ຄະຕິປະຈຳໃຈກັບປະໂຫຍກທີວ່າ “ເຮັດມື້ນີ້ໃຫ້ດີທີ່ສຸດ” ແມ່ນແທ້ ຫຼື ບໍ່?

ຫຼາຍຄົນມັກເວົ້າປະໂຫຍກທີວ່າ  “ເຮັດມື້ນີ້ໃຫ້ດີທີ່ສຸດ” ຖ້ານິແມ່ນ ຄຳຄົມ, ຄຳຂວັນ ຫຼື ຄະຕິປະຈຳໃຈ ທີ່ເຈົ້າກໍມັກ ແລະ ຍຶດຖື… ຄຳຖາມຄືແລ້ວຜົນລັບມື້ນີ້ມັນດີທີ່ສຸດແລ້ວຫຼືບໍ່?

ໃນການບັນຍາຍຄັ້ງໜື່ງ ເຄີຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມານ 50ທ່ານ ແລະ ໃຫ້ຂຽນຄະຕິປະຈຳໃຈທີ່ມັກຈະເປັນປະໂຫຍກທຳມະດາ ຫຼື ຄຳຄົມດີໆ ອັນໜື່ງອັນໃດກໍ່ໄດ້ມີ 5-6ຄົນ ຫຼື ປະມານ 10% ຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຂຽນວ່າ: “ເຮັດມື້ນີ້ໃຫ້ດີທີ່ສຸດ”.

  • ຄະຕິປະຈຳໃຈເປັນສີ່ງສະທ້ອນບາງຢ່າງໄປຈົນເຖີງເປົ້າໝາຍໃນຊີວິດໃນຊ່ວງເວລານັ້ນຂອງຄົນໆນັ້ນໄດ້ ເຖີງບໍ່ແມ່ນບົດສະຫຼຸບທັງໝົດທີ່ເຮົາຈະຕັດສິນເຂົາ ແຕ່ມັນກໍບອກສີ່ງທີ່ຢູ່ໃນໃຈ ຄວາມເຊື່ອໃນຄວາມຄິດຕອນນັ້ນເຊັ່ນ: ບາງຄົນເລືອກປະໂຫຍກວ່າ ” ເວົ້າຫຼາຍເສຍຫຼາຍ ບໍ່ເວົ້າເລີຍບໍ່ເສຍ “ ແບບນີ້ສະທ້ອນວ່າ ກຳລັງມີບັນຫາເລື່ອງຄຳເວົ້າຂອງຕົນເອງ ຫຼືກໍ່ເບື່ອວ່າຄົນດີມັກແຕ່ເວົ້້າ.
  • ບາງຄົນກໍ່ເລືອກປະໂຫຍກວ່າ ” ຫົນທາງພິສູດມ້າ ການເວລາພິສູດຄົນ “ ສີ່ງສະທ້ອນຄື ແລ້ວເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງພິສູດຫຍັງໃຫ້ໃຜເຫັນ ປົມໃນໃຈຄືການຖືກມັກເວົ້າດູຖຸກ ແມ່ນ ຫຼື ບໍ່ ນີ້ເປັນພຽງການຕັ້ງຂໍ້ສັງເກດ ເພາະຖ້າເຂົາຢູ່ໃນຈຸດໜື່ງແລ້ວເຂົາບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ເວລາມາພິສູດຫບັງອີກ.
  • ຫຼືປະໂຫຍກທີ່ວ່າ ” ອ່ອນໄຫວໄດ້ ແຕ່ຢ່າອ່ອນແອ “ ນີ້ກໍ່ຄືການພຽງຢາກສະທ້ອນຕົວຕົນ ວ່າແທ້ຈີງແລ້ວເຂົາເປັນຄົນແນວໃດ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ມີເປົ້າໝາຍ ຫຼື ຈຸດມຸ້ງໝາຍໃດໃຫ້ຕົນເອງໃນຄະຕິອັນນີ້ ອາດບອກໄດ້ສ່ວນໜື່ງດ້ວຍວ່າ ຊີວິດຢາກໃຫ້ມີຄົນເຂົ້າໃຈເຂົາຫຼາຍກວ່ານີ້.
  •   ມີຄືການທີ່ເລືອກປະໂຫຍກແນວຕະລົກມາວ່າ ” ເສຍທອງເທົ່າຫົວ ບໍ່ຍອມເສຍຜົວໃຫ້ໃຜ “ ເຖີງຈະຮຽກສຽງຕະຫຼົກໃນຫ້ອງບັນຍາຍໄດ້ ແຕ່ເມື່ອຄິດເບີ່ງແລ້ວກໍ່ແຝງຄວາມຈີງຢູ່ໃນໃຈເຂົານັ້ນໝາຍເຖີງບັນຫາຊີວິດຄູ່.

