ເລື່ອງນ້ອຍໆ ແຕ່ຈະພາເຈົ້າໄປສູ່ເປົ້າໝາຍທີ່ຍີ່ງໃຫຍ່ຂອງຊີວິດ

ເລື່ອງນ້ອຍໆ ບາງເລື່ອງແຕ່ຈະພາເຈົ້າໄປສູ່ເປົ້າໝາຍທີ່ຍີ່ງໃຫຍ່ ແລະ ມີຄວາມສຸກໄດ້ ບາງຄັ້ງຫຼາຍຄົນອາດຈະເບີ່ງຂ້າມເລື່ອງນ້ອຍໆ ໃນຊີວິດ ຈົນພາດເລື່ອງດີດີໄປຫຼາຍຄັ້ງ ເພາະຄົນເຮົາສ່ວນຫຼາຍໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ເບີ່ງຫາແຕ່ເລື່ອງໃຫຍ່ຫຼາຍເກີນໄປ ເປັນສາເຫດໃຫ້ຊີວິດຕ້ອງຄຽດ ແລະ ຄາດຫວັງກັບເລື່ອງລາວຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນ ບົດຄວາມຄວາມນີ້ເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ຄົນທີ່ເບີ່ງຂ້າມເລື່ອງນ້ອຍໆໃນຊີວິດໄປ ລອງກັບໄປໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບເລື່ອງນ້ອຍໆໃນຊີວິດແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າພົບຄວາມສຸກ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມສຸກທີ່ຍີ່ງໃຫຍ່ຢ່າງຢັ້ງຢືນໄດ້.

ມາເລີ່ມວາງແຜນຊີວິດກັບຂັ້ນຕອນນ້ອຍໆ ເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າວາງແຜນເປົ້າໝາຍຊີວິດແນວຄິດໃນການເລີ່ມຕົ້ນສ້າງເສັ້ນທາງຊີວິດຢ່າງມີເປົ້າໝາຍຕໍ່ໄປໃນອານາຄົດ.

  1. ເປົ້າໝາຍເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີ.

ປະຈຸບັນຄືເປັນເທນຄົນຮັກສຸຂະພາບ ການດຳເນີນຊີວິດຢ່າງມີເປົ້າໝາຍຕ້ອງເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການດູແລສຸຂະພາບຢ່າງຈີງຈັງດ້ວຍຄວາມໃສ່ໃຈ ໄດ້ແກ່ການ ລົດນໍ້າໜັກ, ການເລືອກຮັບປະທານອາຫານທີ່ດີທີ່ມີປະໂຫຍດທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ໂລກຮ້າຍ ແລະ ຄວາມຄຽດດ້ວຍຂັ້ນຕອນງ່າຍໆທີ່ເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້ ດັ່ງນີ້:

Image result for สุขภาพ

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ການຍ່າງຫຼີ້ນໃນທຸກມື້ ເລີ່ມຕົ້ນວາງແຜນການອອກກຳລັງກາຍດ້ວຍເພີ່ມການຍ່າງ ດ້ວຍວິທີຕ່າງໆທີ່ເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້ຢ່າງສະດວກໃນການໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນ ເຊັ່ນ: ກໍານົດວ່າຕ້ອງຍ່າງທຸກມືຫຼັງຮັບປະທານອາຫານມື້ລະ 10ນາທີ ທຸກມື້ຫຼັງອາຫານເປັນຕົ້ນ.

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ການເພີ່ມອາຫານປະເພດຜັກ, ໝາກໄມ້ໃນອາຫານທຸກມື້ ລອງປັບປ່ຽນເລື່ອງນິໃສການຮັບປະທາານອາຫານ ເລືອກອາຫານປະເພດມີຜັກ, ໝາກໄມ້ເພີ່ມຂື້ນ, ລົດອາຫານປະເພດນໍ້າຕານລົງ, ລອງຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ຫຼື ປຶກສາຜູ້ຊຽວຊານທາງດ້ານສຸຂະພາບເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ນຳມາປັບໃຊ້ກັບຕົນເອງໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ.

  1. ວາງແຜນທາງດ້ານການເງິນ

ການຕັ້ງເປົ້າໝາຍທາງດ້ານການເງິນຕັ້ງແຕ່ການຊໍາລະໜີ້ຢ່າງຈີງຈັງ ເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານການເງິນດ້ວຍຂັ້ນຕອນງ່າຍໆ ດັ່ງນີ້:

Related image

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ວາງແຜນງົບປະມານທາງການເງິນ ລວມເຖີງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆບໍ່ວ່າຈະເປັນຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນທັງໝົດ ເຈົ້າຄວນມີການເກັບຂໍ້ມູນດ້ວຍການບັນທຶກຢ່າງເປັນລະບົບ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າຈັດການໄດ້ງ່າຍ ແລະ ສະດວກຂື້ນ.

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ການປຶກສາຜູ້ຊຽວຊານທາງດ້ານການເງິນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນການວາງແຜນທາງການເງິນ.

  1. ວາງແຜນເພື່ອສ້າງຄວາມສຸກ

ເຈົ້າສາມາດສ້າງຄວາມສຸກໄດ້ຕາມທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການ ໄດ້ຫຼືບໍ່ ? ແລະ ອັນໃດຄືສີ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າມາຄວາມສຸກເພີ່ມຂື້ນໄດ້ ?

Image result for ความสุข

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ຄວາມສຸກຈາກໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ຄົນທີ່ເຈົ້າຮັກຕາມຫາຄວາມສຸກທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການ ຫາກເຈົ້າມັກເຂົ້າສັງຄົມ ເພື່ອຮຽນຮູ້ສີ່ງໃໝ່ໆ ແລະ ໃຊ້ປະສົບການໃນຊີວິດເພື່ອສ້າງສີສັນ ເພາະການມີໝູ່ເພື່ອນທີ່ດີ ແລະ ມີຄອບຄົວທີ່ດີຍ່ອມນຳມາເຊີ່ງຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມປາດຖະໜາດີເຊີ່ງກັນ ແລະ ກັນ.

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ສ້າງຄວາມສຸກຈາກການທີ່ໄດ້ເຮັດ ແລະ ເຊື່ອວ່າຄວາມສຸກທາງໃຈຂອງເຈົ້າ ດ້ວຍການຫາຕົວເອງໃຫ້ເຈີວ່າເຈົ້າຕ້ອງການຫຍັງໃນຊີວິດດ້ວຍຕົວຂອງເຈົ້າເອງ.

ເຈົ້າຄົງຈະໄດ້ຮັບຄຳຕອບໃຫ້ກັບຕົນເອງແລ້ວແມ່ນບໍ່ ? ຊີວິດເຈົ້າຕ້ອງການຫຍັງ ລອງກັບໄປສໍາຫຼວດຕົວເອງວ່າເຈົ້າເບີ່ງຂ້າມເລື່ອງນ້ອຍໆອັນໃດໃນຊີວິດໄປແນ່ ແລ້ວອັນໃດຄືສີ່ງທີ່ເຈົ້າກຳລັງຊອກຫາ ເລີ່ມໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບເລື່ອງນ້ອຍໆໃນຊີວິດ ເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າໄປສູ່ເປົ້າໝາຍທີ່ຍີ່ງໃຫຍ່ໃນຊີວິດແບບຄົບທັງດ້ານສຸຂະພາບ ການເງິນ ແລະ ຄວາມສຸກຢ່າງປະສົບຄວາມສຳເລັດ.

ທີ່ມາ =>https://moneyhub.in.th/article/small-things-lead-to-big-goal/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s