ປະເທດຈີນປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນການທົດລອງໂທລະບົບ 5G ຄັ້ງແລກຂອງໂລກ…!!!

ໄຊນ່າ ຍູນິຄອມ ສາຂາກວາງຕຸ້ງ ແລະ ແຊດທີອີ ໄດ້ເຮັດການທົດລອງການໂທຜ່ານລະບົບ 5G ເປັນຄັ້ງແລກຂອງໂລກໂດຍໃຊ້ສະມາດໂຟນຕົ້ນແບບ 5G ຂອງແຊດທີອີໃນການທົດລອງພາກສະໜາມທີ່ເມືອງເຊີນເຈີ້ນ, ນອກຈາກນີ້ ການທົດລອງດັ່ງກ່າວຍັງລວມເຖິງການທົດລອງການໃຊ້ງານແທ້ຂອງບໍລິການຕ່າງໆ. ຢ່າງການໂທລົມແບບກຸ່ມຜ່ານ Wechat, ວິດີໂອອອນໄລ ແລະ ເວັບບາວເຊີອີກດ້ວຍ. ຄວາມສຳເລັດຄັ້ງນີເຮັດໃຫ້ສະໜາມທົດລອງທີ່ເມືອງເຊິນເຈີ້ນຂອງ ໄຊນ່າ ຍູນິຄອມ ກາຍເປັນສະໜາມທົດລອງເຊິງພານິດແຫ່ງແລກຂອງໂລກທີ່ເຮັດການໂທໃນໂຫມດ NSA ເປັນຄັ້ງແລກ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານ 3GPP Rel-15 ນອກນີ້, ເຊີນເຈີ້ນເຊີງໄດ້ຮັບການຂະໜານນາມວ່າ "ເມືອງແຫ່ງນະວັດຕະກຳ" ຖືເປັນໜື່ງໃນເມືອງນຳລອງ 5G…

ບົດທົດສອບການທວາຍນິໃສການກິນອາຫານຂອງເຈົ້າ ຈະເປັນແນວໃດ ??

ເລືອກຮູບພາບການກິນທີ່ຕົງກັບເຈົ້າ ມາ 1 ຮູບ ແລ້ວຈະມີຄຳຕອບທາງດ້ານລຸ່ມ : ຄຳຕອບຈາກຮູບພາບທີ່ຖືກເລືອກ ເຈົ້າມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ເປັນຄົນເຮັດອັນໃດແລ້ວຕ້ອງເຮັດໃຫ້ເຖິງທີ່ສຸດ ຮູ້ຈັກໃຊ້ເງິນ ແລະ ເວລາຢ່າງມີປະສິດທີ່ພາບ ມີນິໃສແບບສະບາຍສະບາຍ ແຕ່ກໍ່ຄ່ອຍໆເຮັດຕາມແຜນຂອງໂຕເອງໄປເລື່ອຍໆ. ເຈົ້າເປັນຄົນທີ່ລົງມືເຮັດຫຍັງແລ້ວ ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ສຳເລັດຈະບໍ່ຍອມແພ້ເດັດຂາດ ເປັນຄົນໃຈຮ້ອນ ແລະ ງໍແງຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອ ແຕ່ຮັບມືກັບວິກິດຕ່າງໆ ທີ່ຜ່ານເຂົ້າມາໃນຊີວິດໄດ້ດີ. ເຈົ້າມັກສູນເສຍເງິນໄປລ້າໆ ຢູ່ບາງເທືອ ແລະ ມັກປ່ອຍໂອກາດທີ່ຜ່ານເຂົ້າມາຫຼຸດລອຍໄປ ເວລາເຈົ້າຕັ້ງໃຈຈະຫາກຳລິກຳໄລ ໂຊກກໍ່ມັກບໍ່ເຂົ້າຂ້າງທຸກເທື່ອ ຖ້າເປັນລູກຈ້າງຈະເໝາະຫຼາຍກວ່າ. ເຈົ້າເປັນຄົນເຮຮາ ແລະ ຄິດບວກ…

ແບບທົດສອບຈິດຕະວິທະຍາທາງ ຄວາມຮັກ.

ແບບທົດສອບທາງຈິດຕະວິທະຍາທາງຄວາມຮັກ. 1.     ຖ້າອີ່ແມ່ໃຊ້ໄປຊື້ເຄື່ອງ ທ່ານຄິດວ່າອີ່ແມ່ຈະໃຊ້ໄປຊື້ຫຍັງ? ກ. ນົມ ຂ. ຂະໜົມປັງ ຄ. ເຄັກ ງ. ໜັງສືພິມ 2.     ຖ້າທ່ານແລ່ນໜີ້ຈາກໝາກໂຕໜຶ່ງ ເຫດຜົນແມ່ນ. ກ. ຢ້ານມັນ ຂ. ຢ້ານໂຕໝາຍາດກິນຂອງກິນຢູ່ມື ຄ. ຫຼິ້ນກັບມັນ ”ໃຫ້ມັນແລ່ນນຳກົ້ນ” 3.     ຖ້າແລ່ນໜີໝາໂຕນັ້ນ ຈົນມາເຈີກຳແພງສູງທ່ານຈະເຮັດແນວໃດ? ກ. ລອດປ່ອງນ້ອຍໆຢູ່ກຳແພງອອກໄປ ຂ. ປີນຂັ້ນໄດໜີອອກໄປ ຄ.…

ແບບທົດສອບ ຄວາມບໍລິສຸດ ທາງຄວາມຄິດ

ແບບທົດສອບ ບໍລິສຸດທາງຄວາມຄິດ ວ່າຄວາມຄິດຂອງເຮົາຢູ່ໃນຊ່ວງອາຍຸເທົ່າໃດ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ອາຍຸທີ່ແທ້ຈິງ ແລະ ອາຍຸທາງຄວາມຄິດຂອງຄົນເຮົາມັນບໍ່ເທົ່າກັນ ທ່ານຄິດວ່າປະໂຫຍກນີ້ແມ່ນແທ້ບໍ່. ຈາກທີ່ເຮົາໄດ້ເຫັນຄົນອ້ອມຂ້າງທີ່ໄດ້ພົບພໍ້ ກໍ່ອາດຈະພໍຮູ້ວ່າ ມີຄົນຫຼາຍຄົນທີ່ອາຍຸທີ່ແທ້ຈິງ ກັບອາຍຸທາງຄວາມຄິດບໍ່ສຳພັນກັນ.Continue reading "ແບບທົດສອບ ຄວາມບໍລິສຸດ ທາງຄວາມຄິດ"