Bill Gates, Warren Buffets ແລະ Richard Brason ບອກຄວາມໝາຍ “ຄວາມສຳເລັດ” ຄ້າຍຄືກັນ ແບບບໍ່ໄດ້ນັດໝາຍກັນ.

Bill Gates, Warren Buffets ແລະ Richard Brason ເປັນ 3 ບຸກທີ່ມີວາມມັ່ງຄັ່ງອັນດັບຕົ້ນໆ ຂອງໂລກໃນມື້ນີ, ພວກເຂົາຂື້ນຊື່ວ່າເປັນບຸກຄົນພັນລ້ານ (ຫຼຽນ) ຫຼື Billionire ໃນຂະນະທີ່ Bill Gates ຜູ້ນຳໂດ່ງດັງດ້ວຍຊັບສິນສຸດທິປະມານ 91,500 ລ້ານຫຼຽນ ແລະ ຖືກຄາດການວ່າເຂົາອາດຈະກາຍເປັນ Trillionaire ຫຼື ບຸກຄົນພັນລ້ານຄົນແລກຂອງໂລກໃນອີກ 25 ປີຂ້າງໜ້າ. ແຕ່ທັງ 3 ກັບມີຄວາມເຫັນ ແລະ ກຣາລັງຕີເລື່ອງ “ຄວາມສຳເລັດ” ທີ່ຄ້າຍກັນ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງຄວາມສຳເລັດຂອງທັງ 3 “ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງປະລິມານເງິນ”

Bill Gates ແລະ Warren Buffets

Bill Gates ເຄີຍຖືກຖາມຈາກແຟນຄຣັບໃນຄໍລຳ້ Reddit’s Ark Me any Thing ໃນຊ່ວງຂອງ Bill Gates ວ່າຄວາມໝາຍຂອງ ຄວາມສຳເລັດສຳລັບ Bill Gates ແມ່ນຫຍັງ ? ແລະ ລາວໄດ້ຕອບໂດຍຈັບແນວຄວາມຄິດຂອງ Warren Buffets ຜູ້ເປັນໜື່ງໃນໝູ່ສະນິດຂອງລາວວ່າ…

“…Warren Buffets has always said the measure is whether the people close to you are happy and love you…”

ແປວ່າ “… ວໍເຮັນ ບັບເຟສ ມັກບອກສະເໝີວ່າໂຕຊີ້ວັດຄວາມສຳເລັດນັ້ນຄື ຄວາມຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມສຸກ ແລະ ຄວາມຮັກທີ່ຄົນຮອບຕົວມີຕໍ່ເຈົ້າ….”

Bill Gates ໄດ້ກ່າວເສີມວ່າ…

“… It is also nice to feel like you made a difference – inventing something or raising kids or helping people in need…”

ແປວ່າ “…ເຈົ້າຈະຮູ້ສຶກມີຄວາມສຸກທີ່ໄດ້ເຮັດສີ່ງທີ່ແຕກຕ່າງ (ຢ່າງມີຄຸນຄ່າໃຫແກ່ໂລກນີ້), ການໄດ້ສ້າງບາງສີ່ງບາງຢ່າງເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທີ່ຕ້ອງການ ການໄດ້ລ້ຽງເດັກນ້ອຍໆໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ ( ເປັນຄົນດີ) ….”

ຫຼືອີກໃນໜື່ງ Bill Gates ເຫັນວ່າ ຄວາມສຸກເກີດຈາກການໄດ້ເຮັດສີ່ງທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຜູ້ອື່ນບໍ່ແມ່ນເພື່ອໂຕເອງ ແລະ ການເຮັດສີ່ງທີ່ມີປະໂຫຍດຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ອື່ນມີຄວາມສຸກ ແລະ ຮັກຄັງໃຄ່ໃນຕົວເຈົ້າ. ຊື່ງຍ້ອນກັບໄປທັດສະນະຄະຕິຂອງ Warren Buffets ໃນຕອນແລກ.

Bill Gates ເສີມວ່າການເກີດມາ ແລະ ໄດ້ສ້າງ Microsoft ນັ້ນເປັນເລື່ອງຍີ່ງໃຫຍ່ທີ່ລາວໄດ້ເຮັດໃນຊີວິດນີ້ແລ້ວ, ນອກຈາກນັ້ນລາວຍັງກໍ່ຕັ້ງມູນິທິ The bill and Melinda Gates Foundation, ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສະມາຊິກ Giving Plesge, ແລະ ຍັງໄດ້ຮ່ວມກິດຈະການການກຸສົນຫຼາຍໆລວມມູນຄ່າຫຼາຍພັນລ້ານຫຼຽນສະຫາລັດ. ໃນຂະນະທີ່ Warren Buffets ເອງກໍ່ບໍລິຈາກເງິນເພື່ອການກຸສົນເປັນຈຳນວນມະຫາສານເຊັ່ນກັນ.

