ແຄັດເທີຣີນ ( Katherine ) “ເດັກນ້ອຍມະຫັດສະຈັນ”

ເດັກນ້ອຍ ອາຍຸ 5 ປີ ກໍາລັງນັ່ງເບິ່ງສາລະຄະດີ ກ່ຽວກັບທະວີບ ອາຟຣິກາ ໃນສາລະຄະດີ ມີຕອນໜຶ່ງກ່າວວ່າ… ທຸກໆ 30 ວິນາທີ ຈະມີເດັກນ້ອຍ 1 ຄົນຕາຍ ຍ້ອນໂລກໄຂ້ ມາລາເຣຍ.

ໃນເວລາທີ່ນັ່ງກິນເຂົ້າຢູ່ກັບພໍ່ແມ່ ເດັກນ້ອຍກໍ່ເລີ່ມນັບນິ້ວມື 1-2-3-4…ເມື່ອນັບຮອດເລກ 30 ເດັກນ້ອຍ ກໍ່ເລີ່ມຕົກໃຈ …!! ແລ້ວເອີ້ນບອກແມ່ລາວວ່າ:
“ແມ່ເອີ້ຍ ເດັກນ້ອຍອາຟຣິກກາ ຕາຍໄປແລ້ວ 1 ຄົນ ເຮົາຕ້ອງເຮັດຫຍັງຈັກຢ່າງ”

ແມ່ເດັກນ້ອຍ ຍ່າງໄປຫາຂໍ້ມູນໃນໂລກອິນເຕີເນັດ ແລ້ວບອກລູກວ່າ … “ມາລາເຣຍ ເປັນໂລກທີ່ອັນຕະລາຍ ເດັກນ້ອຍ ເມື່ອເປັນໂລກນີ້ ມີແນວໂນ້ມເສຍຊີວິດສູງ”

ແລ້ວເປັນຫຍັງ ຈຶ່ງເກີດເປັນໂລກມາລາເຣຍໄດ້…? “ມາລາເຣຍຕິດຕໍ່ໂດຍຍຸງ ຢູ່ທີ່ທະວີບອາຟຣິກາ ແມ່ນມີຍຸງຫຼາຍ”

ແລ້ວຕ້ອງເຮັດແນວໃດດີ…? ຕອນນີ້ມີມຸ້ງແຊ່ນໍ້າຢາກັນຍຸງ ເມື່ອມີສິ່ງນີ້ ກໍ່ຈະປ້ອງກັນຄົນ ບໍ່ໃຫ້ຖືກຍຸງກັດໄດ້”

ແລ້ວເປັນຫຍັງ ພວກເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ພາກັນໃຊ້ມຸ້ງແບບນີ້ ? “ມຸ້ງນີ້ແພງເກີນໄປ ສໍາຫຼັບພວກເຂົາ ທີ່ຈະຊື້ໄດ້ …”

“ບໍ່ໄດ້ແລ້ວ…!!! ພວກເຮົາຕ້ອງພາກັນເຮັດຫຍັງຈັກຢ່າງ” ເດັກນ້ອຍຊື່ ແຄັດເທີຣີນ ກ່າວ ດ້ວຍສີຫນ້າແບບເອົາຈິງເອົາຈັງ.

ຜ່ານໄປຫຼາຍມື້, ແມ່ໄດ້ຮັບໂທລະສັບ ຈາກຄູ ທາງໂຮງຮຽນ ອະນຸບານ ບອກວ່າ ແຄັດເທີຣີນ ບໍ່ໄດ້ຈ່າຍເງິນຊື້ຂະໜົມ

ແມ່ຖາມແຄັດເທີຣີນວ່າ ເງິນລູກໄປໃສ “ຖ້າລູກຢູ່ໂຮງຮຽນ ບໍ່ຊື້ຂະໜົມ ບໍ່ຊື້ຂອງຫຼິ້ນ ລູກສາມາດທ້ອນເງິນ ຊື້ມຸ້ງ ໄດ້ບໍ່ ?”

