Google Drive ກຽມຢຸດໃຊ້ Backup and Sync ໃຜທີ່ໃຊ້ຢູ່ ໃຫ້ກຽມລົງໂປຣແກຣມໃໝ່ແທນ

ໃນວັນທີ 21 ກໍລະກົດ 2021 ທີ່ຜ່ານ google ໄດ້ໂພສແຈ້ງການລົງໃນ blog ຂອງຕົວເອງວ່າຈະມີການຢຸດເຊົາໃຫ້ ບໍລິການໂປຣແກຣມ Backup and Sync ແລະ Drive File Stream ເຊິ່ງໂປຣແກຣມທັງສອງອັນນີ້ຈະຖືກປ່ຽນແທນດ້ວຍ ໂປຣແກຣມໃໝ່ ແລະ ຈະນຳເອົາຄວາມສາມາດຂອງທັງສອງໂປຣແກຣມນີ້ເຂົ້າມາໄວ້ໃນໂປຣແກຣມໂປຣແກຣມດຽວກໍ່ຄື Drive for desktop.

ນະປະຈຸບັນເຮົາຍັງສາມາດໃຊ້ງານ Backup and Sync ແລະ Drive File Stream ຈົນຮອດ ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2021 ຫຼັງຈາກນັ້ນໄປແມ່ນຈະບໍ່ສາມາດລົງທະບຽນໃຊ້ງານໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ ຖ້າຈະໃຊ້ງານຕໍ່ຈະຕ້ອງໄດ້ດາວໂຫຼດ Drive for Desktop ມາໃຊ້ງານແທນ.

ທີ່ມາ: Google Workspace Updates

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s