Richard Brason

ທາງດ້ານ Richard Brason ເຄີຍຂຽນບົດຄວາມຊື່ My Metric for success ? Happiness LinkedIn ເມື່ອ 20 ເມສາ 20136 ວ່າ…

“… Too many people measure how successful they are by how much money they make or the people that they associate with. In my opinion, ture success should be measured by how happ you are…”

ແປວ່າ “…ຄົນຈຳນວນຫຼາຍມັກວັດຄວາມສຳເລັດກັນທີ່ຈຳນວນເງິນທີ່ເຂົາມີ ຫຼືສາມາດຈະຫາມາໄດ້ ລວມໄປເຖິງປະເພດຂອງຄອນເນ່ຊັນທີ່ພວກເຂົາເຂົ້າຮ່ວມສະມາຄົມນຳອີກ, ແຕ່ສຳລັບຂ້ອຍຄວາມສຳເລັດທີ່ແທ້ຈີງວັດຈາກຄວາມຮູ້ສືກເປັນສຸກໃຈ..”

ນອກຈາກນັ້ນ Richard Brason ຍັງເຫັນຕົງກັນເລື່ອງຄວາມສຸກເກີດຈາກການສ້າງປະໂຫຍດໄວ້ບົດຄວາມຊື່ງເປັນຄວາມເຫັນຄ້າຍກັນກັບ Bill Gates ໂດຍບໍ່ໄດ້ນັດໝາຍກັນເລີຍ.

“…It’s a common misconception that money is every entrepreneur’s metric for success. It’s not, and nor should it be. I’ve never gone into business to make money. Every virgin product and service has been made into a reality to make a positive difference in people’s lives,

“ And by focusing on the happiness of our customers, we have been able to build a successful group of companies. If you do good and have fun, the money will come…”

ແປວ່າ “..ຄົນທົ່ວໄປທີ່ເບີ່ງຈາກຂ້າງນອກມີໂອກາດເຂົ້າໃຈ (ຜິດ) ວ່ານັກທຸລະກິດທຸກຄົນມຸ້ງວັດຄວາມສຳເລັດຈາກການມີເງິນ ແຕ່ບໍ່ສະເໝີໄປ ແລະ ບໍ່ຄວນຄິດເຊັ່ນນັ້ນກໍຈະດີເພາະສຳລັບຂ້ອຍ ບໍ່ໄດ້ກ້າວເຂົ້າມາເຮັດທຸລະກິດດ້ວຍຫົວຄິດທີ່ຈະລວຍເທົ່ານັ້ນ. ຜະລິດຕະພັນ Virgin ຖືກສ້າງຂື້ນມາເທີງໂລກເພື່ອປະໂຫຍດແກ່ຊີວິດຂອງຜູ້ຄົນ,

ແລະ ການໂຟກັດທີ່ຄວາມສຸກຂອງລູກຄ້າ ເຈົ້າກໍ່ຈະປະສົບຄວາມສຳເລັດ ຖ້າເຈົ້າເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າໄດ້ດີ ແລະ ມ່ວນກັບມັນ ເງິນກໍຈະຕາມມາເອງ…”

ສະຫຼຸບ

ຖ້າຈຸດທີ່ເຈົ້າບໍ່ມີເງິນ ແນວຄິດຂອງຄົນລວຍເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະຟັງເບີ່ງເປັນເລື່ອງທີ່ຈັບຕ້ອງໄດ້ຍາກ, ແຕ່ນັກທຸລະກິດເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ອີກຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍທົ່ວໂລກລ້ວນເຄີຍຜ່ານຊ່ວງເວລາທີ່ຍາກຈົນຂາດແຄນມາກ່ອນ.

ແລະ ເພາະພວກເຂົາໄດ້ສຳພັດທັງຊ່ວງເວລາທີບໍ່ມີເງິນ ແລະ ຊ່ວງເວລາທີ່ມີເງິນເຫຼືອລົ້ນເຂົາຈື່ງສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ເງິນເປັນປັດໄຈໃນການດຳລົງຊີບທີ່ຈຳເປັນຈົນກະທັ້ງເຖິງຈຸດໜື່ງເຈົ້າມີເງິນຫຼາຍເກີນກວ່າຄວາມຈຳເປັນໃນການດຳລົງຊີບພື້ນຖານ, ເຈົ້າຈະເຂົ້າໃຈເອງວ່າ ມັນຍັງມີອີກຂັ້ນຂອງຄວາມສຸກ ທີ່ຢູ່ເໜືອເງິນຂື້ນໄປອີກ.

ທີ່ມາ=> https://www.ceoblog.co/three-top-entrepreneur-agree-of-success

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s