ແມ່ພາແຄັດເທີຣີນ ໄປຫ້າງຊັບພະສິນຄ້າ ໃຊ້ເງິນ 10 ໂດລ້າ ຊື້ມຸ້ງໃຫຍ່ໆ ອັນຫນຶ່ງ ພຽງພໍສໍາຫຼັບເດັກນ້ອຍ 4 ຄົນ ແລ້ວກໍ່ໂທໄປຫາອົງກອນການກຸສົນ ທີ່ເຮັດວຽກໃນທະວີບອັບຟຣິກກາ ວ່າຈະໃຫ້ສົ່ງມຸ້ງໄປໃຫ້ໄດ້ແນວໃດ

ບັງເອີນໄປພົບຫນ່ວຍງານຫນຶ່ງຊື່ວ່າ Nothing but net ທີ່ບໍ່ເອົາອັນອື່່ນ ນອກຈາກມຸ້ງ, ຫນ່ວຍງານນີ້ຈະສົ່ງມຸ້ງໄປໃຫ້ເດັກນ້ອຍອະຟຣິກາ ໂດຍສະເພາະ ແຄັດເທີຣີນ ຈຶ່ງຈັດການສົ່ງມຸ້ງໄປຫາຫນ່ວຍງານນີ້ ດ້ວຍມືຂອງລາວເອງ.

ຜ່ານໄປຫນຶ່ງອາທິດ ລາວໄດ້ຮັບຈົດໝາຍແຈ້ງຂອບໃຈ ຈາກໝ່ວຍງານນີ້ ໃນຈົດຫມາຍຂຽນວ່າ ລາວເປັນຜູ້ບໍລິຈາກ “ທີ່ມີອາຍຸນ້ອຍທີ່ສຸດ” ແລະ ບອກອີກວ່າ ຖ້າບໍລິຈາກ ມຸ້ງ 10 ດາງ ຈະໄດ້ຮັບໃບຍ້ອງຍໍ ຕື່ມອີກ.

ແຄັດເທີຣີນ ຊວນແມ່ລາວ ໄປເປີດທ້າຍລົດ ຂາຍປຶ້ມ, ເສື້ອ, ຂອງຫຼິ້ນເກົ່າ, ທີ່ລາວບໍ່ໄດ້ໃຊ້ແລ້ວ ເພື່ອຫາເງິນຊື້ມຸ້ງ ໄປບໍລິຈາກ ແຕ່ຂາຍເຄື່ອງບໍ່ຄ່ອຍດີ ລາວເລີຍຄິດວ່າ “ຕອນຂ້ອຍບໍລິຈາກມຸ້ງ ເຂົາເຈົ້າຈະໃຫ້ໃບຍ້ອງຍໍຂ້ອຍ. ຖ້າເປັນຈັງຊັ້ນ ບຸກຄົນໃດ ທີ່ຊ່ອຍຊື້ເຄື່ອງເກົ່າຈາກຂ້ອຍ ຫຼື ໃຫ້ເງິນຂ້ອຍ ກໍ່ຄວນຈະໄດ້ຮັບໃບຍ້ອງຍໍ ຄືກັບຂ້ອຍ”

ແລ້ວລາວກໍ່ເລີ້ມລົງມືເຮັດໃບຍ້ອງຍໍ ໂດຍໃຫ້ແມ່ລາວຊ່ວຍ ຊື້ອຸປະກອນ ໃຫ້ພໍ່ຊ່ວຍກະກຽມສະຖານທີ່ ໃຫ້ນ້ອງຊາຍລາວຊ່ວຍແຕ້ມຮູບຫົວໃຈແຫ່ງຄວາມຮັກ ໂດຍໃບຍ້ອງຍໍທຸກໃບ ມີລາຍມື ທີ່ຂຽນໂດຍ ແຄັດເທີຣີນ ວ່າ “ໃນນາມຂອງທ່ານ ພວກເຮົາໄດ້ຈັດຊື້ມຸ້ງ 1 ອັນ ສົ່ງໄປອາຟຣິກກາ” ແລະ ລົງທ້າຍດ້ວຍລາຍເຊັນ ຂອງລາວ.

