9 ວິທີ ທີ່ສາມາດແກ້ “ເມົາຄ້າງ” ໄດ້.

ທຸກມື້ນີ້ ຫຼາຍໆຄົນອາດຈະຄຸ້ນກັບຄຳວ່າ “ເມົາຄ້າງ” ທີ່ມີຄວາມໝາຍດຽວກັນກັບຄຳວ່າ “ແຮ້ງ” ຊື່ງແຕ່ກ່ອນມາຈາກຄຳວ່າ “hangover’’  ທີ່ໝາຍເຖິງການດື່ມເຄື່ອງດື່ມເອວກໍຮໍໝັກເກີນໄປ ຈົນເຈັບຫົວ, ມືນຕື້ບ, ປຸ້ນທ້ອງ, ຮູ້ສືກປວດຮາກແຕ່ຮາກບໍ່ອອກ, ລຸກບໍ່ໄດ້ ຫຼື ຖ້າລຸກໄດ້ກໍ່ອ່ອນເພຍ. ມື້ພວກເຮົາມີວິທີ “ແກ້ເມົາຄ້າງ” ຫຼື “ແກ້ແຮ້ງ” ມາແນະນຳເພື່ອຄວາມສຳລານບານໃຈທັງຕອນທີ່ດື່ມ ແລະ ຫຼັງການດື່ມ ເນັ້ນທີ່ “ຂອງກິນ” ເປັນຫຼັກ.

  1. ເຄື່ອງດື່ມວິຕາມິນ: ເຄື່ອງດື່ມແບບນີ້ສາມາດຊື້ໄດ້ຕາມຮ້ານຄ້າ ຫຼື ຮ້ານຂາຍຢາທົ່ວໄປ ມື້ໃດຮູ້ຕົວວ່າຕ້ອງອອກໄປເຮັດວຽກສັງຄົມ ແລະ ຕ້ອງດື່ມໜັກໆແທ້ຄວນຫາມາກຽມໄວ້, ເນື່ອງຈາກເຄື່ອງດື່ມນີ້ຈະປະກອບໄປດ້ວຍວິຕາມິນບີ ແລະ ວິຕາມິນຊີ ຊ່ວຍຫຼຸດອາການເມົາຄ້າງ ແລະ ອາການປວດຫົວໄດ້. ນອກຈາກນີ້ສີ່ງທີ່ຄວນເຮັດຄືດື່ມນໍ້າລ້າຄວບຄູ່ກັນໄປນຳ ເພາະຫຼັງຈາກດື່ມໜັກຮ່າງກາຍມີໂອກາດສູນເສຍນໍ້າອອກໄປຫຼາຍ.
  2. ນຳ້ສົ້ມຄັ້ນ, ໄຂ່ຕົ້ມ ແລະ ຂະໜົມປັງ: ນຳ້ສົ້ມຄັ້ນຂື້ນຊື່ວ່າເປັນເຄື່ອງດື່ມແກ້ແຮ້ງແບບບ້ານໆ ມາແຕ່ດົນນານແລ້ວເພາະວິຕາມິນຊີຫຼຸດອາການວິນຫົວໄດ້ ແລະ ຍັງມີນຳ້ຊ່ວຍຊົດເຊີຍພາວະຂາດນຳ້ຫຼັງການດື່ມໜັກ, ສ່ວນໄຂ່ຕົ້ມມີໂປຼຕິນເຮັດໜ້າທີ່ຈັບສານພິດໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ຂະໜົມປັງຈະຊ່ວຍໃນການດູດຂັບສານພິດປ້ອງກັນການຮາກໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.