ອັນໜື່ງ ທີ່ໄດ້ຖາມທຸກໆຄົນໃນຫ້ອງບັນຍາຍຕ້ອງຍອມຮັບວ່າ ເລືອກປະໂຫຍກເຫຼົ່ານັ້ນມາເພາະມັນຕົງກັບຄວາມຄິດຊ່ວງນັ້ນແທ້ ແຕ່ດັ່ງທີ່ໄດ້ບອກໄວ້ວ່າບໍໄດ້ສະຫຼຸບວ່າໃຜເປັນແນວໃດ ແລະ ທີ່ເລືອກມາບໍ່ມີປະໂຫຍກໃດທີ່ບໍ່ດີ ລ້ວນມີແຕ່ມີດີ ມີແງ່ຄິດ ພຽງແຕ່ຂະຫຍາຍຄວາມໃຫ້ເຂົາໄປໄກກ່ອນນີ້ ໄປທົບທວນອີກໜ້ອຍໜື່ງກັບສີ່ງທີ່ຢູ່ໃນໃຈເຂົາເອງ.

ສຳລັບ “ເຮັດມື້ນີ້ໃຫ້ດີທີ່ສຸດ” ຖາມຄົນທີ່ເລືອກປະໂຫຍກນີ້ວ່າ ເຮັດຫຍັງໃຫ້ດີ? ບາງຄົນກະຕອບບໍ່ໄດ້, ບາງຄົນກະຕອບວ່າເຮັດທຸກສີ່ງທຸກຢ່າງໃຫ້ດີ ແລະ ກະໄດ້ຖາມຕໍ່ວ່າ ເຮັດທຸກສີ່ງທຸກຢ່າງໃຫ້ດີ ແທ້ ຫຼື ບໍ່ ? ຊື່ງບໍໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ ເຮັດບໍ່ໄດ້ ແຕ່ມັນອາດຈະຍາກຢູ່.

ບາງຄົນຕອບເລື່ອງງານ, ບາງຄົນຕອບເລື່ອງຄອບຄົວ ແລະ ໄດ້ຖາມຕໍ່ວ່າ ເຮັດດີທີ່ສຸດຄືເຮັດໄດ້ສຳ່ໃດ? ທຸກມື້ນີ້ເຮົາພື່ງພໍໃຈໃນຜົນລັບອັນໃດຈັກອັນແລ້ວ ຫຼື ຍັງ ທັງທີ່ເຮັດໃຫ້ດີທີ່ສຸດມາແຕ່ດົນ ແລະ ໃນດີທີສຸດນັ້ນເຮົາຄິດເອງເອີເອງຄົນດຽວ ຫຼືວ່າ ມັນດີທີ່ສຸດຂອງທີ່ສຸດແລ້ວ.

ເຮັດມື້ນີ້ໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ທີ່ຈີງແລ້ວເປັນປະໂຫຍກທີ່ເປັນຄວາມຈີງ ແລະ ມັນດີຫຼາຍສຳລັບຄົນທີ່ມີເປົ້າໝາຍຊັດເຈນ ແຕ່ຫຼາຍຄົນບອກເປັນພຽງການເລືອກປະໂຫຍກທີ່ຄິດວ່າ ດີທີ່ສຸດໃນຕົວຂອງມັນ. ເບີ່ງເປັນແບບກາງ ບໍ່ອ້າງອະດີດ ອານາຄົດແຕ່ບາງທີ່ກໍ່ເບີ່ງບໍ່ມີເປົ້າໝາຍ ລວມເຖີງຜູ້ທີ່ຍຶດຖື ແລະ ເຊື່ອນັ້ນອາດບໍ່ເຄີຍພົບ ຫຼື ຮູ້ແທ້ເລີຍວ່າ ” ດີທີ່ສຸດນັ້ນມັນຢູ່ບ່ອນໃດ “.

ໃນນັ້ນກໍ່ເປັນມຸມຄິດທົບທວນກັນ ກັບບົດຄວາມດີໆ ສັ້ນໆ ຂອງເລື່ອງນີ້.


ຂອບໃຈທີ່ມາ

“ทำวันนี้ให้ดีที่สุด” จริงหรือ?

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s