ປະເທດຈີນປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນການທົດລອງໂທລະບົບ 5G ຄັ້ງແລກຂອງໂລກ…!!!

ໄຊນ່າ ຍູນິຄອມ ສາຂາກວາງຕຸ້ງ ແລະ ແຊດທີອີ ໄດ້ເຮັດການທົດລອງການໂທຜ່ານລະບົບ 5G ເປັນຄັ້ງແລກຂອງໂລກໂດຍໃຊ້ສະມາດໂຟນຕົ້ນແບບ 5G ຂອງແຊດທີອີໃນການທົດລອງພາກສະໜາມທີ່ເມືອງເຊີນເຈີ້ນ, ນອກຈາກນີ້ ການທົດລອງດັ່ງກ່າວຍັງລວມເຖິງການທົດລອງການໃຊ້ງານແທ້ຂອງບໍລິການຕ່າງໆ. ຢ່າງການໂທລົມແບບກຸ່ມຜ່ານ Wechat, ວິດີໂອອອນໄລ ແລະ ເວັບບາວເຊີອີກດ້ວຍ.

Image result for 5g china wechatImage result for 5g china wechat

ຄວາມສຳເລັດຄັ້ງນີເຮັດໃຫ້ສະໜາມທົດລອງທີ່ເມືອງເຊິນເຈີ້ນຂອງ ໄຊນ່າ ຍູນິຄອມ ກາຍເປັນສະໜາມທົດລອງເຊິງພານິດແຫ່ງແລກຂອງໂລກທີ່ເຮັດການໂທໃນໂຫມດ NSA ເປັນຄັ້ງແລກ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານ 3GPP Rel-15 ນອກນີ້, ເຊີນເຈີ້ນເຊີງໄດ້ຮັບການຂະໜານນາມວ່າ “ເມືອງແຫ່ງນະວັດຕະກຳ” ຖືເປັນໜື່ງໃນເມືອງນຳລອງ 5G ອັນດັບຕົ້ນໆ ຂອງໄຊນ່າ ຍູນິຄອມ

Related image

ໂດຍສະໜາມທົດລອງທີ່ເຊີນເຈີ້ນຖືກໃຊ້ເຮັດການທົດລອງໃນຫຼາຍໄລຍະເພື່ອຍືນຍັນຂີດຄວາມສາມາດດ້ານເຄືອຂ່າຍຂອງອຸປະກອນເຄືອຂ່າຍ 5G ຕະຫຼອດຈົນບໍລິການພິເສດ, ການໂຮມມີ່ງ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງໂຄງຂ່າຍ ແລະ ການຮັບຮອງບໍລິການຕ່າງໆ ທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ ຊື່ງຖືເປັນການວາງຮາກຖານທີ່ແຂງແກ່ງສຳລັບການກໍ່ສ້າງເຄືອຂ່າຍ 5G ເຊິງພານິດຢ່າງເຕັມຮູບແບບ.

ທີ່ມາ => https://www.smartsme.co.th/content/111267

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s