້ງເປົ້າໝາຍທີ່ຊັດເຈນ ຫຼື ບໍ່ມີການຂຽນຫຍັງທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງຊັດເຈນ ໄປຈົນເຖິງເປົ້າໝາຍໄລຍະຍາວຂອງບໍລິສັດ ຫຼື ອາດຈະເຫັນແຕ່ຫົວໜ້າຂອງເຈົ້າພຽງແຕ່ເວົ້າໄປເລື່ອຍໆ ໂດຍບໍ່ມີຈຸດໜາຍ.
 • ຜົນເສຍ: ໃນໂລກປະຈຸບັນທີ່ທຸກຄົນຖາມຫາຄວາມຈີງໃຈເຊື່ອຖືໄດ້ຈາກທຸກອົງກອນ ບໍລິສັດຕ່າງໆ ຈື່ງພະຍາຍາມດ້ວຍການນຳສະເໜີໃຫ້ເຫັນວັດທະນາທຳອົງກອນ ເຊັ່ນ: ການເປີດເຜີຍສະຫວັດດີການ ຫຼື ໂບນັດຕ່າງໆ ຈົນເບີ່ງເປັນຄ້າຍຄືຄຳໜັ້ນສັນຍາທີ່ບໍລິສັດພະຍາຍາມມາແຂ່ງກັນເອງ. ຖ້າ HR ຫຼື ຫົວໜ້າບອກເຈົ້າວ່າຈະຂື້ນເງິນເດືອນໃຫ້ໃນຊ່ວງທ້າຍປີ ນັ້ນສະແດງວ່າບໍລິດສັດນັ້ນບໍ່ມີຄວາມຈີງໃຈກັບເຈົ້າ.
 • ສິ່ງທີ່ຄວນຄິດ: ວາງແຜນຫາວຽກໃໝ່ ແລະ ກຽມພ້ອມທີ່ຈະລາອອກ ເພາະມັນບໍ່ມີເຫດຜົນໃດເລີຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເຮັດວຽກຢູ່ກັບບໍລິສັດທີ່ສັນຍາປາກເປົ່າ ແລະ ບໍ່ຈິງໃຈກັບເຈົ້າ ຖ້າຢູ່ຕໍ່ໄປຄວາມສຳເລັດ ຫຼື ເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້ກໍ່ຍິ່ງຫ່າງໄກອອກໄປ.

Image result for ภาพการทำงานกับหัวหน้าใจ

ທີ່ມາ => http://tholakhong.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s