  3. ຢາລົດກົດປັບສົມດຸນ: ຫາກຮູ້ສຶກແສບທ້ອງຢ່າງຮຸ່ນແຮງຫຼັງດື່ມໜັກກໍ່ບໍ່ຕ້ອງແປກໃຈ ເພາະເອວກໍຮໍມີລິດເປັນກົດຈື່ງເຂົ້າໄປກັດກະເພາະ, ຢາລົດກົດທີ່ປະກອບດ້ວຍ ໂຊດຽມໄບຄາບໍເນັດຈະຊ່ວຍຄາຍຄວາມເປັນກົດ ຄືນສົມດຸນໃຫ້ຮ່າງກາຍ ແລະ ບັນເທົາຄວາມເຈັບປວດລົງໄປໄດ້, ທັງນີ້ຄວນດື່ມນຳ້ລ້າຄວບຄູ່ໄປນຳ ເພາະຈະຊ່ວຍລົດກົດໃນກະເພາະອາຫານໄດ້ອີກທາງໜື່ງ.
  4. ກາເຟແຮງໆຈັກຈອກໜື່ງ: ກາເຟເປັນສູດແກ້ແຮ້ງທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຈາກນັກດື່ມທົ່ວໂລກ ສີ່ງທີ່ຊ່ວຍແກ້ອາການເມົາຄ້າງຄືຄວາມຂົມ, ດັ່ງນັ້ນແທນທີ່ຈະດື່ມກາເຟໃສ່ນົມຈອກໃຫຍ່ທີ່ບໍ່ຂົມເລີຍ ຄວນປ່ຽນເປັນເອສເພສໂຊ່ຈອກນ້ອຍແທນ ເພາະຄາເຟອິນໃນກາເຟຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມດັນໃນກະແສເລືອດເຮັດໃຫ້ເອວກໍຮໍອອກຈາກກະແສເລືອດໄດ້ໄວຂື້ນ ແລະ ຍັງກະຕຸ້ນໃຫ້ຟື້ນຈາກອາການມຶນ ແລະ ເຈັບຫົວໄດ້ນຳອີກ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ບໍ່ຄວນດື່ມໃນປະລິມານທີ່ຫຼາຍຈົນເກີນໄປ.
  5. ເກືອແຮ່ແກ້ກະຫາຍ: ຫຼັງຈາກການດື່ມຢ່າງໜັກໜ່ວງເຮົາມັກບໍ່ຮູ້ສຶກວ່າຮ່າງກາຍສູນເສຍນຳ້ໄປຫຼາຍເພາະເອວກໍຮໍເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກແບບນັ້ນ ແຕ່ການທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງຂັບເອວກໍຮໍອອກໄປກໍ່ຕ້ອງໃຊ້ນຳ້ຈຳນວນຫຼາຍກວ່າທີ່ໄດ້ຮັບເຂົ້າໄປເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂາດນຳ້ແທ້ໆ ເກືອແຮ່ຊະນິດລະລາຍນຳ້ທີ່ມີຂາຍຕາມຮ້ານຂາຍຢາຈະຊ່ວຍຟື້ນຟູອາການຂາດນຳ້ ແຕ່ຄວນຈິບໝົດມື້ເພື່ອເຕີມນຳ້ໃນຮ່າງກາຍຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ແລະ ເຮັດໃຫ້ລະບົບຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍທຳງານໄດ້ດີຂື້ນ.
  6. ຢາແກ້ເຈັບຫົວ: ເມື່ອມີອາການແຮ້ງຄົນສ່ວນໃຫຍ່ມັກຈະເຈັບຫົວ ທາງແກ້ທີ່ໄວທັນໃຈຄືຫາຢາແກ້ເຈັບຫົວມາຮັບປະທານເຊັ່ນ: ຫຼັງຈາກດື່ມສັງສັນແລ້ວຮຽບຮ້ອຍກໍຈະກິນຢາແກ້ເຈັບຫົວເມັດໜື່ງດັກໄວ້ກ່ອນທີ່ຈະເຈັບຫົວໃນມື້ອື່ນ ແລ້ວນອນພັກຜ່ອນກໍ່ຈະຊ່ວຍໄດ້ຫຼາຍ, ແຕ່ຢ່າກິນເກີນຂະໜາດເດັດຂາດ ເພາະເປັນອັນຕະລາຍເຖິງເສຍຊີວິດກັນເລີຍ.
