ຄວາມສຸກຄື ??

ຄວາມສຸກເກີດຈາກການໃຊ້ຊີວິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ 3 ລະດັບ ໄດ້ແກ່ :

  • The pleasant Life
  • The Good Life
  • The Meaningful Life

The pleasant Life ຊີວິດທີ່ສະໜຸກສະໜານ

ຄວາມສຸກຄື

ການໄດ້ຍິ້ມໄດ້ຫົວ

ໄດ້ຢູ່ດີ ກິນດີ

ໄດ້ນອນຫຼັບຝັນດີ

ຄວາມສຸກໃນລະດັບທຳອິດ ຄືການໄດ້ເຮັດແຕ່ສີ່ງທີ່ເຮົາມັກ, ກິດຈະກຳທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສືກມີຄວາມສຸກ ເຊັ່ນ ການໄດ້ກີນແຕ່ຂອງແຊບໆ ໄດ້ເບີ່ງໜັງມ່ວນໆ ໄດ້ໄປຊອບປີ້ງ ໄດ້ອອກໄປແລ່ນ ໄດ້ຫຼີ້ນເກມກັບຫມູ່ເພື່ອນ ກີດຈະກຳທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາອາລົມດີ.

ແຕ່ຄວາມສຸກໃນລະດັບນີ້ມັກຈະເກີດຂື້ນ ແລະ ຫາຍໄປຢ່າງໄວວາ ຫຼື ອາດຈະຮູ້ສືກມ່ວນ ແຕ່ລືກໆ ໃນໃຈແລ້ວຍັງມີຄວາມກັງວົນ ແລະ ຍັງຮູ້ສືກວ່າຍັງຂາດບາງສິ່ງບາງຢ່າງຢູ່

The Good Life ຊີວິດທີ່ດີ

ຄົນທີ່ມີຄວາມສຸກຄື

ຄົນທີ່ເຮັດວຽກຫຍຸ້ງຕະຫຼອດມື້

ແລະ ຕອນກາງຄືນກໍ່ເຫງົານອນຈົນບໍ່ມີເວລາໃຫ້ກັງວົນ

ຄວາມສຸກອີກລະດັບຄືການໄດ້ເຮັດສີ່ງທີເຮົາມັກເຮັດ ທີ່ໃຫ້ເຮົາທຸ່ມເທ ໃຊ້ຄວາມສາມາດ ໃຊ້ຝືມື ແລະ ຄວາມຖະນັດຂອງເຮົາ

ຄວາມພື່ງພໍໃຈຈາກການເຮັດວຽກສຳເລັດ ຄວາມພູມໃຈໃນຝືມືຂອງຕົນເອງ ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເພີ່ມຄຸນນະພາບຊີວິດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມພື່ງພໍໃຈໃນຊີວິດໄດ້ຫຼາຍກວ່າການໃຊ້ຊີວິດທີ່ສະໜຸກສະໜານໄປວັນໆ

ການມຸ້ງໝັ້ນເຮັດວຽກຈົນເຮັດໃຫ້ເວລາຢຸດ ຫຼຸດເຂົ້າໄປຢູ່ໃນ  Flow ຫຼື In the zone ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຮັດວຽກໂດຍທີ່ບໍ່ສົນໃຈເວລາທີ່ຜ່ານໄປ ມັນຈະເກີດຂື້ນໄດ້ຈາກການໃຊ້ຄວາມສາມາດ ໃຊ້ຄວາມຖະນັດຂອງເຮົາ ເຊັ່ນ ຄົນທີ່ຮັກການຮຽນຮູ້ ກໍ່ຈະໃຊ້ເວລາໄປກັບການອ່ານໜັງສື ຫຼື ເບີ່ງວິດີໂອສອນ ພະຍາຍາມເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈ ຮຽນຮູ້ທັກສະໃໝ່ໆ ກິດຈະກຳເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ເຮົາຫຍຸ້ງຈົນລືມເວລາ.

The Meaningful Life ຊີວິດທີ່ມີຄວາມໝາຍ

ຄວາມສຸກໃນລະດັບນີ້ຄືການມີຈຸດໝາຍ ການໃຊ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຖະນັດຂອງເຮົາ ເຮັດໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ ເຮັດເພື່ອສີ່ງທີ່ມັນຍີ່ງໃຫຍ່ກວ່າຕົວເຮົາ ສີ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄຸນຄ່າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດມີຄວາມໝາຍ

ລອງຄິດທົບທວນຄວາມສາມາດຂອງເຮົາ ຈຸດແຂງ ສີ່ງທີ່ຖະນັດ ສີ່ງທີ່ເຮົາເຮັດໄດ້ດີທີ່ສຸດ ຈາກນັ້ນນືກເຖີງສີ່ງທີ່ມັນໃຫຍ່ກວ່າຕົວເຮົາ ສີ່ງທີ່ເຮົາເຊື່ອ ເຊັ່ນ ສາດສະໜາ ສັງຄົມ ຄວາມຖືກຕ້ອງ ຄວາມຍຸດຕິທຳ ສີ່ງແວດລ້ອມ ທຳມະຊາດ

ພັດທະນາຕົນເອງ ພັດທະນາທັກສະ ຄວາມສາມາດຈາກນັ້ນໃຊ້ມັນເພື່ອຕອບແທນສີ່ງທີ່ຍີ່ງໃຫຍ່ກວ່າຕົວເຮົາ ມັນຈະນຳເຮົາໄປສູ່ຊີວິດທີ່ມີຄວາມສຸກທີ່ຢືນຢົງ ຊີວິດທີ່ເຕີມເຕັມ

ເປົ້າໝາຍທີ່ແທ້ຈີງຂອງເຮົາຄືຄຸນນະພາບຊີວິດຄວາມພື່ງພໍໃຈໃນຊີວິດ ຄວາມສຸກທີ່ຢັ້ງຢືນ ໂດຍການໃຊ້ຊີວິດທີ່ດີ ແລະ ຊີວິດທີ່ມີຄວາມໝາຍ

ແທນທີ່ຈະຫາຄວາມສຸກຈາກການທຳເລື່ອງສະໜຸກສະໜານ ຫຼື ຄວາມສະດວກສະບາຍ ເຮົາຄວນປ່ຽນໄປໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບ ການພັດທະນາຕົນເອງ ພັດທະນາຄົນອື່ນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງຄົນອື່ນໆ ແລ້ວປ່ອຍໃຫ້ຄວາມສຸກເປັນຜົນພອຍໄດ້ຈາກການເຫັນຄຸນຄ່າຂອງຕົນເອງ ຈາກຄວາມພື່ງພໍໃຈທີ່ເຮັດວຽກງານສຳເລັດ ແລະ ການໄດ້ເຮັດສີ່ງທີ່ມີຄວາມໝາຍ

ຄວາມສຸກຄື ການໃຊ້ຊີວິດທີ່ມີປະໂຫຍດ

by=>soukseed.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s