ພຽງແຕ່ບໍລິຈາກ 10 ໂດລ້າສະຫະລັດ ຊື້ມຸ້ງ 1 ດາງ ກໍ່ຈະໄດ້ຮັບໃບຍ້ອງຍໍ ເມື່ອເພື່ອນບ້ານເຫັນໃບຍ້ອງຍໍຂອງລາວ ຮູ້ສຶກວ່າ ເປັນສິ່ງທີ່ນ່າຮັກ ແລະ ປະທັບໃຈຫາຍ. ຢູ່ມາບໍ່ດົນພໍເທົ່າໃດ ໃບຍ້ອງຍໍຂອງລາວ ກໍ່ຖືກແຈກອອກໄປ 10 ໃບ.

ລາວໄດ້ສົ່ງເງິນ ໄປທີ່ໝ່ວຍງານ Nothing but net ໝ່ວຍງານກໍ່ສົ່ງໃບຍ້ອງຍໍກັບມາຫາລາວ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງລາວ ເປັນ “ທູດແຫ່ງມຸ້ງ”. ຄົນທີ່ໝ່ວຍງານບອກລາວວ່າ ມຸ້ງທີ່ລາວບໍລິຈາກ ຈະຖືກສົ່ງໄປບ້ານແຫ່ງຫນຶ່ງ ຢູ່ປະເທດ “ການາ” ໃນຫມູ່ບ້ານແມ່ນມີປະຊາກອນ 550 ຄົນ “ໂອ໋ ແລ້ວມຸ້ງ 10 ດາງ ຈັງໃດມັນຈະພໍ ” ເດັກນ້ອຍກ່າວ ດ້ວຍສີຫນ້າ ຕົກໃຈ.

ເຮືອນທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບເຮືອນ ແຄັດເທີຣີນ ຍັງຊ່ວຍລາວ ເຮັດໃບຍ້ອງຍໍ ແລະ ກາຍເປັນທີມງານຂອງລາວ. ບາດຫຼວງໃນຊຸມຊົນ ເຊີນລາວ ໄປໂບດ ໃຫ້ເວົ້າໃນສິ່ງທີ່ລາວຢາກເຮັດ ພຽງ 3 ນາທີ ກໍ່ໄດ້ເງິນມາ 800 ໂດລ້າສະຫາລັດ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ເຮັດໃຫ້ລາວ ມີກໍາລັງໃຈຂຶ້ນມາ ແລະ ໄດ້ເດີນທາງໄປບັນຍາຍ ຢູ່ຫຼາຍໂບດ ຕອນລາວອາຍຸ 6 ປີ ໄດ້ຮັບເງິນບໍລິຈາກລວມແລ້ວ 6,316 ໂດລ້າສະຫາລັດ. ອົງການ Nothing but net ເອົາເລື່ອງລາວ ຂອງເດັກນ້ອຍຜູ້ນີ້ ໄປອອກລາຍການໂທລະພາບ ແລະ ເຮັດການປະຊາສໍາພັນການກຸສົນ ໃຫ້ອົງກອນ. ມີມື້ຫນຶ່ງ ລາວເຫັນ ແບັກແຮມ ອອກໂທລະພາບ ປະຊາສໍາພັນງານການກຸສົນນີ້ໃຫ້ ເດັກນ້ອຍ ລາວຈຶ່ງຕັດສິນໃຈ ເຮັດໃບຍ້ອງຍໍ ສົ່ງໄປໃຫ້ແບັກແຮມ. ຕໍ່ມາແບັກແຮມ ໄດ້ຖ່າຍຮູບໃບຍ້ອງຍໍ ລົງເພສ ສ່ວນໂຕຂອງລາວ, ເລື່່ອງລາວຂອງເດັກນ້ອຍ ຈຶ່ງແຜ່ກະຈາຍ ດັງໄປທົ່ວໂລກຢ່າງໄວວາ.

