iPhone ກຽມຍ້າຍໂຮງງານຜະລິດໄປຫວຽດນາມ ຫວັງຫຼຸດຜົນກະທົບສົງຄາມການຄ້າ

ຫວຽດນາມ ອິນເວສເມນທ໌ ຣີວີວ ເຊິ່ງເປັນສື່ຂ່າວທາງການຂອງຫວຽດນາມ ລາຍງານວ່າ ຟ໊ອກຄອນນ໌ ບໍລິສັດທີ່ຮັບຜະລິດສິນຄ້າເອເລັກໂຕນິກລາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ ແລະ ເປັນບໍລິສັດຜູ້ສະໜອງລາຍໃຫຍ່ຂອງແອັບເປີ້ນ, ກຳລັງພິຈາລະນາສ້າງໂຮງງານຜະລິດ iPhone ໃນຫວຽດນາມ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການເຮັດສົງຄາມການຄ້າລະຫວ່າງສະຫາລັດອາເມລິກາ ແລະ ຈີນ.

                                Image result for โรงงานiphone

ຖ້າວ່າຟ໊ອກຄອນນ໌ມີການຕັ້ງໂຮງງານໃນຫວຽດນາມແທ້ ຖືໄດ້ວ່າເປັນການດຳເນີນການທີ່ສຳຄັນກ້າວທຳອິດຂອງບໍລິສັດ ໃນການຍົກຍ້າຍຖານການຜະລິດອອກຈາກຈີນ ໃນລະຫວ່າງກາງຄວາມຕຶງຄຽດທາງການຄ້າລະຫວ່າງສະຫາລັດອາເມລິກາ ແລະ ຈີນ.

ນອກຈາກນີ້, ຈາກການສຳຫຼວດຜູ້ບໍລິຫານຫຼາຍໆຄົນຂອງຈີນຍັງລະບຸວ່າ ຖ້າວ່າບໍລິສັດຂອງພວກເຂົາຈຳເປັນຕ້ອງຊອກຫາຖານການຜະລິດສິນຄ້າແຫ່ງໃໝ່ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງຜົນກະທົບຈາກການເຮັດສົງຄາມການຄ້າ ປະເທດໄທ ແລະ ຫວຽດນາມຖືເປັນປະເທດທີ່ມີຄວາມໜ້າສົນໃຈທີ່ສຸດ.

ກ່ອນໜ້ານີ້,  ຟ໊ອກຄອນນ໌ເປີດເຜີຍວ່າ: ການເຮັດສົງຄາມການຄ້າລະຫວ່າງສະຫະລັດອາເມຣິກາ ແລະ ຈີນຖືເປັນປັນຫາທ້າທາຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ບໍລິສັດກຳລັງເຈີຢູ່ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດກຳລັງຈັດກຽມແຜນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວ.

ທີ່ມາ smartsme.co.th

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s