Jack Ma ເຕືອນຄົນລຸ້ນໃໝ່ “ວຽກທຳອິດສຳຄັນທີ່ສຸດ ແລະ…”

ວຽກທໍາອິດຂອງເຈົ້າເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນ ເຖິງວ່າມັນຈະບໍ່ແມ່ນອາຊີບໃນຝັນຂອງເຈົ້າ ຫຼືວ່າເຈົ້າບໍ່ມັກມັນກໍຕາມ”

Jack Ma ໄດ້ເວົ້າກ່ອນທີ່ຈະເສີມວ່າ “ແຕ່ວຽກທໍາອິດຂອງເຈົ້າຄືບ່ອນທີ່ເຈົ້າສາມາດຮຽນຮູ້ໄດ້ຈາກຄົນອື່ນ ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບຕົວເອງຫຼາຍຂຶ້ນ”

“ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເປັນບໍລິສັດທີ່ມີຊື່ສຽງ ແຕ່ເຈົ້າຕ້ອງຊອກຫາເຈົ້ານາຍທີ່ດີ ທີ່ສອນໃຫ້ເຈົ້າເປັນຄົນທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະເຮັດສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດ ແລະເຈົ້າຈະຕ້ອງຢູ່ບ່ອນນັ້ນຕໍ່”


ນີ້ຄືສ່ວນໜຶ່ງຈາກບົດປາໄສຂອງລາວ “ໃຫ້ສາບານກັບຕົວເອງວ່າ ເຈົ້າຈະຢູ່ບ່ອນນີ້ໃຫ້ຄົບ 3 ປີ” ເພາະນັ້ນຈະເປັນຊ່ວງທີ່ເຈົ້າຈະໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມືເພື່ອບອກກັບຕົວເອງວ່າ ຄວາມສາມາດທີ່ທີ່ແທ້ຈິງຂອງເຈົ້າຄືຫຍັງກັນແທ້ ແລະຈະເອົາຄວາມສາມາດນັ້ນໄປຕໍ່ຍອດຫຍັງຕໍ່ໄດ້ແດ່.

Jack Ma ຢູ່ໃນວົງການ e-commerce ຍັກໃຫຍ່ຂອງຈີນມາດົນ ແລະລາວພົບວ່າ ໃນຊ່ວງຫຼັງໆ “ຄຸນລຸ້ນໃໝ່” ລາອອກຈາກວຽກໄວເກີນໄປ…ໄວຈົນບໍ່ມີເວລາທີ່ຈະປັບໂຕໃຫ້ເຂົ້າກັບສິ່ງທີ່ເຮັດຢູ່ ເຊິ່ງນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ດີ ຈົນລາວເວົ້າວ່າ “ຂ້ອຍເຫັນຄວາມຫຼົ້ມເຫຼວທີ່ເກິີດຂຶ້ນກັບຕົວຂອງພວກເຂົາ”


ຄໍາແນະນະຂອງ Ma ນີ້ມາຈາກປະສົບການຂອງລາວເອງ. ຕອນທີ່ເລີ່ມອາຊີບຂອງລາວ ລາວກໍເປັນຄູສອນພາສາອັງກິດໂຮງຮຽນແຫ່ງໜຶ່ງໃນເມືອງຫັງໂຈ ກ່ອນທີ່ຈະລວມໂຕກັບກຸ່ມຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Alibaba ໃນຊ່ວງທ້າຍປີ 90 ເພື່ອສ້າງບໍລິສັດທີ່ຍິ່ງທີ່ສຸດໃນໂລກ.

“ໜຶ່ງໃນເຫດຜົນທີ່ຂ້ອຍລອດຢູ່ໃນທຸລະກິດນີ້ຫຼາຍກວ່າ 20 ປີ ກໍເພາະວ່າ ຂ້ອຍເຕີຍເປັນຄູມາກອ່ນ”

Jack Ma ເວົ້າພ້ອມກັບອະທິບາຍວ່າ ການທີ່ລາວເປັນຄູມາກ່ອນ ເຮັດໃຫ້ລາວສາມາດບອກໄດ້ວ່າ ຄົນໃດຄືຄົນທີ່ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ແນະນຳໃຫ້ພວກເຂົາເກັ່ງຂຶ້ນໄປອີກໄດ້. ດ້ວຍຄວາມສາມາດນີ້ ເຮັດໃຫ້ລາວສ້າງທີມຂອງ Alibaba ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງແບບທີ່ເຮົາເຫັນກັນໃນປັດຈຸບັນນີ້.


ທີ່ມາ: ohsarah.com

www.brandbuffet.in.th

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s