ແຄັດເທີຣີນ ໄດ້ຮັບຈົດຫມາຍ ຈາກໝູ່ບ້ານ ທີ່ລາວສົ່ງມຸ້ງໄປໃຫ້ ໃນຈົດໝາຍຂຽນວ່າ: “ຂອບໃຈສໍາຫຼັບມຸ້ງທີ່ສົ່ງມາ ພວກເຮົາເຫັນຮູບເຈົ້າແລ້ວ ເຈົ້ານ່າຮັກຫຼາຍ”

ແຄັດເທີຣີນ ດີໃຈຫຼາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ລາວ ມີກໍາລັງໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ ລາວ ພ້ອມທີມງານ ຮ່ວມກັນເຮັດໃບຍ້ອງຍໍ 100 ໃບ ສົ່ງໃຫ້ມະຫາເສດຖີທີ່ຕິດອັນດັບ ໃນວາລະສານ Forbe. 

ໃນນັ້ນ ມີໃບຫນຶ່ງຂຽນວ່າ ທ່ານ ບິວເກດ ທີ່ເຄົາລົບ, ບໍ່ມີມຸ້ງ ເດັກນ້ອຍອາຟຣິກກາ ຈະຕາຍ ເພາະມະລາເຣຍ ພວກເຂົາຕ້ອງການເງິນ ແຕ່ເງິນຢູ່ນໍາເຈົ້າ… ”

ໃນວັນທີ 5 ເດືອນພະຈິກ 2007 ມູນລະນິທິ ບິວເກດ ບໍລິຈາກເງິນ 3 ລ້ານໂດລ້າສະຫາລັດ ໃຫ້ອົງກອນ Nothing but net 

ບິວເກດບອກວ່າ: “ຂ້ອຍໄດ້ຮັບ ໃບຍ້ອງຍໍ ພ້ອມຈົດໝາຍສະບັບຫນຶ່ງ ບອກວ່າ ຖ້າຂ້ອຍບໍ່ເອົາເງິນອອກມາ ຊື້ມຸ້ງໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ຢູ່ອາຟຣິກກາ ເດັກນ້ອຍຈະຕາຍ…”

ປີ 2008 ມູນລະນິທິ ບິວເກດ ອອກເງິນຖ່າຍທໍາສາລະຄະດີ “ເດັກຊ່ວຍເດັກ” ແລະເຮັດໃຫ້ ແຄັດເທີຣີນ ໄດ້ມີໂອກາດ ໄປຢ້ຽມຢາມທະວີບອາຟຣິກກາ ເປັນຄັ້ງທໍາອິດ. ລາວເຫັນພວກເດັກນ້ອຍ ອາຟຣິກກາ ຂຽນຊື່ຂອງລາວ ໄວ້ເທິງມຸ້ງ. ພວກເຂົາເອີ້ນມຸ້ງຂອງພວກເຂົາວ່າ “ມຸ້ງຊ່ວຍຊີວິດ ແຄັດເທີຣີນ”

ຕອນແຄັດເທີຣີນ ອາຍຸໄດ້ 7 ປີ ລາວໄດ້ຊ່ວຍເດັກນ້ອຍ ຢູ່ທະວີບອາຟຣິກກາແລ້ວ 20,000 ຄົນ.

ແຄັດເທີຣີນ ກ່າວວ່າ: ຮີໂລ້ ຂອງແທ້ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີພະລັງພິເສດ ບໍ່ວ່າໃຜ ກໍ່ສາມາດປ່ຽນໂລກໝ່ວຍນີ້ ໃຫ້ເປັນຕາຢູ່ຂຶ້ນໄດ້ ທ່ານກໍ່ເຮັດໄດ້ ເລີ້ມລົງມືເລີຍ ”

ຂອບໃຈທີ່ມາ =>https://free.facebook.com/fm90laos/photos/a.816867768406485/2225394657553782

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s