ການດື່ມ ເຄື່ອງດື່ມເອວກໍຮໍຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເວົ້າພາສາຕ່າງປະເທດໄດ້ດີຂື້ນ ແທ້ຫຼືບໍ່ ??

ໃຜທີ່ກຳລັງພະຍາຍາມທີ່ຈະຝຶກພາສາຢູ່ລະກໍ່ລອງເບີ່ງຫາເບຍຈັກປອງໜື່ງ ຫຼື ວາຍຈັກແກ້ວອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າສາມາດເວົ້າພາສາເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ງ່າຍຂື້ນ, ຫຼາຍຄົນເຊື່ອວ່າການດື່ມເຄື່ອງດື່ມເອວກໍຮໍຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການເວົ້າພາສາຕ່າງປະເທດໄດ້ດີຂື້ນ ນັ້ນເປັນເລື່ອງແທ້ ຫຼື ເປັນພຽງຂໍ້ອ້າງໃນການດື່ມເອວກໍຮໍກັນແທ້ ??

Image result for การดื่มเอว กอฮอ

ເພື່ອທີ່ຈະຕອບຄຳຖາມນີ້ ນັກວິໄຈຊາວອັງກິດ ແລະ ຊາວດັຕຊ໌ ຈື່ງໄດ້ເຮັດການທົດລອງໃນອາສາສະໝັກ 50 ຄົນ, ທີ່ເວົ້າພາສາເຢຍລະມັນ ທີ່ກຳລັງສຶກສາໃນມະຫາວິທະຍາໄລ Maastricht ເນເທີແລນ ອາສາສະໝັກທຸກຄົນເຄີຍຜ່ານການຮຽນການສອນເປັນພາສາດັຕຊ໌ ແລະ ຫາກໍ່ຜ່ານການສອບເສັງການໃຊ້ພາສາເມື່ອໄວໆນີ້.

ແຕ່ລະຄົນຈະຖືກຖາມປະໂຫຍກສົນທະນາທົ່ວໄປໃນເວລາ 2 ນາທີເປັນພາສາດັຕຊ໌ໂດຍເຈົ້າຂອງພາສາ, ກ່ອນຈະເລີ່ມສົນທະນາອາສາສະໝັກຈະຖືກແບ່ງກຸ່ມຄື ກຸ່ມທີ່ດື່ມນໍ້າລ້າໆ ກັບ ກຸ່ມທີ່ດື່ມເຄື່ອງດື່ມເອວກໍຮໍ ໂດຍປະລິມານເຄື່ອງດື່ມຈະແປຜັນຕາມນ້ຳໜັກຕອງແຕ່ລະຄົນ, ການສົນທະນາຈະຖືກບັນທຶກ ແລະ ປະເມີນໂດຍເຈົ້າຂອງພາສາໂດຍພວກເຂົາຈະບໍ່ຮູ້ວ່າອາສາສະໝັກຄົນໃດໄດ້ດື່ມເອວກໍຮໍ ແລະ ເມື່ອສີ້ນສຸດານສົນທະນາອາສາສະໝັກຈະຕ້ອງປະເມີນທັກສະຂອງຕົນເອງນຳ.

Image result for สนทนาการดื่มเอว กอฮอ

ຜົນການທົດລອງພົບວ່າຜູ້ທີ່ດື່ມເຄື່ອງດື່ມເອວກໍຮໍໄດ້ຮັບການປະເມີນຈາກເຈົ້າຂອງພາສາໂດຍລວມວ່າ ພວກເຂົາມີການໃຊ້ສຳນຽງທີ່ດີ ແລະ ໃຊ້ຄຳໄດ້ຄ່ອງແຄ້ວກວ່າຜູ້ດື່ມນໍ້າລ້າສ່ວນຄະແນນທາງດ້ານຫຼັກໄວຍະກອນ ແລະ ຄຳສັບບໍ່ຕ່າງກັນຫຼາຍປານໃດຄືກັນກັບການປະເມີນຕົນເອງທັງສອງກຸ່ມໃນຄະແນນປະເມີນຕົນອງບໍ່ຕ່າງກັນ.

ປະໂຫຍດໃນການດື່ມ ເຄື່ອງດື່ມເອວກໍຮໍໃນປະລິມານໜ້ອຍ-ປານກາງຈະເຂົ້າໄປຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຈົ້າເອົາຊະນະຄວາມກັງວົນໃຈ ຫຼື ຄວາມລັງເລທີ່ຈະເວົ້າພາສາເຫຼົ່ານັ້ນອອກມາໄດ້ເປັນຢ່າງດີເລີຍ, ນັ້ນຈື່ງເຮັດໃຫ້ເຈົ້າສາມາດທີ່ຈະເວົ້າສຳນຽງເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ຢ່າງເປັນທຳມະຊາດຫຼາຍຂື້ນແຕ່ໃນທາງກັບກັນຫາກວ່າດື່ມເຄື່ອງດື່ມເອວກໍຮໍໃນປະລິມານຫຼາຍເກີນໄປເອວກໍຮໍຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ການຮັບຮູ້, ການເຄື່ອນໄຫວ, ຄວາມຊົງຈຳ ແລະ ຄວາມມີສະຕິ, ນັ້ນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເວົ້າໄດ້ຊັດເຈນ ແລະ ໄດ້ຜົນລັບທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບສີ່ງທີ່ເຈົ້າຄິດໄວ້.

ເຖິງແມ່ນວ່າໃນງານວິໄຈນີ້ອາສາສະໝັກຈະຮູ້ວ່າພວກເຂົາດື່ມອັນໃດເຂົ້າໄປ ແລະ ມັນອາດມີຜົນທາງດ້ານຈິດຕະວິທະຍາຂອງອາສາສະໝັກແຕ່ງານວິໄຈໂຕນີ້ກໍ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເອວກໍຮໍໃນປະລິມານທີ່ພໍເໝາະຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການເວົ້າພາສາຕ່າງປະເທດໄດ້ແທ້ແນ່ນອນ.

ທີ່ມາ => https://www.beartai.com/news/sci-news/299472

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s