  7. ອອກກຳລັງກາຍຂັບເອວກໍຮໍ: ບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງການເຂົ້າຍິມໄປອອກກຳລັງກາຍແບບເຕັມສູດ ພຽງແລ່ນໜ້ອຍໜື່ງ, ວິດພື້ນໜ້ອຍໜື່ງ ໃຫ້ເຫື່ອອອກກໍ່ພໍເພາະເຫື່ອຈະຂັບເອວກໍຮໍອອກມາ. ຈາກນັ້ນຊົດເຊີຍເຫື່ອທີ່ເສຍໄປດ້ວຍເກືອແຮ່ທີ່ບໍ່ມີນຳ້ຕານເພື່ອຄືນຄວາມສົດຊື່ນໃຫ້ຮ່າງກາຍ.
  8. ນຳ້ຂີງ: ເຄື່ອງດື່ມທີ່ຊ່ວຍເລື່ອງລະບົບຫາຍໃຈ ໂດຍປົກກະຕິເມື່ອເຮົາກີນຂອງເຜັດຮ້ອນຈະຊ່ວຍໃຫ້ດັງ ແລະ ຫຼອດລົມໂລ່ງສະບາຍ, ນອກຈາກລະບົບຫາຍໃຈ ນຳ້ຂີງອຸ່ນໆຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຟື້ນຈາກອາການເຈັບຫົວ ແລະ ຊ່ວຍໃນເລື່ອງຂອງລະບົບຂັບຖ່າຍໃຫ້ຂັບເອົາເອວກໍຮໍອອກມາໄດ້ດີຂື້ນ.
  9. ກ້ວຍຫອມ: ສຸດຍອດອາຫານອີກຊະນິດໜື່ງຂອງນັກດື່ມເພາະຊ່ວຍຢຽວຢາອາການເມົາຄ້າງໄດ້ເປັນຢ່າງດີ, ເນື່ອງຈາກໂພແທສຊ່ຽມທີ່ຢູ່ໃນກ້ວຍຊ່ວຍປ້ອງກັນພາວະຂາດນຳ້ ແລະ ຊ່ວຍເຄືອບກະເພາະໄປໃນຕົວ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍດູດຊືມເອວກໍຮໍໜ້ອຍລົງ ແລະ ຂັບເອວກໍຮໍອອກມາໄດ້ຢ່າງໄວຂື້ນ.

ແຕ່ລະຂໍ້ເຮັດບໍ່ຍາກ ແລະ ໄດ້ຜົນກັນມາຫຼາຍແລ້ວແຕ່ທາງທີ່ດີ ແລະ ເປັນຜົນດີຕໍ່ສຸຂະພາບຢ່າງແທ້ຈີງຄືດື່ມພໍປະມານ, ເນັ້ນບັນຍາກາດແຫ່ງມິດຕະພາບ ແລະ ການໂອ໋ລົມກັນໃນວົງສຸລາ. ຢ່າໃຫ້ເຖິງຂັ້ນເມົາຄ້າງແລ້ວຕ້ອງມາຫາທາງແກ້ໃນພາຍຫຼັງຈະດີກວ່າ ເພາະຖ້າດື່ມໜັກຈົນເມົາຄ້າງຕະຫຼອດເຖິງສິແກ້ໄດ້ແຕ່ອາດມີໂລກໄພຢ່າງອື່ນທີ່ແກ້ບໍ່ໄດ້ ຫຼື ແກ້ຍາກຕິດມານຳ ບ່ອນນັ້ນແຫລະທີ່ຄວນຮູ້ ແລະ ຕ້ອງລະວັງ.

ທີ່ມາ => https://www.sanook.com/men/15921/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s